Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopojasni pristup u Grčkoj

Grčka biblija o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. ističe povezanost kao jednu od pet strateških osi i prepoznaje ciljeve gigabitnog društva za 2025.

  zastava Grčke

Sažetak razvoja širokopojasnog interneta u Grčkoj

Bibliju o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025. uvelo je grčko Ministarstvo digitalnog upravljanja. U njemu se navode strategija, ciljevi, strateške osi te mjere koje će predvoditi digitalnu transformaciju u Grčkoj. U osi povezivosti potvrđuju se ciljevi gigabitnog društva i navode se planirane mjere i djelovanja.

Nacionalna strategija i politika za širokopojasni pristup

Nadležna tijela

 • Za planiranje i provedbu nacionalne politike širokopojasnog pristupa odgovorno je Ministarstvo za digitalno upravljanje (engl. „ποουργεтο”ηтιαтт Διαтυβтρνησης). Ministarstvo je odgovorno i za pružanje elektroničkih usluga građanima i širu digitalnu transformaciju zemlje.
 • Grčko povjerenstvo za telekomunikacije i pošta NRT-a ( HTPC, Ελληννιтт Επιτροπт πηλεπσοινтοινтνι □αι ραтυтρομεтν) odgovorno je za reguliranje i nadzor telekomunikacijskih i poštanskih usluga. Na njemu se nalazi interaktivna karta s prikazom dostupnosti širokopojasnog interneta i infrastrukture.

Glavni ciljevi razvoja širokopojasnog interneta

U bibliji o digitalnoj transformaciji za razdoblje 2020. 2025., koju je 2020. uvelo grčko Ministarstvodigitalne uprave, navode se strategija, vodeća načela, strateške osi, horizontalne i vertikalne intervencije koje će dovesti do digitalne transformacije grčkog društva i gospodarstva. Kroz suradnju s dionicima iz javnog i privatnog sektora, kao i s istraživačkom i akademskom zajednicom te civilnim društvom, strategija opisuje ciljeve, ali i provedbene mjere strategije digitalne transformacije. Intervencije i aktivnosti strategije otvorene su i dinamične te će se i dalje razvijati i ažurirati svake godine u suradnji s nadležnim tijelima javne uprave.

Strategijom se utvrđuje sedam ciljeva:

 1. Siguran, brz i pouzdan pristup internetu za sve
 2. Digitalna država koja građanima nudi bolje digitalne usluge za sva životna događanja
 3. Razvoj digitalnih vještina za sve građane
 4. Olakšavanje preobrazbe u digitalno poduzeće
 5. Potpora i jačanje digitalnih inovacija
 6. Produktivno korištenje podataka javne uprave
 7. Uključivanje digitalnih tehnologija u sve gospodarske sektore

Ključne intervencije digitalne transformacije uključuju niz mjera i projekata organiziranih u šest strateških osi: Povezivost, digitalne vještine, digitalno stanje, digitalno poslovanje, digitalne inovacije, integracija tehnologije u svim sektorima gospodarstva.

U osi povezivosti uvažavaju se ciljevi gigabitnog društva:

 • Osiguravanje gigabitne povezivosti za sve socioekonomske pokretače, kao što su obrazovne ustanove i vladine agencije,
 • Osigurati neprekinutu pokrivenost mrežom 5G u svim gradskim područjima i svim glavnim kopnenim prometnim pravcima,
 • Osigurati pristup internetu za sva kućanstva s minimalnom brzinom od 100 Mbps, uz mogućnost nadogradnje na 1 Gbps.

Očekuje se da će poboljšanje mobilnog i fiksnog širokopojasnog pristupa i postizanje ultrabrzog pristupa internetu dovesti do daljnjeg razvoja grčkog digitalnog gospodarstva. Svjetlovodne i 5G mreže glavni su izazovi sljedećeg desetljeća. Stoga je glavni cilj nacionalne strategije za širokopojasni pristup poticanju ulaganja u mreže sljedeće generacije.

Nacionalni i regionalni financijski instrumenti za širokopojasni pristup internetu

Do sada je planirano 16 mjerai akcija u okviru osi povezivosti Biblije za digitalnu transformaciju za razdoblje 2020. 2025. Već se provodi pet mjera:

 • Širokopojasni kupon (Superbrzi širokopojasni pristup – SFBB)
 • Razvoj ultrabrze širokopojasne infrastrukture (Ultra-Fast Broadband – UFBB)
 • Razvoj širokopojasnih mreža u „bijelim” ruralnim područjima – ruralna širokopojasna mreža
 • WiFi4GR – Razvoj javnih bežičnih širokopojasnih internetskih pristupnih točaka
 • Dodjela prava na uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiofrekvencijskim pojasevima 700 MHz, 2 GHz, 3400 – 3 800 MHz i 26 GHz

Planira se priprema akcijskog plana za razvoj mreža pete generacije (5G).

Podaci o razvoju širokopojasnog interneta i tehnologijama u Grčkoj

Za najnovije podatke o pokrivenosti širokopojasnim pristupom, pretplatama i penetracijama, pokrivenosti različitih širokopojasnih tehnologija i troškovima provjerite izvješća iz ljestvice i izvješća po državama članicama indeksa digitalnog gospodarstva i društva (DESI).

Dodjela spektra za bežični širokopojasni pristup

Pojedinosti o usklađenim dodjelama spektra potražite u Europskom opservatoriju za 5G.

Nacionalne publikacije i dokumenti za medije

Engleski jezik

Grčki

Kontakt informacije

BCO Grčka (nacionalni ured za širokopojasne usluge): Glavno tajništvo telekomunikacija i pošte, Ministarstvo digitalnog upravljanja

Adresa: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Atena, Grčka Kontakt putem e-pošte Telefon: + 30 210 909 8890 Web stranica

Helensko povjerenstvo za telekomunikacije i pošta

Adresa: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Atena, Grčka Kontakt putem e-pošte Telefon: + 30 210 615 1000 Web stranica

Najnovije vijesti

Godišnji plan rada za razdoblje 2022. – 2023. Sažetak mreže europskih ureda za širokopojasne usluge

Instrument potpore Mreže europskih ureda za širokopojasne usluge (BCO) objavio je svoj sažetak godišnjeg plana rada za razdoblje 2022. – 2023. u kojem se navode ključne aktivnosti i teme za ovogodišnji program razmjene znanja i izgradnje kapaciteta.

EVENT |
Mrežna serija 10: Osposobljavanje za urede za širokopojasne usluge

Deseta sezona internetske razmjene znanja i osposobljavanja za izgradnju kapaciteta koja se nudi mreži europskih ureda za širokopojasne usluge bavit će se nizom tema kao što su: nova pravila EU-a o državnim potporama, satelitska povezivost i napredak u digitalnom desetljeću.

PRESS RELEASE |
Pravila EU-a za pozive unutar EU-a učinkovito štite građane od previsokih cijena

Izvješće Komisije o procjeni i rezultati istraživanja Eurobarometra o učinku pravila kojima se osiguravaju cjenovno pristupačne komunikacije unutar EU-a pokazuju da su se pravila EU-a pokazala učinkovitima: od 2019. Europljani imaju niže maloprodajne cijene za pozive iz jedne države članice koji završavaju u drugim državama članicama.

Povezani sadržaj

Šira slika

Širokopojasni pristup u državama članicama EU-a

Pronađite aktualne informacije o razvoju širokopojasnog interneta u svakoj zemlji, kao i nacionalne strategije i politike za razvoj širokopojasnog interneta.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Širokopojasni pristup u Švedskoj

Švedski nacionalni plan za širokopojasni pristup, donesen 2016., ima viziju potpuno povezane Švedske i ima ciljeve za mobilnu pokrivenost i za širokopojasne veze velike brzine za kućanstva i poduzeća.

Širokopojasni pristup u Rumunjskoj

Rumunjski plan za širokopojasni pristup usmjeren je na izgradnju nacionalne širokopojasne mreže kao prvi korak prema postizanju ciljeva povezivosti EU-a.

Širokopojasni pristup u Portugalu

Cilj je programa Portugal Digital razvoj digitalne infrastrukture koja građanima omogućuje da iskoriste nove mogućnosti koje nude tehnologije.

Širokopojasni pristup u Nizozemskoj

Sva kućanstva u Nizozemskoj trebala bi imati mogućnost pristupa širokopojasnim mrežama od najmanje 100 Mbps, a velika većina trebala bi iskoristiti 1 Gbps do 2023.

Širokopojasni pristup u Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnog širokopojasnog pristupa u cijeloj zemlji jedan je od prioriteta luksemburškog vladinog programa.

Širokopojasni pristup u Italiji

Talijanska strategija za ultraširokopojasni pristup gigabitnom društvu ima za cilj osigurati gigabitnu povezivost za sve do 2026. godine.

Širokopojasni pristup u Mađarskoj

Nacrtom nacionalne strategije digitalizacije Mađarske za razdoblje 2021. 2030. želi se postići cilj od 95 % kućanstava pokrivenih gigabitnim mrežama do 2030.

Širokopojasni pristup u Njemačkoj

Koalicijski sporazum iz 2021., digitalna strategija i gigabitna strategija njemačke savezne vlade za 2022. daju prednost nacionalnoj opskrbi FTTH i 5G mrežama.

Širokopojasni pristup u Francuskoj

Nacionalnim programom širokopojasnog pristupa France Très Haut Débit postavljen je cilj brzog širokopojasnog pristupa za sva kućanstva do 2022. i svjetlovodne mreže za sve do 2025.

Širokopojasni pristup u Finskoj

Finska nadležna tijela daju prednost uvođenju svjetlovodne mreže temeljene na tržišnom natjecanju uz pomoć javnih sredstava za slabo pokrivena područja i savjeta lokalnim općinama o uvođenju širokopojasnih mreža.

Širokopojasni pristup u Estoniji

Estonija je uspostavila osnovnu širokopojasnu pokrivenost diljem zemlje. U estonskoj digitalnoj agendi postavljeni su ambiciozni ciljevi za 2030.

Širokopojasni pristup u Danskoj

Nizom političkih inicijativa usmjerenih na pokrivenost fiksnom i mobilnom širokopojasnom mrežom diljem zemlje podupiru se ciljevi danskog širokopojasnog pristupa. Vlada radi na tome da Danska postane predvodnik u digitalnom sektoru stvaranjem temelja za danska poduzeća za...

Širokopojasni pristup na Cipru

Ciparskim planom za širokopojasni pristup utvrđeni su strateški ciljevi za razdoblje 2021. 2025. te su njime obuhvaćene zakonodavne i regulatorne intervencije te praktična potpora razvoju širokopojasne infrastrukture.

Širokopojasni pristup u Hrvatskoj

Hrvatski nacionalni plan za razvoj širokopojasnog pristupa za razdoblje 2021. 2027. odgovara ciljevima europskog gigabitnog društva za 2025. i djelomično digitalnim ciljevima za 2030.

Širokopojasni pristup u Belgiji

Belgijska strategija širokopojasnog pristupa ugrađena je u širu strategiju politike Digitalna Belgija. Cilj je nacionalnog plana za fiksni i mobilni širokopojasni pristup ukloniti preostala bijela područja u kojima usluge velike brzine nisu dostupne. Smanjenjem troškova i...