Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitaalinen Eurooppa -ohjelman testaus- ja koejärjestelyt

Jotta voitaisiin saavuttaa Euroopan tekoälystrategian tavoite optimoida tekoälyn kehittäminen ja käyttöönotto, Euroopan komissio otti käyttöön tekoälyn testaus- ja testauslaitteet Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaan.

    Valmistus, Terveydenhuolto, Agri-Food, Älykkäät kaupungit ja yhteisöt

Nämä TEF-asiakirjat ovat erikoistuneita laajamittaisia vertailusivustoja, jotka ovat avoimia kaikille teknologian tarjoajille kaikkialla Euroopassa ja jotka testaavat ja kokeilevat huipputason tekoälypohjaisia pehmyt- ja laitteistoratkaisuja ja -tuotteita, myös robotteja, todellisissa ympäristöissä ja mittakaavassa. Tämä on tärkeä askel teknologian markkinoille saattamisessa ja tekoälyn yleistymisen parantamisessa Euroopassa. 

TEF-sopimukset ovat myös tärkeä osa tekoälyä koskevan huippuosaamisen ja Euroopan luottamuksen ekosysteemin rakentamista, kuten helmikuussa 2020 julkaistussa tekoälyä koskevassa valkoisessa kirjassa todetaan. Toisaalta TEF-sopimukset antavat alueille lisäpontta rahoituksen saamisessa laitostensa uudistamiseksi ja innovatiivisten toimijoiden houkuttelemiseksi yhteistyöhön omien mestareidensa kanssa. Toisaalta TEF:t edistävät luotettavampaa tekoälyä Euroopassa. 

Investointien optimoimiseksi komissio aikoo yhteisrahoittaa (Digitaalinen Eurooppa -ohjelman kautta) jäsenvaltioiden kanssa rajallisen määrän erikoistuneita laajamittaisia vertailupaikkoja eurooppalaisten teknologiatoimittajien tarpeiden tyydyttämiseksi. TEF-asiakirjoissa keskitytään neljään alaan – valmistusteollisuuteen, terveydenhuoltoon, maatalouselintarviketeollisuuteen ja älykkäisiin kaupunkeihin ja yhteisöihin – sekä tekoälyyn teknologiana.

Nämä laajamittaiset vertailutestaus- ja kokeilutilat tarjoavat yhdistelmän fyysisiä ja virtuaalisia tiloja, joissa teknologian tarjoajat voivat saada tukea uusimpien tekoälypohjaisten pehmo-/laitteistoteknologioidensa testaamiseen todellisissa ympäristöissä. Tähän sisältyy tuki uusimpien tekoälypohjaisten teknologioiden täydelliselle integroinnille, testaukselle ja kokeiluille, joilla ratkaistaan ongelmia/parannetaan ratkaisuja tietyllä sovellusalalla, mukaan lukien validointi ja demonstrointi. 

TEF-asiakirjoilla voidaan myös tukea sääntelyn hiekkalaatikoita käynnistämällä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa vuoropuhelu valvotuista testauksista ja kokeista todellisissa tai lähellä todellisissa olosuhteissa.

Tarjoamme Digitaalinen Eurooppa -ohjelman puitteissa usein kysyttyjä kysymyksiä alakohtaisista testaus- ja koejärjestelyistä, joilla selkeytetään käsitettä ja prosessia laajemmalle yhteisölle. Kysymykset perustuvat vuorovaikutukseen sidosryhmien kanssa. Sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Esittely ”Leading the Digital Decade” -tapahtumassa 2. kesäkuuta 2021

Presentation at the "Leading the Digital Decade" event of 2 June 2021 - TEFs start at 1h08

fix-empty

 

Viimeisimmät uutiset

EVENT REPORT |
Workshops on reference testing and experimentation facilities for Artificial Intelligence in the Digital Europe Programme

In January 2020, the European Commission organised a series of workshops to further refine the concept of reference testing and experimentation facilities for artificial intelligence (TEFs) with the help of the invited experts and national delegations. In the upcoming Digital Europe Programme 2021-2022, the European Commission will launch calls to create these TEFs.

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Tekoäly DIGITAL Europe -ohjelmassa

DIGITAL Europe -ohjelma avaa tekoälyn käytön yrityksille ja julkishallinnoille.

Muu