Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikacija

Internet stvari i budućnost računalstva na rubu mreže u Europi

Internet stvari (IoT) mreža je povezanih digitalnih uređaja, ponekad poznatih kao „pametni” uređaji, a povezana istraživanja obuhvaćaju područja kao što su umjetna inteligencija, 5G, računalstvo u oblaku, lanac blokova te mikro- ili nanosustavi. Nedavno su se promijenile povećane sposobnosti uređaja, brže komunikacijske mreže, standardizacija komunikacijskih protokola i pristupačnijih senzora i mikroelektroničkih uređaja, što je turbopunjenje fenomena interneta stvari.

© IoT Forum

Nakon dvogodišnjeg prekida, Tjedan IoT-a ponovno se organizira u Dublinu od 20. do 23. lipnja 2022. Zajedno sa svojim ogrankom usmjerenim na istraživanja, Globalnim sastankom na vrhu o internetu stvari (GIoTS), okupio je više od 380 govornika i gotovo 700 sudionika iz 49 zemalja, a prisustvovao je ukupno 115 konferencijskih sastanaka. Ossian Smyth, državni ministar irske stranke Zelenih, otvorio je izložbeni prostor događanja u kojem su određeni projekti koje financira EU, kao što je VEDLIoT, uspjeli predstaviti svoj rad.

Neizbježna posljedica IoT-a te uređaja i aplikacija koje on ima jest golema količina podataka koji se stalno mijenjaju i koji nastaju kao rezultat digitalizacije. Puni potencijal podataka može se iskoristiti putem zajedničkog okvira za razmjenu podataka. Ključni elementi podatkovnih prostora podupirat će se u okviru programa Digitalna Europa; Europska komisija zajednički ulaže u uvođenje zajedničkih europskih podatkovnih prostora za sektore kao što su poljoprivreda, energetika, zdravstvo, proizvodnja i promet kako bi se osiguralo da više podataka postane dostupno za upotrebu u našem gospodarstvu i društvu, uz istodobno zadržavanje kontrole poduzeća i pojedinaca koji generiraju podatke.

Podaci iz IoT-a moraju se obrađivati u stvarnom vremenu ako se žele donijeti smisleni zaključci i brzo donijeti odluke. Uz napredak u području ugrađenog računalstva, sposobnosti mikroprocesora i lagane umjetne inteligencije, na rubu je moguće više obrade podataka i donošenja odluka.

Tjedan IoT-a 2022. bio je prvo događanje te vrste u kontekstu područja „Od računalstva u oblaku do interneta stvari”, na kojem su se okupili dionici prvog poziva u okviru programa Obzor Europa u okviru 4. klastera, Odredište 3. Dana 22. lipnja pokrenuta sjednica bila je posvećena novoj skupini šest aktivnosti istraživanja i inovacija u području metaoperativnih sustavaICOS, Fluidos, NEMO, nebulantna, aeros i NEPHELE – i tri mjere koordinacije i potpore – OpenContinuum, Unlock -CEI i HiPEAC u području interneta stvari u oblaku, koje su primile ukupno 64 milijuna EUR financijskih sredstava EU-a i pokrenute 1. rujna (pri čemu su 1. lipnja i HiPEAC pokrenuli HiPEAC). Na sastanku se raspravljalo i o pokretanju novog internetskog portala eucloudedgeiot.eu koji bi služio kao platforma za potporu ekosustavu Obzora Europa i promicanje mogućnosti za otvorene pozive i opsežno pilot-projektiranje.

S obzirom na to da se računalna snaga približava rubu, zakonodavstvo o podacima utječe na pravila u cijelom računalnom kontinuumu. Komisija je predložila zakonodavni okvir za prosperitetno podatkovno gospodarstvo, kao što je Akt o podacima, koji je Vijeću i Parlamentu predložen u ožujku 2022., s ciljem stavljanja na raspolaganje više podataka i utvrđivanja pravila o upotrebi i pristupu podacima.

U novom razdoblju nakon pandemije bolesti COVID-19 internet stvari ubrzava tranzicijske putove za ključne sektore i pomaže industrijama koje se suočavaju s temeljnim izazovima povezanima s posljedicama ukrajinske krize. Njime se olakšavaju novi trendovi kao što su rješavanje pitanja energetske otpornosti i integracije obnovljivih izvora energije, prelazak na e-mobilnost i digitalizacija ključnih industrijskih sektora. Takvom holističkom strategijom za ovladavanje kontinuumom interneta oblaka u oblaku otvaraju se novi načini iskorištavanja inovacija u cijelom računalnom kontinuumu.

Nekoliko europskih inicijativa pokazuje kako odgovor na geopolitičke izazove može biti prilika za ubrzanje zelene i digitalne tranzicije. Kako bi se to postiglo, industrija mora udružiti snage na razini EU-a i na međunarodnoj razini kako bi prihvatila inovacije i potaknula sigurnost, otpornost i ugljičnu neutralnost industrijske strukture EU-a. Novo područje interneta stvari i računalstva na rubu mreže prilika je da se ponovno istakne suradnja s partnerima iz SAD-a; u tjednu IoT-a na kojem su sudjelovali govornici iz SAD-a EU je istražio nove načine suradnje Komisije i Nacionalne zaklade za znanost SAD-a na temeljnim istraživanjima, s naglaskom na novim konceptima za distribuirano računalstvo i prikupljanje obavještajnih podataka o romovima.

Iskorištavanjem moći tehnologija interneta stvari nesumnjivo će se stvoriti pozitivne centrifuge za sve sektore djelatnosti; usko je povezan s digitalnim desetljećem i predstojećim digitalnim politikama, kao što su Akt o podacima i Akt o upravljanju podacima, te će imati koristi od ambicije Europe da osigura opskrbu čipovima sljedeće generacije putem Akta o čipovima zbog znatne potražnje koju predstavlja IoT.

 

Pročitajte izvješće o događanju.