Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

    σημαία της Κύπρου

Περίληψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Κύπρο

Η Κυπριακή Κυβέρνηση ενθαρρύνει την αγορά να επενδύσει σε υποδομές Fibre to the Home (FTTH) και 5G, παρέχοντας τα κίνητρα που σχετίζονται με την κανονιστική ασφάλεια και τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη στενή παρακολούθηση της προόδου και την τόνωση της ζήτησης μέσω της αύξησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υγείας και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Οι δημόσιες επενδύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε τομείς όπου η αγορά δεν αναπτύσσεται και θα πρέπει να είναι προσεκτικά στοχευμένες, ώστε να μην αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το Ευρυζωνικό Σχέδιο της Κύπρου 2021-2025 ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2021.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

Βασικοί στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε το Ευρυζωνικό Σχέδιο της Κύπρου 2021-2025 τον Νοέμβριο του 2021. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που αποσκοπεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη νέων υποδομών, τεχνολογιών και υπηρεσιών συνδεσιμότητας. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα σύνολο παρεμβάσεων σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, αλλά και δράσεις πρακτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών, και θέτει τους ακόλουθους στόχους συνδεσιμότητας που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025:

  • Συνδεσιμότητα Gigabit για όλους τους κύριους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες,
  • Όλες οι εγκαταστάσεις σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) ώστε να έχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο με ταχύτητα τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 Gbps,
  • Το 100 % του πληθυσμού που ζει σε οργανωμένες κοινότητες (αστικές ή αγροτικές) και όλες οι μεγάλες επίγειες διαδρομές μεταφοράς να έχουν αδιάλειπτη κάλυψη 5G με ταχύτητα τηλεφόρτωσης τουλάχιστον 100 Mbps,
  • Το 70 % των νοικοκυριών έχει σύνδεση στο διαδίκτυο (ανάληψη) με ταχύτητα λήψης τουλάχιστον 100 Mbps.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (DMRID) είναι επίσης αρμόδιο για την εφαρμογή της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Κύπρο 2020-2025, η οποία αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Η στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2020, πρόκειται να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα και αποσκοπεί i) στην επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα (ηλεκτρονική διακυβέρνηση)· προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του ιδιωτικού τομέα· III) διευκόλυνση της συνδεσιμότητας του δικτύου υψηλής ταχύτητας· IV) προώθηση μιας προσβάσιμης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας που διαθέτει τις δεξιότητες για να αγκαλιάσει τον εθνικό ψηφιακό μετασχηματισμό· και v) προώθηση της καινοτομίας σύμφωνα με το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας της χώρας.

Κύρια μέτρα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων

Η συνιστώσα 4.1 του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου (53 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αποσκοπούν στην προώθηση και τη διευκόλυνση της ευρείας ανάπτυξης του VHCN, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων 5G και οπτικών ινών. Οι μεταρρυθμίσεις αναμένεται να εντοπίσουν και να εξαλείψουν τα διοικητικά σημεία συμφόρησης, διευκολύνοντας την ταχεία ανάπτυξη του VHCN και τις επενδύσεις από ιδιωτικούς φορείς. Οι επενδύσεις στηρίζουν τη δημιουργία VHCN σε περιοχές όπου δεν υπήρξε ιδιωτικό συμφέρον, αντιμετωπίζοντας έτσι τις εδαφικές ανισότητες όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ευρυζωνικών συνδέσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα κουπονιών για ιδιώτες, για να ενθαρρυνθεί η κατασκευή της εσωτερικής καλωδίωσης του κτιρίου τους, για τη σύνδεση με το VHCN. Επιπλέον, η εγκατάσταση διαδικτυακής υποβρύχιας ζεύξης υψηλής χωρητικότητας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα.

Στον χάρτη πορείας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα, η Κύπρος σχεδιάζει να επανεξετάσει το υφιστάμενο εθνικό πλαίσιο προκειμένου να εφαρμόσει ταχείες διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών και μεγαλύτερη διαφάνεια των πληροφοριών.

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στην Κύπρο

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και δαπανών, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΥ

Ελληνικά

Ελληνικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Κύπρου (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής· Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Υφυπουργείο, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής). Τμήμα Ηλεκτρονικό Επικοινωνιών)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Ε902, Στρόβολος, Κύπρος Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 357 22814875 Ιστοσελίδα

Γραφείο Επιτρόπου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικού Κανονισμού (ΓΕΡΗΕΤ/ΓΕΡΗΕΤ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηλιούπολη 12, Λευκωσία 1101, Κύπρος Επικοινωνία μέσω email Τηλέφωνο: + 357 22693000 Ιστοσελίδα

Τελευταια ΝΕΑ

Ο Επίτροπος Breton ζητεί περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές συνδεσιμότητας

Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, ο Επίτροπος Thierry Breton συζήτησε με ομάδα ιδιωτών επενδυτών τις κρίσιμες προκλήσεις της προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων για τον μετασχηματισμό των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.

NEWS ARTICLE |
Επιλέχθηκαν 42 έργα για χρηματοδότηση από την ΕΕ ύψους έως 260 εκατ. EUR στο πλαίσιο των δεύτερων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» — Ψηφιακός τομέας

Τα έργα θα λάβουν χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ασφαλών, προστατευμένων και βιώσιμων υποδομών 5G υψηλών επιδόσεων και ψηφιακών βασικών υποδομών, για συνολικό ποσό χρηματοδότησης έως 260 εκατ. EUR.

EVENT |
Μολδαβία και Ουκρανία: διασφάλιση βιώσιμης συνδεσιμότητας

Το δίκτυο αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ευτυχής που φιλοξενεί ειδική διαδικτυακή συνεδρίαση BCO αφιερωμένη στη διασφάλιση βιώσιμης συνδεσιμότητας στη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε εξαιρετικά γρήγορο διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη μιας επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λετονία

Η Λετονία υποστηρίζει τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit και στοχεύει σε 100 Mbps, αναβαθμίσιμα σε gigabit, για αστικές και αγροτικές περιοχές, καθώς και κάλυψη 5G για όλες τις μεγάλες αστικές περιοχές.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην πανεθνική σταθερή και κινητή ευρυζωνική κάλυψη υποστηρίζουν τους δανικούς ευρυζωνικούς στόχους. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστεί η Δανία πρωτοπόρος στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για τις δανικές επιχειρήσεις...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η στρατηγική ευρυζωνικών συνδέσεων του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής Digital Belgium. Στόχος του εθνικού σχεδίου για τις σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας δεν...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.