Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Komissio käynnistää lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän

Komissio on tänään ottanut käyttöön lohkoketjua koskevan eurooppalaisen sääntelyjärjestelmän (Sandbox for Blockchain). Testiympäristöt ovat valvottuja ympäristöjä, joissa yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan ja tehdä yhteistyötä asiaankuuluvien sääntelyviranomaisten kanssa.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Tämä Sandbox tarjoaa oikeusvarmuutta hajautetuille teknologiaratkaisuille, lohkoketjut mukaan luettuina, yksilöimällä esteet niiden käyttöönotolle lainsäädännön ja sääntelyn näkökulmasta sekä tarjoamalla oikeudellista neuvontaa, sääntelykokemusta ja ohjausta turvallisessa ja luottamuksellisessa ympäristössä. Sen pitäisi myös antaa sääntelijöille ja valvojille mahdollisuus lisätä tietämystään huipputason lohkoketjuteknologioista ja jakaa parhaita käytäntöjä vuoropuhelujen avulla.

Vuosina 2023–2026 Sandbox-ohjelmasta tuetaan vuosittain 20:tä hanketta, mukaan lukien julkisen sektorin käyttötapauksia Euroopan lohkoketjupalveluinfrastruktuurissa (EBSI). Kyseessä on useita maita kattava hanke, jota komissio, kaikki jäsenvaltiot, Norja ja Liechtenstein tukevat digitaalisella vuosikymmenellä. Ensimmäinen ehdotuspyyntö on avoinna 14. huhtikuuta 2023 saakka.

Sandboxin tukena on Digitaalinen Eurooppa -ohjelma, joka on EU:n rahoitusohjelma, jonka tavoitteena on tuoda digitaaliteknologia yritysten, kansalaisten ja julkishallintojen ulottuville. Se auttaa myös Eurooppaa saavuttamaan digitaalista johtajuutta koskevan tavoitteensa digitaalisella vuosikymmenellä, sillä lohkoketjuun liittyvän oikeudellisen epävarmuuden vähentäminen mahdollistaa sen käyttöönoton eri aloilla.

Lisätietoja