Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Potpora EU-a digitalnom javnom sektoru

Komisija želi osigurati da javni sektor može držati korak s novim tehnologijama i imati koristi od inovacija.

  Računalna tipkovnica s gumbom za e-upravu

iStock by Getty Images - 459457871 - jurgenfr

Digitalna transformacija ne nudi samo mogućnosti privatnom sektoru, nego i javnim uslugama. Mnoge javne službe već su digitalizirale svoje postupke i koriste se tehnologijama kao što su umjetna inteligencija, lanac blokova i internet stvari za interakciju sa svojim građanima.

Europska komisija ima tri ključna cilja za digitalno desetljeće za poboljšanje digitalizacije javnih usluga: 

 1. 100 % ključnih javnih usluga bit će dostupno na internetu;
 2. svi građani imaju pristup medicinskoj dokumentaciji;
 3. 80 % građana koristi se rješenjima za digitalni identitet.

Stoga uspostavljamo i podupiremo niz inicijativa za potporu javnim službama kao što su suradnja GovTech, Inovativna promatračka skupina za javne usluge, program ISA2, financiranje 5G u pametnim zajednicama i program Digitalna Europa.

GovTech

Vlade i tijela javnog sektora diljem Europe počinju uspostavljati programe GovTech. Tim se programima podupiru inovacije u javnom sektoru, povezujući ih s novoosnovanim poduzećima i poduzetnicima. Europska komisija pokrenula je GovTech platformu i inkubator GovTech u okviru programa Digitalna Europa.

Ciljje platforme GovTech pružiti potporu javnim upravama u donošenju isplativih i fleksibilnih digitalnih rješenja. Temelji se na modelu platforme iz laboratorija GovTech diljem Europe i pomaže javnim upravama da surađuju i razmjenjuju rješenja.

Inkubator GovTech pomoći će vladama u uvođenju novih digitalnih usluga, promicanju inovativnih rješenja digitalne uprave i osiguravanju integrirane interakcije i suradnje usluga. Kao i platforma GovTech, njome će se potaknuti prekogranična suradnja među agencijama za digitalizaciju. Inovativni opservatorij za javne usluge.

Europska komisijaizrađuje studiju izvedivosti o inovativnom opservatoriju javnih službi radi razumijevanja trenda inovacija i eksperimentiranja u javnom sektoru. Inovacijski opservatorij javnih službi ima četiri cilja: 

 1. podupiranje inovacija u javnom sektoru;
 2. podupiranje ekosustava poduzeća u području GovTech;
 3. poticanje javne nabave inovativnih rješenja;
 4. osigurati integriranu interoperabilnost.

ISA²

ProgramISA2usmjeren je na interoperabilna rješenja za javne uprave, poduzeća i građane. Cilj mu je osigurati da javne usluge diljem Europe mogu imati koristi od rješenja i usluga koje su osmislili drugi.

5G za pametne zajednice

Cilj je poziva na podnošenje prijedloga 5G za pametne zajednice osigurati inovacije u središtu lokalnih zajednica. Poziv je otvoren za pružatelje javnih usluga, tijela javne vlasti i poduzeća koja upravljaju mrežnom infrastrukturom koji imaju konkretne primjere aplikacija 5G u zdravstvu, obrazovanju, javnoj upravi i bilo kojem području od općeg javnog interesa. Poziv se financira u okviru Digitalnog programa Instrument za povezivanje Europe, a otvoren je do 21. ožujka 2023.

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) doprinosi boljem donošenju politika europskog javnog sektora podupiranjem:

 • Projekti kojima se povećava laka dostupnost, kvaliteta i upotrebljivost informacija javnog sektora kako bi se potaknula ponovna uporaba i kombiniranje otvorenih javnih podataka diljem EU-a za razvoj informacijskih proizvoda i usluga, uključujući aplikacije umjetne inteligencije.
 • Stvaranje digitalnih zemaljskih blizanaca (Destinacija Zemlja) koji će biti ključni za predviđanje učinaka i izgradnju otpornosti na klimatske promjene. Ta je inicijativa u početku namijenjena profesionalnim korisnicima javnog sektora.

Saznajte kako dobiti financijska sredstva iz programa Digitalna Europa

Povezani sadržaj

Šira slika

Financiranje digitalizacije u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.

Dugoročnim proračunom EU-a, poznatim i kao višegodišnji financijski okvir, potaknut će se digitalne tehnologije i pomoći u oporavku od pandemije.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Potpora EU-a obrazovanju i osposobljavanju

Komisija nudi niz mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje kako bi vam pomogla da započnete s digitalizacijom, kao što su poduzetničko usmjeravanje, razmjene i još mnogo toga.

Program Digitalna Europa

Program Digitalna Europa (DIGITAL) novi je program financiranja EU-a usmjeren na uvođenje digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama.

Saznajte više o digitalnim javnim uslugama