Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Foilseachán

Dúshláin agus deiseanna sa tionscal Físchluichí

Tá an dara ceardlann eagraithe ag Cumann Eorpach na bhFíschluichí ina ndíreofar ar na príomhdhúshláin agus ar na príomhdheiseanna a bhfuil tionchar acu ar thionscal na hEorpa VG, ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar fhorbairt na hearnála agus ar na móréifeachtaí socheacnamaíocha a bhaineann leo.

Ó mhí an Mhárta go mí na Nollag 2022, tabharfar le chéile líonra saineolaithe, smaointeoirí agus ceannairí ón saol acadúil agus ón tionscal cearrbhachais — lena n-áirítear forbróirí cluichí, stiúideonna, cruthaitheoirí agus saineolaithe gnó — de phríomhearnálacha agus grúpaí tionchair i réimsí amhail forbairt agus cruthú cluichí, polaitíocht ghnó, airgeadas, dlí, oideachas, cultúr, eolaíocht agus sláinte. Dearadh an tsraith ceardlann chun clár oibre Eorpach do chluichí a mhúnlú.

Beidh an dara ceardlann ar siúl an 26 Aibreán 2022 ó 10.00 go 12.30 (Am na Bruiséile).

Beidh rannpháirtithe in ann a dtuairimí a thabhairt maidir le roinnt gnéithe d’earnáil na bhFíschluichí, ag díriú ar na príomhdhúshláin agus na príomhdheiseanna a bhfuil tionchar acu ar thionscal na hEorpa VG, ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith acu ar fhorbairt na hearnála agus ar na móréifeachtaí socheacnamaíocha a bhaineann leo. Tá sé mar aidhm ag an dara ceardlann seo tús a chur le tumadóireacht isteach i bpríomhthéamaí an tionscadail:

  1. margadh agus maoiniú,
  2. an timpeallacht agus an creat rialála,
  3. riachtanais oideachais, taighde agus scileanna,
  4. gné shochaíoch agus chultúrtha na bhfíschluichí agus rannchuidiú le fócas na gceardlann a bheidh ann amach anseo a chinneadh

Clár oibre an imeachta:

  • 10:00-10:10: Fáilte agus teas-suas 
  • 10:10-10.30: Cur i láthair ceardlainne 
  • 10.30-10.40: Allah warns a seirbhísigh leis a chuid Word: Tionscadal Chumann Cearrbhachais na hEorpa a thabhairt isteach agus na príomhdhúshláin agus na príomhdheiseanna don tionscal VG a aithníodh cheana le linn taighde deisce do na tuarascálacha margaidh a chur i láthair 
  • 10.40-11.40: Seisiún tobsmaointeoireachta maidir le dúshláin agus deiseanna 
  • 11.40-12.10: Cur i láthair agus plé iomlánach ar na haschuir 
  • 12.10-12.30: Seisiún críochnaitheach Ceisteanna agus Freagraí 

Tabhair do d’aire nach dtugtar cuireadh don imeacht seo ach an méid seo a leanas a dhéanamh: