Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Ευρυζωνική σύνδεση στην Πορτογαλία

Η Ατζέντα Πορτογαλίας Ψηφιακή στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που επιτρέπει στους πολίτες να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες.

    σημαία Πορτογαλίας

Περίληψη της ευρυζωνικής ανάπτυξης στην Πορτογαλία

Το θεματολόγιο Portugal Digitalεπικαιροποιήθηκε το 2021. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που θα επιτρέπει στους πολίτες να επωφελούνται από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες, αλλά δεν θέτει πιο συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές.

Εθνική στρατηγική και πολιτική για την ευρυζωνικότητα

Αρμόδιες αρχές

  • Ο υπουργός ψηφιοποίησης και διοικητικού εκσυγχρονισμού είναι αρμόδιος για θέματα ψηφιοποίησης.
  • Το Υπουργείο Υποδομών και Στέγασης (Ministério das Infraestruturas e Habitação) είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό της ευρυζωνικής πολιτικής και του πολιτικού πλαισίου της εθνικής στρατηγικής για την ευρυζωνικότητα.
  • Η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών — Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) έχει πολλές αρμοδιότητες στον τομέα της ευρυζωνικότητας. Οι κύριοι στόχοι της είναι η προώθηση του ανταγωνισμού, η διαφάνεια και η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων επικοινωνίας και των αγορών.

Βασικοί στόχοι για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Το πρόγραμμα δράσης της Πορτογαλίας για την ψηφιακή μετάβαση επικαιροποιήθηκε το 2021. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας ψηφιακής υποδομής που θα επιτρέπει στους πολίτες να επωφελούνται από τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι τεχνολογίες, αλλά δεν θέτει πιο συγκεκριμένους στόχους που σχετίζονται με τις ευρυζωνικές υποδομές. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις βασικούς πυλώνες δράσης και μια καταλυτική διάσταση:

  • Πυλώνας Ι — Ανάπτυξη ικανοτήτων και ψηφιακή ένταξη,
  • Πυλώνας II — Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων,
  • Πυλώνας III — Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η συνδεσιμότητα και οι υποδομές αναφέρονται ως ένας από τους καταλύτες.

Η ANACOM εργάζεται για να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια συνεπή και ανταγωνιστική ανάπτυξη του 5G. Η πύλη 5G παρέχει πληροφορίες στο κοινό.

Κύρια μέτρα και χρηματοδοτικά μέσα για την ευρυζωνική ανάπτυξη

Ευρυζωνική χαρτογράφηση: Η Πορτογαλία επωφελείται από μια πρωτοβουλία χαρτογράφησης ευρυζωνικών υποδομών που θεσπίστηκε από την ANACOM. Το εργαλείο χαρτογράφησης υποδομών περιέχει τόσο πληροφορίες σχετικά με την υπάρχουσα υποδομή που είναι κατάλληλη για τη μεταφορά δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών όσο και τις σχεδιαζόμενες. Ο κύριος στόχος των ΚΑΚ είναι η αποφυγή αναποτελεσματικών αλληλεπικαλύψεων και ταλαιπωριών που προκαλούνται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις από συχνές και εκτεταμένες υπόγειες εργασίες.

Ο χάρτης πορείας της Πορτογαλίας για την εφαρμογή της εργαλειοθήκης για τη συνδεσιμότητα προβλέπει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την παροχή πρότυπων κανονισμών για την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τη δρομολόγηση ψηφιακού οδηγού (2021/2022) και τη νέα συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης, της ANACOM και των δήμων για την εναρμόνιση των διαδικασιών αδειοδότησης. Η Πορτογαλία σχεδιάζει επίσης να συστήσει μόνιμη ομάδα για τη βελτίωση της διαφάνειας μέσω του ενιαίου σημείου πληροφόρησης και του δικαιώματος πρόσβασης στις υφιστάμενες υλικές υποδομές.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: Η δημόσια χρηματοδότηση μεγάλης κλίμακας για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων έληξε πριν από αρκετά χρόνια. Η Πορτογαλία εμπιστεύεται από τότε μια προσέγγιση με γνώμονα την αγορά.

Δεδομένα για την ανάπτυξη και τις τεχνολογίες ευρυζωνικών συνδέσεων στην Πορτογαλία

Για τα τελευταία δεδομένα σχετικά με την ευρυζωνική κάλυψη, τις συνδρομές και τις διεισδύσεις, την κάλυψη των διαφόρων ευρυζωνικών τεχνολογιών και δαπανών, ελέγξτε τις εκθέσεις του πίνακα αποτελεσμάτων και τις εκθέσεις ανά χώρα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI).

Εκχωρήσεις ραδιοφάσματος για ασύρματες ευρυζωνικές συνδέσεις

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εναρμονισμένες εκχωρήσεις ραδιοφάσματος, συμβουλευτείτε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο 5G.

Δημοσιεύσεις και έγγραφα Τύπου

Ελληνικά

Πορτογαλικά

Στοιχεία επικοινωνίας

BCO Portugal (εθνικό γραφείο ευρυζωνικών ικανοτήτων): Εθνική Αρχή Επικοινωνιών — ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ο AV. José Malhoa 12, 1099-017 Λισαβόνα, Πορτογαλία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 351 21 721 2470 Ιστοσελίδα

Υπουργείο Υποδομών και Στέγασης (Ministério das Infraestruturas e Habitação)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ο AV. Barbosa du Bocage, n° 5-2°, 1049-039 Λισαβόνα, Πορτογαλία Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο: + 351 210 426 200 Ιστοσελίδα

Τελευταια ΝΕΑ

Υποβολή αίτησης για τα ευρωπαϊκά βραβεία ευρυζωνικότητας 2023

Τα ευρωπαϊκά βραβεία ευρυζωνικότητας για το 2023 αναδεικνύουν έργα που μας οδηγούν στην ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Τα έργα που παρέχουν πρόσβαση σε συνδεσιμότητα gigabit και υπηρεσίες 5G έχουν την τελευταία ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση για τα βραβεία έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

VIDEO |
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική ως κινητήρια δύναμη για τον αγροτικό ψηφιακό μετασχηματισμό

Μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η ΕΕ καθιστά τις αγροτικές περιοχές και τη γεωργία πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες. Μέρος αυτού του στόχου είναι η επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων των κρατών μελών για την ΚΓΠ.

EVENT |
Εργαστήριο για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών: Αγροτική αναγέννηση και ανάπτυξη ταλέντων μέσω της ψηφιακής συνδεσιμότητας

Το εργαστήριο αυτό θα διερευνήσει το θέμα «Αγροτική αναγέννηση και ανάπτυξη ταλέντων μέσω της ψηφιακής συνδεσιμότητας» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων 2023. Η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται από τον μηχανισμό υποστήριξης δικτύων των ευρωπαϊκών αρμόδιων γραφείων ευρυζωνικότητας (BCO).

Σχετικό περιεχόμενο

Ευρύτερο πλαίσιο

Ευρυζωνική σύνδεση στις χώρες της ΕΕ

Βρείτε τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων σε κάθε χώρα, καθώς και τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων.

Βλ. επίσης

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ισπανία

Η ψηφιακή συνδεσιμότητα και η ανάπτυξη 5G συγκαταλέγονται στις δέκα στρατηγικές προτεραιότητες του θεματολογίου της Ισπανίας για το ψηφιακό 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Σλοβακία

Η Σλοβακία έχει θέσει ως μακροπρόθεσμο στόχο την παροχή σε όλα τα νοικοκυριά πρόσβασης σε εξαιρετικά γρήγορο διαδίκτυο έως το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Ρουμανία

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Ρουμανίας επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός εθνικού ευρυζωνικού δικτύου ως πρώτο βήμα προς την επίτευξη των στόχων συνδεσιμότητας της ΕΕ.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ολλανδία

Όλα τα νοικοκυριά στις Κάτω Χώρες θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα τουλάχιστον 100 Mbps και η συντριπτική πλειονότητα θα πρέπει να επωφεληθεί από 1 Gbps έως το 2023.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Λουξεμβούργο

Η ανάπτυξη επικοινωνιακής υποδομής με στόχο την ευρυζωνική πρόσβαση των gigabit σε ολόκληρη τη χώρα αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος του Λουξεμβούργου.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Λιθουανία

Η Λιθουανία έχει ως στόχο να παράσχει 100 Mbps έως το 2027 στις αγροτικές περιοχές, υποστηρίζοντας επίσης τους στόχους της κοινωνίας των Gigabit για το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιταλία

Η ιταλική στρατηγική για την υπερευρυζωνική προς την κοινωνία των Gigabit στοχεύει στην παροχή συνδεσιμότητας gigabit σε όλους έως το 2026.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ιρλανδία

Το εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο για την Ιρλανδία προβλέπει ότι έως το 2026 όλες οι εγκαταστάσεις στην Ιρλανδία θα έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Ουγγαρία

Το σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση 2021-2030 της Ουγγαρίας αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου του 95 % των νοικοκυριών που καλύπτονται από δίκτυα gigabit έως το 2030.

Broadband - Ελλάδα

Το Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 αναδεικνύει τη συνδεσιμότητα ως έναν από τους πέντε στρατηγικούς άξονες και αναγνωρίζει τους στόχους του Gigabit Society 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γερμανία

Η συμφωνία συνασπισμού του 2021, η ψηφιακή στρατηγική και η στρατηγική Gigabit 2022 της γερμανικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης δίνουν προτεραιότητα στην πανεθνική προμήθεια δικτύων FTTH και 5G.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Γαλλία

Το εθνικό ευρυζωνικό πρόγραμμα France Très Haut Débit θέτει ως στόχο ταχείας ευρυζωνικής πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά έως το 2022 και οπτικών ινών για όλους έως το 2025.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Φινλανδία

Οι φινλανδικές αρχές τάσσονται υπέρ της ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών με γνώμονα τον ανταγωνισμό, επικουρούμενη από δημόσιους πόρους για υποεξυπηρετούμενες περιοχές και συμβουλές για τους τοπικούς δήμους σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ευρυζωνικών δικτύων.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Εσθονία

Η Εσθονία έχει καθιερώσει βασική ευρυζωνική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα. Το ψηφιακό θεματολόγιο της Εσθονίας θέτει φιλόδοξους στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Δανία

Ορισμένες πολιτικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην πανεθνική σταθερή και κινητή ευρυζωνική κάλυψη υποστηρίζουν τους δανικούς ευρυζωνικούς στόχους. Η κυβέρνηση εργάζεται για να καταστεί η Δανία πρωτοπόρος στον ψηφιακό τομέα, δημιουργώντας ένα θεμέλιο για τις δανικές επιχειρήσεις...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Τσεχική Δημοκρατία

Το εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2021, καθορίζει τη στρατηγική προσέγγιση της Τσεχικής Δημοκρατίας όσον αφορά την κατασκευή του VHCN.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κύπρο

Το σχέδιο ευρυζωνικής σύνδεσης της Κύπρου θέτει στρατηγικούς στόχους για την περίοδο 2021-2025 και περιλαμβάνει νομοθετικές και κανονιστικές παρεμβάσεις, καθώς και πρακτική υποστήριξη για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών.

Ευρυζωνική σύνδεση στην Κροατία

Το κροατικό εθνικό σχέδιο για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 2021-2027 ανταποκρίνεται στους στόχους της ευρωπαϊκής κοινωνίας των Gigabit για το 2025 και εν μέρει στους ψηφιακούς στόχους για το 2030.

Ευρυζωνική σύνδεση στη Βουλγαρία

Το εθνικό σχέδιο ευρυζωνικών υποδομών για την πρόσβαση νέας γενιάς «Συνδεδεμένη Βουλγαρία» και η πολιτική για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επικαιροποιήθηκαν και εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του 2020.

Ευρυζωνική σύνδεση στο Βέλγιο

Η στρατηγική ευρυζωνικών συνδέσεων του Βελγίου ενσωματώνεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πολιτικής Digital Belgium. Στόχος του εθνικού σχεδίου για τις σταθερές και κινητές ευρυζωνικές συνδέσεις είναι η εξάλειψη των υπόλοιπων λευκών περιοχών όπου οι υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας δεν...

Ευρυζωνική σύνδεση στην Αυστρία

Η ευρυζωνική στρατηγική της Αυστρίας επικεντρώνεται στην παροχή συνδέσεων Gigabit (σταθερών και κινητών) σε εθνικό επίπεδο έως το 2030.