Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband - Κύπρος

Το σχέδιο ευρυζωνικότητας της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και ρυθμιστικές παρεμβάσεις καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής.

    flag of Cyprus

Σύνοψη της ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων στην Κύπρο

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ενθαρρύνει την αγορά να επενδύσει σε υποδομή FTTH και 5G, παρέχοντας τα σωστά κίνητρα σε σχέση με τη σταθερότητα στη νομοθεσία και τα ρυθμιστικά μέτρα. Αυτά τα βήματα προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη στενή παρακολούθηση της προόδου και την τόνωση της ζήτησης μέσω αυξημένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Government), ηλεκτρονικής υγείας (e-Health) και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Education). Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιοχές στις οποίες η αγορά δεν καταφέρνει να αναπτυχθεί και πρέπει να γίνεται προσεκτική στόχευσή τους, ώστε να μην έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το Σχέδιο Ευρυζωνικότητας της Κύπρου 2021-2025 ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για τα ευρυζωνικά δίκτυα

Αρμόδιες αρχές

Κύριοι στόχοι για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε το Σχέδιο Ευρυζωνικότητας της Κύπρου 2021-2025 τον Νοέμβριο του 2021. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη νέων υποδομών, τεχνολογιών και υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και ρυθμιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεις πρακτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής και θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025:

  • Συνδεσιμότητα Gigabit για όλους τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες,
  • Όλοι οι χώροι σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) να έχουν πρόσβαση σε σύνδεση στο διαδίκτυο που προσφέρει ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps,
  • Το 100% του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και σε όλα τα μεγάλα επίγεια μονοπάτια μεταφοράς να έχει αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps,
  • Το 70% των νοικοκυριών να έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο (take-up) με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID) είναι επίσης υπεύθυνο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Κύπρο 2020-2025, που πρόκειται να επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό. Η στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, πρόκειται να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και παραγωγικότητα και στοχεύει (i) στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση). (ii) προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα· (iii) διευκολύνει τη συνδεσιμότητα δικτύου υψηλής ταχύτητας· (iv) προώθηση μιας προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας που έχει τις δεξιότητες να αγκαλιάσει τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό· και (v) προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.

Κύρια μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων

Η συνιστώσα 4.1 του Κυπριακού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (53 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που στοχεύουν στην προώθηση και διευκόλυνση της ευρείας εξάπλωσης του VHCN, συμπεριλαμβανομένου του 5G και των οπτικών ινών. Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να εντοπίσουν και να άρουν τα διοικητικά εμπόδια, διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη του VHCN και τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς. Οι επενδύσεις υποστηρίζουν τη δημιουργία του VHCN σε περιοχές όπου δεν υπήρχε ιδιωτικό συμφέρον, αντιμετωπίζοντας έτσι τις εδαφικές ανισότητες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ένα πρόγραμμα κουπονιών για ιδιώτες, για να ενθαρρύνει την κατασκευή της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου τους, για σύνδεση με το VHCN. Επιπλέον, η εγκατάσταση μιας υψηλής χωρητικότητας διαδικτυακής υποθαλάσσιας σύνδεσης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας θα βελτιώσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα.

Στον οδικό χάρτη για την εφαρμογή της Εργαλειοθήκης Συνδεσιμότητας, η Κύπρος σχεδιάζει να αναθεωρήσει το υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο προκειμένου να εφαρμόσει γρήγορες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών και μεγαλύτερη διαφάνεια στην πληροφόρηση.

Δεδομένα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων και τεχνολογιών στην Κύπρο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και τα κόστη, ανατρέξτε στους πίνακες αποτελεσμάτων και τις αναφορές χωρών του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Φάσμα εκχωρήσεων για ασύρματες ευρυζωνικές επικοινωνίες

Για λεπτομέρειες σχετικά με εναρμονισμένες εκχωρήσεις φάσματος συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Εθνικές δημοσιεύσεις και έγγραφα τύπου

Αγγλικά

Ελληνικά

Στοιχεία επικοινωνίας

Εθνικό Γραφείο Αρμοδιοτήτων Ευρυζωνικότητας: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής; Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Διεύθυνση: Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ε902, Στρόβολος, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22814875
Ιστότοπος

Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ/OCECPR)

Διεύθυνση: Ηλιουπόλεως 12, Λευκωσία 1101, Κύπρος
Επικοινωνία μέσω email
Τηλέφωνο: +357 22693000
Ιστότοπος

 

Επικαιρότητα

Commission awards outstanding broadband deployment projects and infrastructures across Europe

The Commission has granted awards to innovative broadband deployment projects and successful infrastructures at the European Broadband Awards.

SUCCESS STORY |
Fibre to the Home network roll-out by Tet, Latvia

Tet has built a nationwide Fibre to the Home (FTTH) network covering more than 530,000 (72%) of Latvian households. This gives Latvia a strong impulse towards reaching the connectivity objectives set by the European Commission. The project was selected for the finals of the European Broadband Awards 2022.

Related Content

Big Picture

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

See Also

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.