Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνικότητα στην Κύπρο

Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική στήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Σύνοψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Κύπρο

Η κυβέρνηση της Κύπρου ενθαρρύνει την αγορά να επενδύσει σε υποδομές Fibre to the Home (FTTH) και 5G, παρέχοντας τα κίνητρα που σχετίζονται με την κανονιστική ασφάλεια και τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη στενή παρακολούθηση της προόδου και την τόνωση της ζήτησης μέσω της αύξησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υγείας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιοχές όπου η αγορά δεν αναπτύσσεται και θα πρέπει να είναι προσεκτικά στοχευμένες, ώστε να μην αποθαρρύνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το ευρυζωνικό σχέδιο της Κύπρου για την περίοδο 2021-2025 ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

Κύριοι στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε το Σχέδιο Ευρυζωνικότητας της Κύπρου 2021-2025 τον Νοέμβριο του 2021. Πρόκειται για έναν χάρτη πορείας που αποσκοπεί στην ενίσχυση και την ανάπτυξη νέων υποδομών, τεχνολογιών και υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεις πρακτικής στήριξης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, και θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας, που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025:

  • συνδεσιμότητα Gigabit για όλους τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες,
  • Όλες οι εγκαταστάσεις σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο που προσφέρει ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps,
  • το 100 % του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και όλες οι κύριες επίγειες διαδρομές μεταφορών να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps,
  • 70% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο (take-up) με ταχύτητα καταφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID) είναι επίσης αρμόδιο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Κύπρο 2020-2025, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Η στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, αναμένεται να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα και αποσκοπεί i) στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)· ii) προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα· iii) διευκόλυνση της συνδεσιμότητας του δικτύου υψηλής ταχύτητας· iv) προώθηση μιας προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας που διαθέτει τις δεξιότητες για να ενστερνιστεί τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό· και v) προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.

Κύρια μέτρα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Η συνιστώσα 4.1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου (53 εκατ. EUR) περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και τη διευκόλυνση της ευρείας ανάπτυξης VHCN, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G και οπτικών ινών. Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τα διοικητικά σημεία συμφόρησης, διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη VHCN και τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης. Οι επενδύσεις στηρίζουν τη δημιουργία δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας (VHCN) σε περιοχές όπου δεν υπήρξε ιδιωτικό συμφέρον, αντιμετωπίζοντας έτσι τις εδαφικές ανισότητες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης σύστημα κουπονιών για ιδιώτες, ώστε να ενθαρρυνθεί η κατασκευή της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου τους, για σύνδεση με VHCN. Επιπλέον, η εγκατάσταση διαδικτυακής υποβρύχιας ζεύξης υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα.

Στον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης συνδεσιμότητας, η Κύπρος σχεδιάζει να επανεξετάσει το υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο προκειμένου να εφαρμόσει ταχείες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών και μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Κύπρο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και το κόστος, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και καινοτομίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εκδόσεις και έγγραφα Τύπου σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο

αγγλικά

ελληνικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Cyprus (Εθνικό Γραφείο Ευρυζωνικότητας): Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής· Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών)

Διεύθυνση:  Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ε902, Στρόβολος, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22814875
Δικτυακός τόπος

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ/ΓΕΡΗΕΤ)

Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία 1101, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22693000
Δικτυακός τόπος

Τελευταία νέα

Εβδομάδα των Περιφερειών της ΕΕ: Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μέσω της στήριξης των ψηφιακών υποδομών για έξυπνες και βιώσιμες περιφέρειες

Με θέμα «Έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη για τις περιφέρειες», το εργαστήριο εξετάζει το κρίσιμο ζήτημα του ψηφιακού χάσματος, εξετάζοντας τις επιπτώσεις του στην κοινωνική συνοχή και τη συνολική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

REPORT / STUDY |
Έκθεση δραστηριοτήτων 2023-24 του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας

Το παρόν φυλλάδιο παρουσιάζει τις κύριες δραστηριότητες, τους τομείς εστίασης και τα κυριότερα σημεία του ετήσιου προγράμματος 2023-24 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO).

REPORT / STUDY |
Στήριξη του δικτύου ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας το 2024-25

Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 2024-25 του δικτύου των ευρωπαϊκών γραφείων ευρυζωνικότητας περιγράφει τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους τομείς εστίασης για το φετινό πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 5 Απριλίου 2024 έως τις 4 Απριλίου 2025.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνικότητα στη Σουηδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Σουηδίας, που εγκρίθηκε το 2016, έχει το όραμα μιας πλήρως συνδεδεμένης Σουηδίας και έχει στόχους τόσο για την κινητή κάλυψη όσο και για ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ευρυζωνικότητα στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη του 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του Ψηφιακού Θεματολογίου 2025 της Ισπανίας.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβενία

Η Σλοβενία επιλέγει την τεχνολογική ουδετερότητα και τη δυναμική της αγοράς για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό με βάση τις υποδομές και τις υπηρεσίες.

Ευρυζωνικότητα στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε υπερταχύ διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Ρουμανία

Η Ρουμανία επικεντρώνεται στη δημιουργία εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνικότητα στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο για την Πορτογαλία στον ψηφιακό τομέα και η εθνική στρατηγική για τη συνδεσιμότητα σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών πολύ υψηλής χωρητικότητας για την περίοδο 2023-2030 διαμορφώνουν την ανάπτυξη ψηφιακής υποδομής στην Πορτογαλία.

Ευρυζωνικότητα στην Πολωνία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας της Πολωνίας για το 2025 συνάδει με τους στόχους της ΕΕ για την κοινωνία των Gigabit.

Ευρυζωνικότητα στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνικότητα στη Μάλτα

Η ευρυζωνική πολιτική της Μάλτας είναι τεχνολογικά ουδέτερη και ευνοεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον αγοράς.

Ευρυζωνικότητα στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνικότητα στη Λιθουανία

Η Λιθουανία αποσκοπεί στην παροχή 100 Mbps έως το 2027 σε αγροτικές περιοχές, καθώς και στη στήριξη των στόχων της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και σε κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνικότητα στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνικότητα προς την κοινωνία των Gigabit αποσκοπεί στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνικότητα στην Ιρλανδία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικότητας για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνικότητα στην Ουγγαρία

Η εθνική στρατηγική της Ουγγαρίας για την ψηφιοποίηση 2021-2030 αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο 2021-2027 προωθεί τη χρήση σταθερών δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας και δικτύων 5G. Η Ελληνική Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους της Gigabit...

Ευρυζωνικότητα στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην προμήθεια δικτύων FTTH και 5G σε εθνικό επίπεδο.

Ευρυζωνικότητα στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο την ταχεία ευρυζωνική πρόσβαση για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και τις οπτικές ίνες για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνικότητα στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης ενός δικτύου που θα βασίζεται στον ανταγωνισμό και θα υποστηρίζεται από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές, καθώς και υπέρ της παροχής συμβουλών στους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών...

Ευρυζωνικότητα στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην κάλυψη σταθερών και κινητών ευρυζωνικών συνδέσεων σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν τους στόχους ευρυζωνικότητας της Δανίας. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστήσει τη Δανία πρωτοπόρο στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για...

Ευρυζωνικότητα στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κατασκευή VHCN.

Ευρυζωνικότητα στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνικότητα στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνικότητα στο Βέλγιο

Η στρατηγική του Βελγίου για την ευρυζωνικότητα ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής. Στόχος του εθνικού σχεδίου για σταθερές και κινητές ευρυζωνικές υπηρεσίες είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου δεν είναι διαθέσιμες υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας. Με τη...

Ευρυζωνικότητα στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.