Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Публикация

Предизвикателства и възможности в сектора на видеоигрите

Европейското общество на видеоигрите организира втори семинар, който ще се съсредоточи върху основните предизвикателства и възможности, засягащи европейската промишленост на VG, потенциалното им въздействие върху развитието на сектора и основните социално-икономически последици от тях.

От март до декември 2022 г. проектът „ Европейско общество за видеоигри“ ще обедини мрежа от експерти, мислители и лидери от академичните среди и игралната индустрия — включително разработчици на игри, студиа, творци и бизнес експерти — от ключови сектори и групи за влияние в области като разработването и създаването на игри, бизнес политиката, финансите, правото, образованието, културата, науката и здравеопазването. Поредицата от семинари има за цел да оформи европейска програма за игрите.

Вторият семинар ще се проведе на 26 април 2022 г. от 10.00 ч. до 12.30 ч. (централноевропейско лятно време — брюкселско време).

Участниците ще могат да дадат своя принос със своето мнение по няколко аспекта на сектора на видеоигрите, като се съсредоточат върху основните предизвикателства и възможности, засягащи европейската промишленост на VG, потенциалното им въздействие върху развитието на сектора и основните социално-икономически последици от тях. Този втори семинар има за цел да започне да се вмества в основните теми на проекта:

  1. пазар и финансиране,
  2. регулаторна среда и рамка,
  3. образованието, научните изследвания и потребностите от умения,
  4. общественото и културното измерение на видеоигрите и принос за определяне на акцента на бъдещите семинари

Дневен ред на проявата:

  • 10: 00—10: 10: Посрещане и загряване 
  • 10: 10—10.30: Презентация на семинара 
  • 10.30—10.40 Г.: Поставяне на скена: Представяне на проекта „Европейско общество на хазартните игри“ и представяне на основните предизвикателства и възможности за сектора на VG, които вече бяха установени по време на документното проучване на докладите за пазара 
  • 10.40—11.40 Г.: Сесия за генериране на идеи относно предизвикателствата и възможностите 
  • 11.40—12.10 Г.: Представяне и обсъждане на резултатите в пленарна зала 
  • 12.10—12.30 Г.: Окончателен въпрос — сесия и заключение 

Моля, имайте предвид, че това събитие е само с покана: