Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy

Urządzenia do testowania i eksperymentowania w ramach programu „Cyfrowa Europa”

Aby osiągnąć cel europejskiej strategii sztucznej inteligencji, jakim jest optymalizacja rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji, Komisja Europejska wprowadziła do programu „Cyfrowa Europa” urządzenia do testowania i eksperymentowania sztucznej inteligencji (TEF).

    Produkcja, Opieka zdrowotna, Rolnictwo, Inteligentne miasta i społeczności

Te TEF będą wyspecjalizowanymi ośrodkami referencyjnymi na dużą skalę, otwartymi dla wszystkich dostawców technologii w całej Europie, w celu testowania i eksperymentowania najnowocześniejszych rozwiązań i produktów opartych na sztucznej inteligencji, w tym robotów, w rzeczywistych środowiskach i na dużą skalę. Wysiłki te są ważnym krokiem w kierunku wprowadzenia technologii na rynek i zwiększenia wykorzystania sztucznej inteligencji w Europie. 

TEF będą również ważnym elementem budowania ekosystemu doskonałości i zaufania AI w Europie, jak określono w białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji z lutego 2020 r. Z jednej strony TEF zapewni regionom dalszy impuls w przyciąganiu środków finansowych na modernizację swoich obiektów, a także przyciągnie innowacyjne podmioty do współpracy z własnymi mistrzami. Z drugiej strony TEF przyczynią się do bardziej wiarygodnej sztucznej inteligencji wytwarzanej w Europie. 

Aby zoptymalizować inwestycje, Komisja przewiduje współfinansowanie (w ramach programu „Cyfrowa Europa”) z państwami członkowskimi ograniczonej liczby wyspecjalizowanych wielkoskalowych punktów referencyjnych w celu zaspokojenia potrzeb europejskich dostawców technologii. TEF skupią się na czterech sektorach – produkcji, służbie zdrowia, rolno-spożywczym i inteligentnych miastach i społecznościach – a także na najnowocześniejszej sztucznej inteligencji jako technologii.

Te urządzenia do testowania i eksperymentowania na dużą skalę oferują połączenie fizycznych i wirtualnych urządzeń, w których dostawcy technologii mogą uzyskać wsparcie w testowaniu najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji w rzeczywistych środowiskach. Obejmie to wsparcie dla pełnej integracji, testowania i eksperymentowania najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji w celu rozwiązania problemów/poprawy rozwiązań w danym sektorze aplikacji, w tym walidacji i demonstracji. 

TEF mogą również wspierać piaskownice regulacyjne poprzez nawiązanie dialogu z właściwymi organami krajowymi w zakresie nadzorowanych testów i eksperymentów w rzeczywistych lub bliskich rzeczywistych warunkach.

W ramach programu „Cyfrowa Europa” (DEP) dostarczamy najczęściej zadawane pytania na temat sektorowych urządzeń do testowania i eksperymentowania (TEF), który służy wyjaśnieniu koncepcji i procesu szerszej społeczności. Pytania opierają się na interakcjach z zainteresowanymi stronami. Będzie ona aktualizowana w razie potrzeby.

Prezentacja podczas wydarzenia pt. „Leading the Digital Decade” w dniu 2 czerwca 2021 r.

Presentation at the "Leading the Digital Decade" event of 2 June 2021 - TEFs start at 1h08

fix-empty

 

Najnowsze wiadomości

EVENT REPORT |
Workshops on reference testing and experimentation facilities for Artificial Intelligence in the Digital Europe Programme

In January 2020, the European Commission organised a series of workshops to further refine the concept of reference testing and experimentation facilities for artificial intelligence (TEFs) with the help of the invited experts and national delegations. In the upcoming Digital Europe Programme 2021-2022, the European Commission will launch calls to create these TEFs.

Podobne tematy

W szerszej perspektywie

Sztuczna inteligencja w programie DIGITAL Europe

Program „Cyfrowa Europa” umożliwi wykorzystanie sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej.

Inne