Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Testimis- ja katserajatised (TEFid): Küsimused ja vastused

Need KKKd digitaalse Euroopa programmi (DIGITAL) valdkondlike tehisintellekti TEFide kohta aitavad selgitada kontseptsiooni ja protsessi laiemale kogukonnale.

Küsimused põhinevad suhtlusel sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide esindajatega. Neid ajakohastatakse vastavalt vajadusele. KKKd ei kehti AI TEFi serva kohta. Korduma kippuvad küsimused ei asenda digitaalse Euroopa määrust, tööprogrammi „Digitaalne Euroopa“ (2021–22) ega konkursikutse teksti, mis on ametlikud viited. Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks käesolevas dokumendis väljendatud seisukohtade eest.

Testimis- ja eksperimenteerimisvahendite kontseptsioon

Tehnoloogiafoorumid ja nende seosed muude seonduvate ELi algatustega

Rahastamine (protsess)

Related content