Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
News article | Publikacja

Internet rzeczy i przyszłość technologii informatycznych w Europie

Internet rzeczy (IoT) jest siecią podłączonych do internetu urządzeń cyfrowych, czasami nazywaną „inteligentnymi” urządzeniami, a powiązane z nim badania obejmują takie dziedziny jak sztuczna inteligencja, 5G, przetwarzanie w chmurze, łańcuch bloków oraz mikrosystemy lub nanosystemy. Ostatnio zmieniły się zwiększone możliwości urządzeń, szybsze sieci komunikacyjne, standaryzacja protokołów komunikacyjnych oraz bardziej przystępne cenowo czujniki i urządzenia mikroelektroniczne, co powoduje turboładowanie zjawiska internetu rzeczy.

© IoT Forum

Po dwuletniej przerwie tydzień internetu rzeczy odbędzie się w Dublinie w dniach 20–23 czerwca 2022 r. Z udziałem ponad 380 prelegentów i prawie 700 uczestników z 49 krajów, którzy wzięli udział w 115 sesjach konferencyjnych, wraz z oddziałem poświęconym badaniom naukowym, na Światowym Szczycie IoT (GIoTS) wzięło udział ponad 380 prelegentów i prawie 700 uczestników z 49 krajów. Ossian Smyth, minister stanu Irlandzkiej Partii Zielonych, otworzył przestrzeń wystawową, w której niektóre projekty finansowane przez UE, takie jak VEDLIoT, były w stanie zaprezentować swoją pracę.

Nieuniknioną konsekwencją internetu rzeczy oraz urządzeń i aplikacji, które posiada uprawnienia, jest masowa ilość stale zmieniających się danych generowanych w wyniku cyfryzacji. Pełny potencjał danych można wykorzystać dzięki wspólnym ramom wymiany danych. Kluczowe elementy przestrzeni danych będą wspierane w ramach programu „Cyfrowa Europa”; Komisja Europejska współinwestuje we wdrażanie wspólnych europejskich przestrzeni danych dla sektorów takich jak rolnictwo, energetyka, opieka zdrowotna, produkcja i transport, aby zapewnić dostępność większej ilości danych do wykorzystania w naszej gospodarce i społeczeństwie, przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli nad przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi generującymi dane.

Dane dotyczące internetu rzeczy muszą być przetwarzane w czasie rzeczywistym, jeżeli należy wyciągnąć istotne wnioski i szybko podjąć decyzje. Wraz z postępem w zakresie wbudowanych systemów obliczeniowych, mocy mikroprocesorów i lekkiej sztucznej inteligencji na granicy możliwe jest większe przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji.

Tydzień internetu rzeczy 2022 był pierwszym tego rodzaju wydarzeniem w kontekście obszaru „Od chmury do edycji do internetu rzeczy”, w ramach którego zebrano zainteresowane strony w ramach pierwszego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont Europa” w ramach klastra 4, Destination 3. W dniu 22 czerwca zorganizowano sesję inauguracyjną dla nowej grupy 6 działań w zakresie badań i innowacji dotyczących systemów metaoperacyjnych – ICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros i NEPHELE – oraz 3 działań koordynacyjnych i wspierających – OpenContinuum, Unlock - CEI i HiPEAC – w domenie chmury obliczeniowej-edge-IoT, która otrzymała łącznie 64 mln EUR ze środków UE i rozpoczęła się 1 września (przy czym w dniu 1 czerwca i 1 grudnia rozpoczęto działania w ramach inicjatywy Unlock-CEI i HiPEAC). Podczas sesji omówiono również uruchomienie nowego portalu internetowego eucloudedgeiot.eu działającego jako platforma wspierająca ekosystem programu „Horyzont Europa” i propagująca możliwości otwartych zaproszeń do składania wniosków i projektów pilotażowych na dużą skalę.

Ponieważ moc obliczeniowa zbliża się do granicy, przepisy dotyczące danych mają wpływ na przepisy w całym kontinuum obliczeniowym. Komisja przedstawiła ramy prawne na rzecz dobrze prosperującej gospodarki opartej na danych, takie jak akt w sprawie danych, który został przedstawiony Radzie i Parlamentowi w marcu 2022 r., w celu udostępnienia większej ilości danych oraz ustanowienia przepisów dotyczących wykorzystywania danych i dostępu do nich.

W nowej erze po pandemii COVID-19 internet rzeczy przyspiesza ścieżki transformacji w kluczowych sektorach i pomaga gałęziom przemysłu, które stoją w obliczu podstawowych wyzwań związanych ze skutkami kryzysu na Ukrainie. Sprzyja to nowym tendencjom, takim jak zajęcie się kwestią odporności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii, przejście na elektromobilność i cyfryzacja kluczowych sektorów przemysłu. Taka całościowa strategia opanowania chmury obliczeniowej-IoT kontinuum otwiera nowe sposoby wykorzystania innowacji w całym kontinuum obliczeniowym.

Szereg inicjatyw europejskich pokazuje, w jaki sposób reagowanie na wyzwania geopolityczne może być okazją do przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. W tym celu przemysł musi połączyć siły zarówno na szczeblu UE, jak i na skalę międzynarodową, aby przyjąć innowacje i dążyć do zapewnienia bezpieczeństwa, odporności i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w strukturze przemysłowej UE. Wyłaniający się obszar internetu rzeczy i przetwarzania danych na obrzeżach sieci stanowi okazję do przypomnienia o współpracy z partnerami z USA; podczas sesji Tygodnia IoT z udziałem amerykańskich prelegentów UE zbadała nowe sposoby współpracy w zakresie badań podstawowych między Komisją a Narodową Fundacją Nauki Stanów Zjednoczonych, koncentrując się na nowych koncepcjach rozproszonego informatyki i rajów wywiadowczych.

Wykorzystanie potencjału technologii internetu rzeczy niewątpliwie stworzy pozytywne efekty dla wszystkich sektorów działalności; jest on ściśle powiązany z cyfrową dekadą i przyszłą polityką cyfrową, taką jak akt w sprawie danych i akt w sprawie zarządzania danymi, i skorzysta z ambicji Europy w zakresie zabezpieczenia dostaw chipów nowej generacji za pośrednictwem aktu w sprawie czipów ze względu na znaczną stronę popytu, jaką reprezentuje internet rzeczy.

 

Przeczytaj sprawozdanie z wydarzenia.