Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio käynnistää lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelylaatikon

Komissio on ottanut käyttöön lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän (European Regulatory Sandbox for Blockchain). Testiympäristöt ovat valvottuja ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan ja tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kanssa.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Tämä Sandbox tarjoaa oikeusvarmuutta hajautetuille teknologiaratkaisuille, lohkoketju mukaan luettuna, yksilöimällä niiden käyttöönoton esteitä oikeudellisesta ja sääntelyllisestä näkökulmasta ja tarjoamalla oikeudellista neuvontaa, sääntelykokemusta ja ohjausta turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Sen olisi myös annettava sääntely- ja valvontaviranomaisille mahdollisuus lisätä tietämystään huipputason lohkoketjuteknologioista ja jakaa parhaita käytäntöjä vuoropuhelujen avulla.

Vuosina 2023–2026 Sandboxista tuetaan vuosittain 20:tä hanketta, mukaan lukien julkisen sektorin käyttötapaukset eurooppalaisessa lohkoketjupalveluinfrastruktuurissa (EBSI), joka on digitaalinen vuosikymmen -hanke, jota komissio, kaikki jäsenvaltiot, Norja ja Liechtenstein tukevat. Ensimmäinen ehdotuspyyntö on avoinna 14. huhtikuuta 2023 saakka.

Sandbox- ohjelmaa tuetaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta. EU:n rahoitusohjelma keskittyy digitaaliteknologian tuomiseen yritysten, kansalaisten ja julkishallintojen käyttöön. Se auttaa myös Eurooppaa saavuttamaan digitaalista johtajuutta koskevan tavoitteensa digitaalisella vuosikymmenellä, sillä lohkoketjuun liittyvän oikeudellisen epävarmuuden vähentäminen mahdollistaa sen käyttöönoton kaikilla aloilla.

Lisätietoja