Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Komise zahajuje činnost evropského regulačního pískoviště pro blockchain

Komise spustila evropské regulační pískoviště pro blockchain. Pískoviště jsou kontrolovaná prostředí, kde mohou společnosti testovat své výrobky a služby a zároveň spolupracovat s příslušnými regulačními orgány.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Toto pískoviště poskytne právní jistotu decentralizovaným technologickým řešením, včetně blockchainu, tím, že z právního a regulačního hlediska určí překážky jejich zavádění a poskytne právní poradenství, regulační zkušenosti a pokyny v bezpečném a důvěrném prostředí. Měl by rovněž umožnit regulačním orgánům a orgánům dohledu rozšířit jejich znalosti o špičkových technologiích blockchainu a sdílet osvědčené postupy prostřednictvím dialogů.

V letech 2023 až 2026 bude pískoviště každoročně podporovat 20 projektů, včetně případů použití ve veřejném sektoru na evropské infrastruktuře blockchainových služeb (EBSI), což je projekt zahrnující více zemí v rámci digitální dekády podporovaný Komisí, všemi členskými státy, Norskem a Lichtenštejnskem. První výzva bude probíhat do 14. dubna 2023.

Pískoviště je podporováno programem Digitální Evropa, programem financování EU zaměřeným na zavádění digitálních technologií do podniků, občanů a orgánů veřejné správy. Pomůže také Evropě dosáhnout jejích ambicí, pokud jde o vedoucí postavení v digitální dekádě, neboť snížení právní nejistoty ohledně technologie blockchain umožní jeho využívání napříč odvětvími.

Více informací