Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publikācija

Problēmas un iespējas videospēļu nozarē

Eiropas videospēļu sabiedrība ir organizējusi otru semināru, kurā galvenā uzmanība tiks pievērsta galvenajām problēmām un iespējām, kas ietekmē VG Eiropas rūpniecību, to iespējamajai ietekmei uz nozares attīstību un to galvenajām sociālekonomiskajām sekām.

No 2022. gada marta līdz decembrim Eiropas videospēļu biedrības projekts apvienos tādu galveno nozaru un ietekmes grupu ekspertus, domātājus un vadītājus no akadēmiskajām aprindām un azartspēļu nozares, tostarp spēļu izstrādātājus, studijas, radītājus un uzņēmējdarbības ekspertus, tādās jomās kā spēļu attīstība un jaunrade, uzņēmējdarbības politika, finanses, tieslietas, izglītība, kultūra, zinātne un veselība. Darbsemināri ir paredzēti, lai veidotu Eiropas programmu spēlēm.

Otrais darbseminārs notiks 2022. gada 26. aprīlī plkst. 10.00–12.30 (pēc Centrāleiropas/Briseles laika).

Dalībnieki varēs sniegt savu viedokli par vairākiem videospēļu nozares aspektiem, galveno uzmanību pievēršot galvenajām problēmām un iespējām, kas ietekmē VG Eiropas rūpniecību, to iespējamajai ietekmei uz nozares attīstību un to galvenajām sociālekonomiskajām sekām. Šā otrā semināra mērķis ir sākt iedziļināties projekta galvenajos tematos:

  1. tirgus un finansējums,
  2. normatīvā vide un regulējums,
  3. izglītības, pētniecības un prasmju vajadzības,
  4. videospēļu sociālā un kultūras dimensija un ieguldījums turpmāko darbsemināru uzmanības noteikšanā

Pasākuma darba kārtība:

  • 10:00–10:10: Apsveikuma uzņemšana un uzsilšana 
  • 10:10–10.30: Prezentācija darbseminārā 
  • 10.30–10.40: Attēla iestatīšana: Ieviest Eiropas Azartspēļu sabiedrības projektu un iepazīstināt ar galvenajām problēmām un iespējām VG nozarē, kas jau apzinātas dokumentu izpētē tirgus ziņojumiem 
  • 10.40–11.40: Ideju ģenerēšanas sesija par problēmām un iespējām 
  • 11.40–12.10: Iepazīstināšana ar rezultātiem un diskusija plenārsēdē 
  • 12.10–12.30: Jautājumu un atbilžu noslēguma sesija un noslēgums 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis pasākums ir tikai uzaicināts: