Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Komisia spúšťa európske experimentálne regulačné prostredie pre blockchain

Komisia spustila európske experimentálne regulačné prostredie pre blockchain. Experimentálne prostredia sú kontrolované prostredia, v ktorých môžu spoločnosti testovať svoje výrobky a služby a spolupracovať s príslušnými regulačnými orgánmi.

graphic representation of blockchain concept showing a person working on a laptop with a graphic of secure information blocks

iStock photo Getty images plus

Toto experimentálne prostredie poskytne právnu istotu decentralizovaným technologickým riešeniam vrátane blockchainu tým, že identifikuje prekážky ich zavádzania z právneho a regulačného hľadiska a poskytne právne poradenstvo, regulačné skúsenosti a usmernenia v bezpečnom a dôvernom prostredí. Mala by tiež umožniť regulačným orgánom a orgánom dohľadu rozšíriť ich znalosti o špičkových technológiách blockchainu a vymieňať si najlepšie postupy prostredníctvom dialógov.

Od roku 2023 do roku 2026 sa v rámci experimentálneho prostredia každoročne podporí 20 projektov vrátane prípadov použitia vo verejnom sektore v rámci európskej infraštruktúry služieb blockchainu (EBSI) – viacnárodného projektu v rámci digitálneho desaťročia podporovaného Komisiou, všetkými členskými štátmi, Nórskom a Lichtenštajnskom. Prvá výzva bude otvorená do 14. apríla 2023.

Experimentálne prostredie podporuje program Digitálna Európa, program financovania EÚ zameraný na zavádzanie digitálnych technológií do podnikov, občanov a orgánov verejnej správy. Zároveň pomôže Európe dosiahnuť jej ambície, pokiaľ ide o vedúce postavenie v digitálnej oblasti v digitálnej dekáde, keďže zníženie právnej neistoty v súvislosti s blockchainom umožní jej zavádzanie vo všetkých odvetviach.

Viac informácií