Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Testimis- ja eksperimenteerimisvahendid programmi „Digitaalne Euroopa“ raames

Selleks et saavutada Euroopa tehisintellekti strateegia eesmärk optimeerida tehisintellekti arendamist ja kasutuselevõttu, võttis Euroopa Komisjon programmi „Digitaalne Euroopa“ raames kasutusele tehisintellekti testimise ja katsetamise rajatised.

    Tootmine, tervishoid, põllumajanduslik toit, arukad linnad ja kogukonnad

Need tehnoloogiafoorumid on spetsialiseerunud suuremahulistele referentssaitidele, mis on avatud kõigile tehnoloogia pakkujatele kogu Euroopas, et katsetada ja katsetada tipptasemel tehisintellektil põhinevaid pehmeid ja riistvaralahendusi ja tooteid, sealhulgas roboteid, reaalmaailma keskkondades ja mastaabis. See jõupingutus on oluline samm tehnoloogia turule toomiseks ja tehisintellekti laialdasemaks kasutuselevõtuks Euroopas. 

Tehnoloogiafoorumid on samuti oluline osa tehisintellekti tipptaseme ja usalduse ökosüsteemi loomisel Euroopas, nagu on sätestatud 2020. aasta veebruari tehisintellekti valges raamatus. Ühelt poolt annavad Atlandi-ülesed foorumid piirkondadele veelgi hoogu, et meelitada ligi rahalisi vahendeid oma rajatiste uuendamiseks ning meelitada innovaatilisi osalejaid tegema koostööd oma tipptegijatega. Teiselt poolt aitavad TEFid kaasa usaldusväärsemale tehisintellektile Euroopas. 

Investeeringute optimeerimiseks näeb komisjon ette kaasrahastada (programmi „Digitaalne Euroopa“ kaudu) koos liikmesriikidega piiratud arvu spetsialiseerunud suuremahulisi tugipunkte, et rahuldada Euroopa tehnoloogiapakkujate vajadusi. TEFid keskenduvad neljale sektorile – tootmine, tervishoid, põllumajanduslik toit ning arukad linnad ja kogukonnadning tehisintellektile kui tehnoloogiale.

Need suuremahulised etalonkatse- ja eksperimenteerimisrajatised pakuvad füüsiliste ja virtuaalsete rajatiste kombinatsiooni, kus tehnoloogia pakkujad saavad tuge, et katsetada oma uusimaid tehisintellektil põhinevaid pehme-/riistvaratehnoloogiaid reaalsetes keskkondades. See hõlmab toetust uusimate tehisintellektil põhinevate tehnoloogiate täielikuks integreerimiseks, katsetamiseks ja katsetamiseks, et lahendada probleeme/parandada lahendusi konkreetses rakendussektoris, sealhulgas valideerimist ja tutvustamist. 

Tehnoloogia keskkonnajalajäljed võivad toetada ka regulatiivseid katsekeskkondi, luues pädevate riiklike asutustega dialoogi järelevalve all katsetamiseks ja katsetamiseks tegelikes või tegelikes tingimustes.

Esitame korduma kippuvad küsimused valdkondlike testimis- ja eksperimenteerimisvahendite (TEF) kohta digitaalse Euroopa programmi raames, mille eesmärk on selgitada kontseptsiooni ja protsessi laiemale kogukonnale. Küsimused põhinevad suhtlemisel sidusrühmadega. Seda ajakohastatakse vastavalt vajadusele.

Ettekanne 2. juunil 2021 toimuval digikümnendi juhtival üritusel

Presentation at the "Leading the Digital Decade" event of 2 June 2021 - TEFs start at 1h08

fix-empty

 

Viimased uudised

EVENT REPORT |
Workshops on reference testing and experimentation facilities for Artificial Intelligence in the Digital Europe Programme

In January 2020, the European Commission organised a series of workshops to further refine the concept of reference testing and experimentation facilities for artificial intelligence (TEFs) with the help of the invited experts and national delegations. In the upcoming Digital Europe Programme 2021-2022, the European Commission will launch calls to create these TEFs.

Seotud sisu

Üldpilt

Tehisintellekt DIGITAL Europe programmis

Programm „DIGITAL Europe“ avab tehisintellekti kasutamise ettevõtjatele ja haldusasutustele.

Muud