Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Umjetna inteligencija u programu DIGITAL Europa

U okviru programa DIGITAL Europa poduzećima i javnim upravama otvorit će se upotreba umjetne inteligencije.

    ŠTO SE DOGAĐA?

Budući da podaci potiču razvoj umjetne inteligencije, DIGITAL također nastoji uspostaviti istinski europski podatkovni prostor i olakšati siguran pristup velikim skupovima podataka i njihovu pohranu te pouzdanu i energetski učinkovitu infrastrukturu u oblaku. 

Digital će ojačati i poduprijeti postojeće objekte za testiranje i eksperimentiranje umjetne inteligencije u područjima kao što su zdravstvo i proizvodnja u državama članicama te potaknuti njihovu suradnju.

Povezani sadržaj

Šira slika

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Dublji pogled

Pogledajte i sljedeći sadržaj

eArchiving

eArchiving – pruža osnovne specifikacije, softver, obuku i znanje kako bi se ljudima pomoglo da duže pohranjuju informacije.

Program DIGITAL Europe – Program rada

Opći ciljevi, opseg, ishodi i rezultati te dodjela proračunskih sredstava za svaku temu opisani su u programima rada. Na ovoj internetskoj stranici pronaći ćete relevantne dokumente i izmjene za programe rada nakon što ih Europska komisija donese.

Vještine u programu DIGITAL Europa

Programom DIGITAL Europa financirat će se osmišljavanje i provedba specijaliziranih programa i pripravništva za buduće stručnjake u ključnim područjima kapaciteta kao što su podaci i umjetna inteligencija, kibersigurnost, kvantno računalstvo i računalstvo visokih performansi.

Superračunalstvo u programu DIGITAL Europe

Cilj je programa DIGITAL Europe izgraditi i ojačati kapacitete EU-a za superračunalstvo i obradu podataka, što će nam pomoći da do 2022./2023. dosegnemo eksaskalarno superračunalstvo – računalstvo sa snagom usporedivom s agregiranjem računalnih sposobnosti mobilnih telefona...

Europski digitalnoinovacijski centri

Europski digitalnoinovacijski centri (EDIH-ovi) jedinstvene su kontaktne točke za potporu poduzećima i organizacijama javnog sektora kako bi odgovorili na digitalne izazove i postali konkurentniji.

Više o umjetnoj inteligenciji