Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Julkaisu

Toimitusjohtajan pyöreän pöydän keskustelu puolijohteista 10.1.2022

Varapuheenjohtaja Vestager ja komissaari Breton keskustelevat puolijohdepolitiikasta johtavien yritysten ja tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Euroopan komissio järjesti 10. tammikuuta 2022 toimitusjohtajan pyöreän pöydän kokouksen puolijohdevalmisteista. Tapahtumaa isännöivät Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaava johtava varapuheenjohtaja Margrethe Vestager ja sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton.

Kuluneen vuoden aikana Euroopassa on havaittu sirujen toimitushäiriöitä, jotka ovat aiheuttaneet pulaa useilla talouden aloilla, millä voi olla vakavia yhteiskunnallisia seurauksia.

Digitalisaation kiihtyessä puolijohteiden kysyntä kasvaa. Sirujen maailmanmarkkinoiden odotetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.  Jos toimiin ei ryhdytä, pulaa voi edelleen syntyä. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään tarjonnasta ja kysynnästä. Kaikki nykyaikaiset taloudet ovat ottamassa käyttöön toimenpiteitä, joilla parannetaan puolijohde-ekosysteemin häiriönsietokykyä maissa.

Toimitusjohtajan pyöreän pöydän kokous järjestettiin valmisteltaessa eurooppalaista sirusäädöstä, jonka puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan 15. syyskuuta 2021. Eurooppalaisella sirusäädöksellä Eurooppa pyrkii ehdottamaan johdonmukaista eurooppalaista visiota ja strategiaa, jotka tarjoavat puitteet, joilla vältetään kilpajuoksu kansallisista julkisista tuista, pirstaloituvat sisämarkkinat ja saatetaan Eurooppa ja sen voimavarat vakaasti maailmanlaajuiseen geopoliittiseen ympäristöön.

Euroopalla on vahva markkina-asema tietyillä aloilla, kuten tehoelektroniikassa, teollisessa automaatiossa ja laitevalmistuksessa, analogisten sirujen valmistuksessa ja FDSOI:n kaltaisella matalatehoisella teknologialla. Euroopassa on maailman johtavia tutkimus- ja teknologiaorganisaatioita.

Euroopalla on kuitenkin joitakin kroonisia haavoittuvuuksia arvoketjussa, esimerkiksi voimakas riippuvuus sirujen valmistuksesta, pakkaamisesta, testauksesta ja kokoamisesta Itä-Aasiassa tai riippuvuus sirujen suunnittelusta Yhdysvalloissa. Euroopan markkinaosuus puolijohteista on selvästi pienempi kuin sen taloudellinen painoarvo. Euroopalla ei tällä hetkellä ole valmiuksia suunnitella ja valmistaa huipputason solmukohtia.

Toimitusjohtajan pyöreän pöydän kokous kokosi yhteen Euroopan puolijohde-ekosysteemin laajan edustuksen, johon osallistui startup-yritysten ja vakiintuneiden yritysten edustajia, suunnittelu- ja valmistusyrityksiä sekä johtavia eurooppalaisia tutkimuslaitoksia. Osallistujaorganisaatioita olivat:

 • Alcyon Fhotonics (ES)
 • ASML (NL)
 • CEA-Leti (FR)
 • Fraunhofer (DE)
 • IMEC (BE)
 • Infineon (DE)
 • Kalray (FR)
 • Melexis (BE)
 • Pohjoismainen puolijohde (NO)
 • NXP (NL)
 • Robert Bosch (DE)
 • SOITEC (FR)
 • STMicroelektroniikka (FR, IT)
 • Tachyum (SK)

Tarkasteltuja aiheita olivat muun muassa keinot lisätä puolijohteiden toimitusketjujen avoimuutta, mahdollisuudet investoida nykyisiin ja uusiin puolijohteiden tuotantolaitoksiin sekä keinot edistää teknologia- ja innovaatiojohtajuutta.

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että EU:n sirusäädöstä koskevan aloitteen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteisiä toimia. Painotettiin puolijohdealan tutkimuksen ja kehittämisen, suunnittelun ja valmistuksen välisiä tiiviitä yhteyksiä. Puolijohdeteollisuus tarvitsee asiantuntijoita ja ammattitaitoista työvoimaa. Puolijohdeteollisuuden on tunnettava paremmin asiakkaidensa teollisuus ja päinvastoin.

Muita pyöreän pöydän keskustelun keskeisiä viestejä olivat seuraavat:

 1. Euroopan on hyödynnettävä vahvuuksiaan esimerkiksi T & K-toiminnassa ja laitteistoissa.
 2. selkeä tuki pilottituotantolinjoille ja suunnitteluinfrastruktuureille
 3. tarvitaan kiireellisesti sirurahastoa startup-yritysten, scale-up-yritysten ja pk-yritysten tukemiseksi;
 4. tarvitaan kiireellisesti investointikehys, joka auttaa lisäämään Euroopan valmistuskapasiteettia sekä kypsien että kehittyneiden teknologioiden osalta, jotta saavutetaan digitaalisen kompassin 20 prosentin tavoite;
 5. tarvitaan maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset ja määrätietoisempi Eurooppa geopoliittisella areenalla.