Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Faċilitajiet għall-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni taħt il-Programm Ewropa Diġitali

Biex jinkiseb l-għan tal-istrateġija Ewropea tal-Intelliġenza Artifiċjali (IA) li tottimizza l-iżvilupp u l-użu tal-IA, il-Kummissjoni Ewropea introduċiet Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni tal-AI (TEFs) fil-programm Ewropa Diġitali.

    Manifattura, Kura tas-Saħħa, Agri-Ikel, Bliet u komunitajiet intelliġenti

Dawn it-TEFs se jkunu siti ta’ referenza speċjalizzati fuq skala kbira miftuħa għall-fornituri kollha tat-teknoloġija madwar l-Ewropa biex jittestjaw u jesperimentaw soluzzjonijiet u prodotti ta’ soft-and hardware ibbażati fuq l-AI bbażati fuq l-AI, inklużi robots, f’ambjenti tad-dinja reali, u fuq skala kbira. Dan l-isforz huwa pass importanti biex it-teknoloġija tinġieb fis-suq u titjieb l-adozzjoni akbar tal-IA fl-Ewropa. 

It-TEFs se jkunu wkoll parti importanti mill-bini tal-ekosistema tal-IA ta’ eċċellenza u ta’ fiduċja fl-Ewropa kif stabbilit fil-White Paper dwar l-IA minn Frar 2020. Minn naħa waħda, it-TEFs se jagħtu spinta ulterjuri lir-reġjuni biex jattiraw il-finanzjament biex itejbu l-faċilitajiet tagħhom u jattiraw ukoll atturi innovattivi biex jikkollaboraw mal-promoturi tagħhom stess. Min-naħa l-oħra, it-TEFs se jikkontribwixxu għal IA aktar affidabbli li ssir fl-Ewropa. 

Biex jiġi ottimizzat l-investiment, il-Kummissjoni tipprevedi li tikkofinanzja (permezz tal-Programm Ewropa Diġitali) mal-Istati Membri għadd limitat ta’ siti ta’ referenza speċjalizzati fuq skala kbira biex jaqdu l-ħtiġijiet tal-fornituri Ewropej tat-teknoloġija. It-TEFs se jiffukaw fuq erba’ setturi — il- manifattura, il-kura tas-saħħa, l-agroalimentari u l-bliet u l-komunitajiet intelliġenti — kif ukoll fuq l- IA avvanzata bħala teknoloġija.

Dawn il-faċilitajiet ta’ ttestjar ta’ referenza u ta’ sperimentazzjoni fuq skala kbira se joffru taħlita ta’ faċilitajiet fiżiċi u virtwali, li fihom il-fornituri tat-teknoloġija jistgħu jiksbu appoġġ biex jittestjaw l-aħħar teknoloġiji ta’ soft-/hardware bbażati fuq l-AI f’ambjenti tad-dinja reali. Dan se jinkludi appoġġ għall-integrazzjoni, l-ittestjar u l-esperimentazzjoni sħaħ tal-aħħar teknoloġiji bbażati fuq l-IA biex jissolvew kwistjonijiet/jittejbu s-soluzzjonijiet f’settur ta’ applikazzjoni partikolari, inklużi l-validazzjoni u d-dimostrazzjoni. 

It-TEFs jistgħu jappoġġaw ukoll ambjenti ta’ esperimentazzjoni regolatorja billi jistabbilixxu djalogu mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għall-ittestjar u l-esperimentazzjoni sorveljati f’kundizzjonijiet reali jew qrib reali.

Aħna nipprovdu FAQ dwar il-Faċilitajiet tal-Ittestjar u l-Esperimentazzjoni settorjali (TEFs) taħt il-Programm Ewropa Diġitali (DEP), li jservi biex jiċċara l-kunċett u l-proċess għall-komunità usa’. Il-mistoqsijiet huma bbażati fuq l-interazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati. Dan se jiġi aġġornat kif meħtieġ.

Preżentazzjoni fl-avveniment “Nimmexxu d-Deċennju Diġitali” tat-2 ta’ Ġunju 2021

Presentation at the "Leading the Digital Decade" event of 2 June 2021 - TEFs start at 1h08

fix-empty

 

L-aħħar aħbarijiet

EVENT REPORT |
2021 sessjoni ta’ ħidma dwar l-Ittestjar Settorjali u l-Faċilitajiet ta’ Esperimentazzjoni għall-Intelliġenza Artifiċjali taħt il-Programm Ewropa Diġitali

F’Ġunju 2021, l-unità tar-robotika u l-intelliġenza artifiċjali tad-DĠ CNECT organizzat sensiela ta’ sessjonijiet ta’ ħidma biex tkompli tirfina l-kunċett ta’ faċilitajiet tal-ittestjar u tal-esperimentazzjoni għall-intelliġenza artifiċjali bl-għajnuna tal-esperti mistiedna u tad-delegazzjonijiet nazzjonali.

EVENT REPORT |
Workshops on reference testing and experimentation facilities for Artificial Intelligence in the Digital Europe Programme

In January 2020, the European Commission organised a series of workshops to further refine the concept of reference testing and experimentation facilities for artificial intelligence (TEFs) with the help of the invited experts and national delegations. In the upcoming Digital Europe Programme 2021-2022, the European Commission will launch calls to create these TEFs.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

L-intelliġenza artifiċjali fil-programm DIGITAL Europe

Il-programm DIGITAL Europe se jiftaħ l-użu tal-intelliġenza artifiċjali min-negozji u l-amministrazzjonijiet pubbliċi.

Oħrajn