Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Foilseachán

Fís-sleachta roimh an gcruinniú príomhfheidhmeannaigh maidir le leathsheoltóirí, 10 Eanáir 2022

Pléann EVP Vestager agus an Coimisinéir Breton beartais leathsheoltóra le cuideachtaí móra agus eagraíochtaí taighde.

D’eagraigh an Coimisiún Eorpach Cruinniú Comhchéime Príomhfheidhmeannaigh maidir le Leathsheoltóirí an 10 Eanáir 2022. Ba iad Margrethe Vestager, an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin um Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach, agus Thierry Breton, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach, a d’óstáil an ócáid.

Le bliain anuas, tá an Eoraip tar éis cur isteach ar sholáthar sliseanna, rud is cúis le ganntanais ar fud an iliomad earnálacha eacnamaíocha, rud a d’fhéadfadh iarmhairtí tromchúiseacha sochaíocha a bheith aici.

De réir mar a chuirtear dlús leis an gclaochlú digiteach, tiocfaidh méadú ar an éileamh ar leathsheoltóirí. Faoi 2030, meastar go dtiocfaidh méadú faoi dhó ar mhargadh domhanda na sliseanna.  Mura ndéantar aon bheart, d’fhéadfadh ganntanas a bheith ann i gcónaí. Ach ní hamháin go mbaineann sé le soláthar agus éileamh. Tá bearta á dtabhairt isteach ag gach geilleagar nua-aimseartha chun athléimneacht an éiceachórais leathsheoltóra ina dtíortha féin a mhéadú.

Eagraíodh Cruinniú Comhchéime an Phríomhfheidhmeannaigh mar ullmhúchán do Ghníomh Sceallóga Eorpacha, a d’fhógair an tUachtarán Ursula von der Leyen ina hóráid ar Staid an Aontais an 15 Meán Fómhair 2021. Le Gníomh na Sceallóga Eorpacha, tá sé mar aidhm ag an Eoraip fís agus straitéis Eorpach chomhleanúnach a mholadh, lena gcuirtear creat ar fáil chun rás fóirdheontas poiblí náisiúnta a sheachaint, chun an margadh aonair a ilroinnt, agus chun an Eoraip agus a cuid sócmhainní a chur go daingean sa tírdhreach geopholaitiúil domhanda.

Tá seasamh láidir sa mhargadh ag an Eoraip i réimsí sonracha, amhail leictreonaic chumhachta, uathoibriú tionsclaíoch agus monarú trealaimh, monarú sliseanna analógacha agus teicneolaíocht ísealchumhachta amhail FDSOI. Is san Eoraip atá na heagraíochtaí taighde agus teicneolaíochta atá ar thús cadhnaíochta ar fud an domhain.

Mar sin féin, tá leochaileachtaí ainsealacha áirithe ag an Eoraip sa slabhra luacha, mar shampla spleáchas láidir ar mhonarú, pacáistiú, tástáil agus cóimeáil sceallóga san Áise Thoir, nó spleáchas ar dhearadh sceallóga sna Stáit Aontaithe. Tá an sciar den mhargadh atá ag an Eoraip i leathsheoltóirí i bhfad faoi bhun a meáchain eacnamaíoch. Faoi láthair, níl sé de chumas ag an Eoraip dearadh agus monarú a dhéanamh ag nóid cheannródaíocha.

Thug Cruinniú Comhchéime na bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin le chéile ionadaíocht leathan ar éiceachóras leathsheoltóra na hEorpa, le hionadaithe ó ghnólachtaí nuathionscanta agus ó chuideachtaí seanbhunaithe, le cuideachtaí deartha agus monaraíochta, agus le príomhinstitiúidí taighde Eorpacha. Is iad seo a leanas na heagraíochtaí rannpháirteacha:

 • Fótónaic Alcyon (ES)
 • ASML (NL)
 • CEA-Leti (FR)
 • Fraunhofer (DE)
 • IMEC (BE)
 • Infineon (DE)
 • Kalray (FR)
 • Melexis (BE)
 • Leathsheoltóir Nordach (NO)
 • NXP (NL)
 • Robert Bosch (DE)
 • SOITEC (FR)
 • STMicroelectronics (FR/IT)
 • Bláthanna cumhra: aon cumhráin

I measc na n-ábhar a scrúdaíodh bhí na bealaí chun trédhearcacht a mhéadú i slabhraí soláthair leathsheoltóra, na deiseanna chun infheistíocht a dhéanamh i saoráidí táirgthe leathsheoltóra atá ann cheana agus i saoráidí táirgthe leathsheoltóra nua, agus na modhanna chun ceannaireacht teicneolaíochta agus nuálaíochta a chothú.

D’aontaigh na rannpháirtithe go raibh gá le gníomhaíocht chomhpháirteach chun uaillmhianta thionscnamh Ghníomh Sceallóga Eorpacha a bhaint amach. Cuireadh béim ar na dlúthnaisc idir T & F leathsheoltóra, dearadh, agus déantúsaíocht. Teastaíonn saineolaithe agus lucht saothair oilte ón tionscal leathsheoltóra. Ní mór don tionscal leathsheoltóra a fhios ag tionscail a chustaiméirí níos fearr, agus vice versa.

Seo a leanas príomhtheachtaireachtaí eile ón gcruinniú comhchéime:

 1. Ní mór don Eoraip cur lena láidreachtaí, e.g. taighde agus forbairt agus trealamh;
 2. tacaíocht shoiléir do línte píolótacha agus do bhonneagair deartha;
 3. gá práinneach le Ciste Sceallóga chun tacú le gnólachtaí nuathionscanta, gnólachtaí atá i mbun fáis agus FBManna;
 4. tá géarghá le creat infheistíochta a chuideoidh le cumas monaraíochta na hEorpa a mhéadú le haghaidh teicneolaíochtaí aibí agus ardteicneolaíochtaí araon chun sprioc 20 % an Chompáis Dhigitigh a bhaint amach;
 5. an gá atá le cothrom iomaíochta ar fud an domhain agus Eoraip níos teanntásaí sa réimse geopholaitiúil.