Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Foilseachán

Foghlaim ó na foircinn

Is réamhbheart é foghlaim ó na foircinn lena dtugtar aghaidh ar neamhionannais maidir le rochtain ar an oideachas digiteach.

Two children celebrating in front of a portable computer.

Image by StartupStockPhotos from Pixabay

Cuireadh tús leis an tionscadal, Ag Foghlaim ó Extreme (LfE), an 1 Feabhra 2022 agus chuaigh sé i mbun a chuid gníomhaíochtaí láithreach chun glao oscailte ar rannpháirtíocht a sheoladh trí thacaíocht airgeadais a thabhairt do thríú páirtithe (FSTP). Is é is aidhm don ghlao seo cur in úsáid píolótaí a mhaoiniú chun go mbeidh bunscoileanna, meánscoileanna agus gairmscoileanna in ann leasa bhaint as na réitigh theicniúla is oiriúnaí chun an bhearna dhigiteach atá ag daltaí ó cheantair agus ó phobail a bhfuil nascacht íseal acu, rochtain theoranta nó gan rochtain ar ghléasanna agus ar uirlisí agus ábhar digiteach oideachais a laghdú. 

Beidh an glao ar oscailt go dtí an 30 Meán Fómhair 2022 agus is féidir amharc air ar thairseach Cistiúcháin agus Tairisceana an Choimisiúin Eorpaigh le haghaidh glaonna iomaíocha (Rochtain ar uirlisí oideachais a mhéadú i réimsí agus i bpobail a bhfuil nascacht íseal acu nó rochtain ar theicneolaíochtaí iontu — Foghlaim ón nGlao Oscailte Foircinn ar thacaíocht airgeadais do scoileanna iargúlta) agus ar leathanach gréasáin thionscadal LfE.

Is é is aidhm fhoriomlán don réamhbheart sin aghaidh a thabhairt ar éagothromaíochtaí rochtana ar an oideachas digiteach trí fheabhas a chur ar an gcuimsiú agus tríd an mbearna dhigiteach atá thíos le daltaí ó cheantair iargúlta agus pobail a bhfuil nascacht íseal acu, rochtain theoranta nó gan rochtain ar ghléasanna agus ar uirlisí digiteacha oideachais agus ábhar digiteach a laghdú.

Ina theannta sin, is é is aidhm don ghníomhaíocht sin straitéis a fhorbairt atá ceaptha chun rochtain ar oideachas digiteach a mhéadú i gceantair iargúlta agus i bpobail iargúlta an Aontais a bhfuil tacaíocht den sórt sin de dhíth orthu den chuid is mó. Reáchtálfaidh an ghníomhaíocht gníomhaíochtaí cur in úsáid i mbunscoileanna, meánscoileanna agus gairmscoileanna chun cuid de na réitigh theicniúla is oiriúnaí a chur i bhfeidhm agus a thástáil chun an bhearna dhigiteach atá ag daltaí ó cheantair iargúlta agus ó phobail iargúlta a laghdú. Beidh seirbhísí comhairliúcháin oideachais agus oiliúna spriocdhírithe do scoileanna agus do mhúinteoirí ag gabháil leis na gníomhaíochtaí imlonnaithe sin.

Roghnaíodh an tionscadal LfE as an nglao ar ghníomhaíochtaí ullmhúcháin, rochtain ar uirlisí oideachais a mhéadú i gceantair agus i bpobail ina bhfuil nascacht íseal nó rochtain ar theicneolaíochtaí. Is é EUR 2 370 000.00 an cistiú iomlán atá ar fáil don tionscadal arna chomhordú ag Institouto Ekpedeftikis Politikis agus beidh an tionscadal ar siúl as seo go ceann dhá bhliain ón 1 Feabhra 2022 go dtí an 31 Eanáir 2024.

Tá 14 rannpháirtí sa tionscadal arna chomhordú ag Institouto Ekpedeftikis Politikis, an Ghréig, bunaithe in Odos Tsocha 36, 11521 Athina, an Ghréig.