Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Katse- ja katserajatised (TEFid): Küsimused ja vastused

Need digitaalse Euroopa programmi (DIGITAL) valdkondlikud tehisintellekti TEFid käsitlevad korduma kippuvaid küsimusi, mille eesmärk on selgitada laiemale kogukonnale kontseptsiooni ja protsessi.

Küsimused põhinevad suhtlusel sidusrühmadega, sealhulgas liikmesriikide esindajatega. Neid ajakohastatakse vastavalt vajadusele. Korduma kippuvad küsimused ei kehti AI TEF-i serva kohta. Korduma kippuvad küsimused ei asenda digitaalse Euroopa määrust, digitaalse Euroopa tööprogrammi 2021–2022 ega konkursikutse teksti, mis on ametlikud viited. Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks ühegi käesolevas dokumendis väljendatud seisukoha eest.

Katsetamis- ja katsetamisrajatiste kontseptsioon

TEFid ja nende seosed muude seonduvate ELi algatustega

Rahastamine (protsess)

Related content