Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU:n tuki yleissivistävälle ja ammatilliselle koulutukselle

Komissio tarjoaa useita koulutusmahdollisuuksia, joiden avulla pääset alkuun digitaalisessa työssä. Tällaisia ovat esimerkiksi yrittäjyysneuvonta, vaihto-ohjelmat ja paljon muuta.

    Laastilevy näytetään digitaalisessa muodossa, joka on linkitetty muihin oppimista edustaviin kuvakkeisiin

© iStock by Getty Images - 1177184973 Blue Planet Studio

On tärkeää, että ihmisillä on taidot ja mahdollisuudet menestyä digitaalisessa maailmassa. Euroopan unioni tukee useita eri ohjelmia, jotka tarjoavat tällaista koulutusta, mukaan lukien:

  • Euroopan solidaarisuusjoukot
  • Marie Skłodowska-Curie -toimet
  • Erasmus nuorille yrittäjille
  • yrittäjyyden toimintasuunnitelma
  • DIGITAL Europe -ohjelma.

Euroopan solidaarisuusjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukoista rahoitetaan 18–30-vuotiaiden vapaaehtoistoimintaa, harjoittelupaikkoja, työpaikkoja ja paikallisia hankkeita. Nuoret voivat hakea mahdollisuuksia Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalista, joka yhdistää heidät avustusta saaviin organisaatioihin. 

Marie Skłodowska-Curie -toimet 

Marie Skłodowska-Curie -toimilla tuetaan 65 000 tutkijan liikkuvuutta ja koulutusta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Ne edistävät yhteistyötä akateemisten, tieteellisten ja liike-elämän yhteisöjen välillä, edistää uraa ja kehittää erinomaisia ​​tohtoriohjelmia. 

MSCA: lla on varattu talousarvio yksittäisille apurahoille tutkijoille, jotka työskentelevät hankkeissa muilla kuin akateemisilla aloilla, kuten yrityksissä, kansalaisyhteiskunnassa ja julkisen sektorin elimissä. 

MSCA:n innovatiiviset koulutusverkostot (ITN) tukevat korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden kuin akateemisten organisaatioiden eurooppalaisten kumppanuuksien toteuttamia tutkijakoulutusta tai tohtoriohjelmia. Nämä ohjelmat antavat osallistujille kokemusta korkeakoulujen ulkopuolelta, innovaatioiden ja työllistyvyyden kehittämisestä. ITN-verkostoihin kuuluu myös teollisuuden tohtorintutkintoja, joissa tutkija jakaa aikaa yliopistojen ja muiden kuin akateemisten organisaatioiden välillä. 

Erasmus nuorille yrittäjille

Erasmus nuorille yrittäjille on EU:n rahoittama rajatylittävä yritysvaihto-ohjelma, joka tarjoaa uusille tai pyrkiville yrittäjille mahdollisuuden oppia kokeneilta yrittäjiltä ulkomailla. 1–6 kuukauden mittainen yhteistyö auttaa uusia yrittäjiä keräämään tietoa, taitoja ja kontakteja, joita tarvitaan pienen yrityksen johtamiseen, samalla kun isännät hyötyvät tuoreista näkökulmista liiketoiminnastaan ja mahdollisuuksista oppia uusista markkinoista.

Yrittäjyyden toimintasuunnitelma

Komission yrittäjyyttä koskevan toimintasuunnitelman tavoitteena on parantaa liiketoimintapotentiaalia. Se tukee erityisesti yrittäjyyskoulutusta, tarjoaa välineitä yrittäjille ja sitoutuu kehittämään kohdennettuja toimenpiteitä ikääntyneille, nuorille, maahanmuuttajille ja työttömille.

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

DIGITAL Europe -ohjelmalla tuetaan EU:n koulutuslaitosten huippuosaamista digitaalialalla muun muassa kannustamalla niitä yhteistyöhön tutkimuksen ja yritysten kanssa. Sen tavoitteena on parantaa valmiuksia vaalia ja houkutella digitaalisia lahjakkuuksia ja samalla edistää ekosysteemiä, joka edistää innovointia ja digitaalisia läpimurtoja.

DIGITAL Europe -ohjelmassa

  • Tarjota koulutusmahdollisuuksia tuleville asiantuntijoille keskeisillä kapasiteettialoilla, kuten datan ja eettisen tekoälyn, kyberturvallisuuden, kvantti- ja suurteholaskennan aloilla. Tukea myönnetään koulutuslaitosten, tutkimuskeskusten ja yritysten verkostoille erikoistuneiden koulutusohjelmien (kuten maisterin tutkinnot) suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä erityisteknologioiden edellyttämien kehittyneiden digitaalisten taitojen hankkimiseen tarkoitettuihin harjoitteluihin. 
  • Kohdennetaan nykyisen työvoiman uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus lyhytaikaisella koulutuksella, joka heijastaa viimeaikaista kehitystä keskeisillä kapasiteettialoilla.

Lue, miten saada rahoitusta DIGITAL Europe -ohjelmasta

Aiheeseen liittyvää

Aiheesta laajemmin

Digitaalialan rahoitus vuosien 2021–2027 monivuotisessa rahoituskehyksessä

EU:n pitkän aikavälin talousarvio, joka tunnetaan myös monivuotisena rahoituskehyksenä, edistää digitaaliteknologiaa ja auttaa toipumaan pandemiasta.

Katso myös

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma

Digitaalinen Eurooppa -ohjelma (DIGITAL) on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologiaa yritysten, kansalaisten ja julkishallinnon käyttöön.