Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Komisjon käivitab plokiahelat käsitleva Euroopa regulatiivsüsteemi

Komisjon on käivitanud Euroopa plokiahela reguleerimiskeskkonna. Testkeskkonnad on kontrollitavad keskkonnad, kus ettevõtjad saavad katsetada oma tooteid ja teenuseid, tehes koostööd asjaomaste reguleerivate asutustega.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

See Sandbox pakub õiguskindlust detsentraliseeritud tehnoloogialahendustele, sealhulgas plokiahelale, tehes kindlaks nende kasutuselevõtu takistused õiguslikust ja regulatiivsest seisukohast ning pakkudes õigusalast nõu, regulatiivset kogemust ja suuniseid turvalises ja konfidentsiaalses keskkonnas. Samuti peaks see võimaldama reguleerivatel asutustel ja järelevalveasutustel suurendada oma teadmisi tipptasemel plokiahela tehnoloogiatest ja jagada dialoogide kaudu parimaid tavasid.

Aastatel 2023–2026 toetab Sandbox igal aastal 20 projekti, sealhulgas avaliku sektori kasutusjuhtumeid Euroopa plokiahela teenuste taristus (EBSI), mis on digikümnendi raames mitut riiki hõlmav projekt, mida toetavad komisjon, kõik liikmesriigid, Norra ja Liechtenstein. Esimene konkurss on avatud kuni 14. aprillini 2023.

Sandboxi toetab programm „Digitaalne Euroopa“, mis on ELi rahastamisprogramm, mille eesmärk on tuua digitehnoloogia ettevõtjatele, kodanikele ja haldusasutustele. Samuti aitab see Euroopal saavutada digivaldkonnas juhtpositsiooni saavutamisel digikümnendil, kuna plokiahelaga seotud õiguskindlusetuse vähendamine võimaldab seda kõigis sektorites kasutusele võtta.

Täiendav teave