Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

ELi toetus digitaalsele avalikule sektorile

Komisjon soovib tagada, et avalik sektor suudaks uute tehnoloogiatega sammu pidada ja innovatsioonist kasu saada.

  Arvutiklaviatuur e-valitsuse nupuga

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Digiüleminek ei paku võimalusi mitte ainult erasektorile, vaid ka avalikele teenustele. Paljud avalikud teenistused on juba digiteerinud oma menetlused ja kasutavad kodanikega suhtlemiseks selliseid tehnoloogiaid nagu tehisintellekt, plokiahel ja asjade internet.

EuroopaKomisjonil on digikümnendil kolm peamist eesmärki, et parandada avalike teenuste digiteerimist: 

 1. 100 % peamistest avalikest teenustest peavad olema kättesaadavad internetis;
 2. kõigil kodanikel on juurdepääs terviseandmetele;
 3. 80 % kodanikest kasutab digitaalse identiteedi lahendusi.

Seetõttu käivitame ja toetame mitmeid algatusi, et toetada avalikke teenuseid, nagu GovTechi koostöö, innovatiivsete avalike teenuste vaatluskeskus, ISA2 programm, 5G rahastamine arukates kogukondades ja programm „Digitaalne Euroopa“.

GovTech

Valitsused ja avaliku sektori asutused kogu Euroopas alustavad GovTechi programmide loomist. Need programmid toetavad innovatsiooni avalikus sektoris, ühendades selle idufirmade ja ettevõtjatega. Euroopa Komisjon käivitas programmi „Digitaalne Euroopa“ raames GovTechi platvormi ja GovTechi inkubaatori.

GovTechi platvormi eesmärk on toetada haldusasutusi kulutõhusate ja paindlike digilahenduste kasutuselevõtmisel. See järgib platvormi mudelit, mida nägi GovTechi laborites üle Euroopa, aidates haldusasutustel teha koostööd ja jagada lahendusi.

GovTechi inkubaator aitab valitsustel võtta kasutusele uusi digiteenuseid, edendada uuenduslikke digitaalseid valitsuse lahendusi ning tagada, et teenused saavad omavahel lõimitult suhelda ja töötada. Nagu GovTechi platvorm, soodustab see ka digiteerimisasutuste piiriülest koostööd. 
Innovaatiline avaliku teenuse vaatluskeskus.

EuroopaKomisjon algatab innovatiivsete avalike teenuste vaatluskeskuse teostatavusuuringu, et mõista avaliku sektori innovatsiooni ja eksperimenteerimise suundumust. Innovatiivsete avalike teenuste vaatluskeskusel on neli eesmärki: 

 1. toetada innovatsiooni avalikus sektoris;
 2. toetada GovTechi piirkonna ettevõtete ökosüsteemi;
 3. edendada innovatsioonialaseid hankeid;
 4. tagada koostalitlusvõime projekteerimise teel.

ISA²

ISA² programm keskendub haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike koostalitlusvõime alastele lahendustele. Selle eesmärk on tagada, et avalikud teenused kogu Euroopas saaksid kasu teiste loodud lahendustest ja teenustest.

5G arukatele kogukondadele

Arukate kogukondade 5G projektikonkursi eesmärk on pakkuda innovatsiooni kohalike kogukondade keskmesse. Konkursikutse on avatud avalike teenuste pakkujatele, riigiasutustele ja võrgutaristut haldavatele ettevõtetele, kellel on konkreetseid näiteid 5G rakenduste kohta tervishoius, hariduses, avalikus halduses ja mis tahes üldist avalikku huvi pakkuvas valdkonnas. Konkursikutset rahastatakse Euroopa ühendamise rahastu digitaalvaldkonna programmist ja see on avatud 21. märtsini 2023.

Digitaalse Euroopa programm

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) aitab kaasa Euroopa avaliku sektori paremale poliitikakujundamisele, toetades järgmist:

 • Projektid, mis suurendavad avaliku sektori teabe hõlpsat kättesaadavust, kvaliteeti ja kasutatavust, et edendada avalike avatud andmete taaskasutamist ja kombineerimist kogu ELis teabetoodete ja -teenuste, sealhulgas tehisintellekti rakenduste väljatöötamiseks.
 • Digitaalsete kaksikute (Sihtkoht Maa)loomine, mis on otsustava tähtsusega mõjude prognoosimisel ja kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamisel. See algatus on algselt suunatud avaliku sektori kutselistele kasutajatele.

Uurige, kuidas saada rahastust digitaalse Euroopa programmist

Seotud sisu

Üldpilt

Digivaldkonna rahastamine 2021.–2027. aasta mitmeaastases finantsraamistikus

ELi pikaajaline eelarve, mida tuntakse ka mitmeaastase finantsraamistiku nime all, edendab digitehnoloogiat ja abi pandeemiast taastumiseks.

Vaata lisaks

ELi toetus haridusele ja koolitusele

Komisjon pakub mitmeid haridus- ja koolitusvõimalusi, mis aitavad teil digivaldkonnas alustada, näiteks ettevõtlusalane nõustamine, vahetus ja palju muud.

ELi toetus ettevõtjatele digitaalmaailmas

EL pakub ettevõtetele mitmesuguseid toetusi alates idufirmadest kuni kasvufirmadeni kuni väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjateni ja mujale. Sellelt lehelt saate rohkem teada.

Programm „Digitaalne Euroopa“

Digitaalse Euroopa programm (DIGITAL) on uus ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtetesse, kodanikesse ja haldusasutustesse.

Lisateave digitaalsete avalike teenuste kohta