Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Pubblikazzjoni

L-IoT u l-Futur tal-Kompjuter Edge fl-Ewropa

L-internet tal-Oġġetti (IoT) huwa network ta’ apparat diġitali konness, xi drabi magħruf bħala apparat “intelliġenti”, bir-riċerka relatata tiegħu tinkludi dominji bħall-IA, il-5G, il-cloud computing, il-blockchain, u l-mikrosistemi jew in-nanosistemi. Dak li nbidel reċentement huma l-kapaċitajiet miżjuda tal-apparati, in-networks ta’ komunikazzjoni aktar veloċi, l-istandardizzazzjoni tal-protokolli tal-komunikazzjoni u sensuri u apparati mikroelettroniċi aktar affordabbli, li qed idawru l-fenomeni tal-IoT.

© IoT Forum

Wara waqfa ta’ 2 snin, il-Ġimgħa tal-IoT reġgħet ġiet organizzata f’Dublin mill-20 sat-23 ta’ Ġunju 2022. Is-Summit Globali tal-IoT (GIoTS), flimkien mal-fergħa tiegħu ffukata fuq ir-riċerka, ġabar aktar minn 380 kelliem u kważi 700 parteċipant minn 49 pajjiż, u attenda total ta’ 115 sessjoni tal-konferenzi. Ossian Smyth, il-Ministru tal-Istat tal-Partit Aħdar Irlandiż, fetaħ l-ispazju għall-wirjiet tal-avveniment, fejn ċerti proġetti ffinanzjati mill-UE bħal VEDLIoT setgħu juru xogħolhom.

Konsegwenza inevitabbli tal-IoT u tal-apparati u l-applikazzjonijiet li jagħti l-poter, hija l-ammont enormi ta’ data li qed tinbidel b’mod kostanti li tiġi ġġenerata bħala riżultat tad-diġitalizzazzjoni. Il-potenzjal sħiħ tad-data jista’ jiġi sfruttat permezz ta’ qafas komuni għall-iskambju tad-data. L-elementi ewlenin tal-ispazji tad-data se jiġu appoġġati permezz tal-programm Ewropa Diġitali; il-Kummissjoni Ewropea qed tinvesti b’mod konġunt fl-użu ta’ spazji komuni Ewropej tad-data għal setturi bħall-agrikoltura, l-enerġija, il-kura tas-saħħa, il-manifattura, u t-trasport, biex tiżgura li ssir disponibbli aktar data għall-użu fl-ekonomija u s-soċjetà tagħna, filwaqt li żżomm il-kumpaniji u l-individwi li jiġġeneraw id-data fil-kontroll.

Id-data tal-IoT jeħtieġ li tiġi pproċessata f’ħin reali jekk iridu jinsiltu konklużjonijiet sinifikanti u jittieħdu deċiżjonijiet rapidi. Bl-avvanzi fil-computing inkorporat, is-setgħat tal-mikroproċessuri u l-IA ħafifa, aktar ipproċessar tad-data u teħid ta’ deċiżjonijiet huma possibbli fix-xifer.

Il-ġimgħa tal-IoT 2022 kienet l-ewwel avveniment tat-tip tagħha fil-kuntest tal-qasam “Minn Cloud to Edge to Edge to IoT” fejn ġabret il-partijiet ikkonċernati tal-ewwel sejħa ta’ Orizzont Ewropa taħt ir-Raggruppament 4 tagħha, Destinazzjoni 3. Fit-22 ta’ Ġunju, ġiet iddedikata sessjoni ta’ tnedija għal grupp ġdid ta’ 6-il azzjoni ta’ riċerka u innovazzjoni tas-sistemi metaoperattivi — ICOS, Fluidos, NEMO, nebulous, Aeros u NEPHELE — u 3 azzjoni ta’ koordinazzjoni u appoġġ — OpenContinuum, Unlock-CEI u HiPEAC fid-dominju tal-IoT tal-cloud, li rċevew total ta’ EUR 64 miljun f’finanzjament tal-UE u tnedew fl-1 ta’ Settembru (bit-tnedija ta’ Unlock-CEI u HiPEAC fl-1 ta’ Ġunju u l-1 ta’ Diċembru rispettivament). Is-sessjoni ddiskutiet ukoll it-tnedija ta’ portal web ġdid eucloudedgeiot.eu li jaġixxi bħala pjattaforma biex tiġi appoġġata l-ekosistema ta’ Orizzont Ewropa u jiġu promossi opportunitajiet għal sejħiet miftuħa u proġetti pilota fuq skala kbira.

Bil-potenza komputazzjonali eqreb lejn ix-xifer, il-leġiżlazzjoni dwar id-data tinfluwenza r-regoli tul il-continuum komputazzjonali. Il-Kummissjoni ressqet il-qafas leġiżlattiv għal ekonomija tad-data li tiffjorixxi, bħall-Att dwar id-Data li ġie propost lill-Kunsill u lill-Parlament f’Marzu 2022, bl-għan li tagħmel aktar data disponibbli u tistabbilixxi regoli dwar l-użu u l-aċċess għad-data.

F’era ġdida ta’ wara l-COVID-19, l-IoT qed jaċċellera l-perkorsi ta’ tranżizzjoni għas-setturi ewlenin u qed jgħin lill-industriji li jiffaċċjaw sfidi fundamentali marbuta mal-impatt tal-kriżi tal-Ukrajna. Dan jiffaċilita x-xejriet il-ġodda bħall-indirizzar tar-reżiljenza tal-enerġija u l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli, it-tranżizzjoni lejn l-elettromobbiltà u d-diġitalizzazzjoni ta’ setturi industrijali ewlenin. Strateġija olistika bħal din għall-ħakma tal-continuum tal-IoT tal-cloud tiftaħ modi ġodda biex tiġi sfruttata l-innovazzjoni tul il-continuum tal-informatika.

Diversi inizjattivi Ewropej juru kif ir-rispons għall-isfidi ġeopolitiċi jista’ jkun opportunità biex jiġu aċċellerati t-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Biex tagħmel dan, l-industrija trid tingħaqad fil-livell tal-UE kif ukoll fuq skala internazzjonali biex tħaddan l-innovazzjoni u tinsisti għas-sigurtà, ir-reżiljenza, u n-newtralità karbonika tan-nisġa industrijali tal-UE. Il-qasam emerġenti tal-IoT u l-edge computing jirrappreżenta opportunità biex wieħed itenni l-ħidma mas-sħab tal-Istati Uniti; f’sessjoni tal-Ġimgħa tal-IoT li fiha kien hemm kelliema Amerikani, l-UE esplorat modi ġodda ta’ kollaborazzjoni dwar ir-riċerka fundamentali bejn il-Kummissjoni u l-Fondazzjoni Nazzjonali tax-Xjenza tal-Istati Uniti, b’enfasi fuq kunċetti ġodda għall-informatika distribwita u l-intelligence swarm.

L-isfruttar tal-poter tat-teknoloġiji tal-IoT bla dubju se joħloq effetti pożittivi għas-setturi kollha ta’ attività; hija minsuġa b’mod strett mad-Deċennju Diġitali u l-politiki diġitali li ġejjin, bħall-Att dwar id-Data u l-Att dwar il-Governanza tad-Data, u se tibbenefika mill-ambizzjoni tal-Ewropa li tiżgura l-provvista taċ-ċipep tal-ġenerazzjoni li jmiss permezz tal-Att dwar iċ-Ċipep, minħabba n-naħa konsiderevoli tad-domanda li jirrappreżenta l-IoT.

 

Aqra r-rapport tal-avveniment.