Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Publicatie

Uitdagingen en kansen in de sector videospellen

De European Video Games Society heeft een tweede workshop georganiseerd over de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de Europese industrie van VG, hun potentiële impact op de ontwikkeling van de sector en de belangrijkste sociaal-economische gevolgen daarvan.

Van maart tot december 2022 zal het project European Video Games Society een netwerk van deskundigen, denkers en leiders uit de academische wereld en de kansspelsector — waaronder spelontwikkelaars, studio’s, makers en bedrijfsdeskundigen — samenbrengen van belangrijke sectoren en invloedsgroepen op gebieden als de ontwikkeling en creatie van spelletjes, bedrijfspolitiek, financiën, recht, onderwijs, cultuur, wetenschap en gezondheid. De reeks workshops is bedoeld om vorm te geven aan een Europese agenda voor spelletjes.

De tweede workshop vindt plaats op 26 april 2022 van 10.00 tot 12.30 uur (Belgische tijd).

De deelnemers kunnen een bijdrage leveren met hun mening over verschillende aspecten van de sector videospellen, met bijzondere aandacht voor de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de Europese VGV-industrie, de potentiële impact ervan op de ontwikkeling van de sector en de belangrijkste sociaal-economische gevolgen ervan. Deze tweede workshop is bedoeld om een begin te maken met de kernthema’s van het project:

  1. markt en financiering,
  2. het regelgevingskader en het regelgevingskader,
  3. de behoeften op het gebied van onderwijs, onderzoek en vaardigheden;
  4. de maatschappelijke en culturele dimensie van videospelletjes en bijdragen tot het bepalen van de focus van toekomstige workshops

Agenda van het evenement:

  • 10: 00-10: 10 UUR Welkom en opwarmen 
  • 10: 10-10.30: Presentatie van de workshop 
  • 10.30-10.40 JAAR: Instelling van het Scene: Invoering van het project „European Gaming Society” en presentatie van de belangrijkste uitdagingen en kansen voor de VGV-industrie die al in het kader van het documentenonderzoek voor de marktverslagen zijn vastgesteld 
  • 10.40-11.40 JAAR: Brainstormsessie over uitdagingen en kansen 
  • 11.40-12.10 JAAR: Presentatie en plenaire discussie over de resultaten 
  • 12.10-12.30 JAAR: Slotzitting en afsluiting van de Vragenlijst 

Voor dit evenement kunt u alleen uitnodigen: