Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits 2025.

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Greċja

Il- Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 għandu l-għan li jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G bħala katalisti u aċċelleraturi tat-trasformazzjoni diġitali tal-pajjiż. Il- Bibbja ta’ Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 ġiet introdotta mill- Ministeru Grieg għall-Governanza Diġitali. Hija tiddeskrivi l-istrateġija, l-objettivi, l-assi strateġiċi kif ukoll l-azzjonijiet li se jmexxu t-trasformazzjoni diġitali fil-Greċja. l-assi tal-konnettività jirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits u jelenka l-miżuri u l-azzjonijiet ippjanati.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Il-Ministeru tal-Governanza Diġitali (l-Ippjanar ul-Implimentazzjoni tal-PolitikaNazzjonali dwar il-Broadband) huwa responsabbli għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali dwar il-broadband. Il-Ministeru huwa responsabbli wkoll għall-forniment ta’ servizzi elettroniċi liċ-ċittadini u t-trasformazzjoni diġitali usa’ tal-pajjiż.
 • Il-Kummissjoni tat-Telekomunikazzjonijiet u l-Posta Ellenika tal-NRA ( HTPC, Ελληνικπ Εsτιτρο and and πηλεаικοινπνι καιandαπδρομεааν) hija responsabbli għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni u postali. Hija tipprovdi mappa interattiva li turi d-disponibbiltà u l-infrastruttura tal-broadband.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 għandu żewġ objettivi ewlenin: tħaffef l-investiment privat billi tneħħi l-ostakli amministrattivi biex jinħoloq ambjent li jiffavorixxi l-investiment u tiżgura d-disponibbiltà wiesgħa u l-adozzjoni ta’ servizzi tal-broadband b’kapaċità għolja ħafna. Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband jistabbilixxi l-miri ta’ konnettività u penetrazzjoni li ġejjin li għandhom jintlaħqu sal-2027:

 • Il-konnettività tal-Gigabits għall-muturi soċjoekonomiċi ewlenin kollha,
 • Il-bini kollu (urban jew rurali) għandu aċċess għall-konnettività tal-internet b’veloċità tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps, li tista’ tiġi aġġornata għal 1 Gbps,
 • 100 % tal-popolazzjoni li tgħix f’komunitajiet organizzati (urbani jew rurali) u r-rotot ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art għandhom kopertura tal-5G mingħajr interruzzjonijiet b’veloċità tat-tniżżil ta’ mill-inqas 100 Mbps,
 • 50 % tal-unitajiet domestiċi għandu jkollhom konnessjoni tal-internet (penetrazzjoni) b’veloċità tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps.

Il- Bibbja ta’ Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025, introdotta mill- Ministeru Grieg tal-Gvern Diġitalifl-2020, tiddeskrivi l-istrateġija, il-prinċipji gwida, l-assi strateġiċi, l-interventi orizzontali u vertikali li se jwasslu għat-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija Griegi. Permezz ta’ kollaborazzjonijiet ma’ partijiet ikkonċernati mis-settur pubbliku u privat kif ukoll mal-komunità tar-riċerka u akkademika u mas-soċjetà ċivili, l-istrateġija tiddeskrivi l-objettivi iżda wkoll il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-istrateġija tat-trasformazzjoni diġitali. l-interventi u l-azzjonijiet tal-istrateġija huma miftuħa u dinamiċi, u se jkomplu jiġu kkoformati u aġġornati kull sena f’kooperazzjoni mal-korpi kompetenti tal-amministrazzjoni pubblika.

l-istrateġija tistabbilixxi seba’ għanijiet:

 1. Aċċess sikur, veloċi u affidabbli għall-Internet għal kulħadd
 2. Stat diġitali li joffri servizzi diġitali aħjar liċ-ċittadini għall-avvenimenti kollha tal-ħajja
 3. l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għaċ-ċittadini kollha
 4. l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni għall-intrapriża diġitali
 5. Appoġġ u tisħiħ tal-innovazzjoni diġitali
 6. l-użu produttiv tad-data tal-amministrazzjoni pubblika
 7. l-inkorporazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fis-setturi ekonomiċi kollha

l-interventi ewlenin tat-Trasformazzjoni Diġitali jinkorporaw serje ta’ azzjonijiet u proġetti organizzati f’sitt assi strateġiċi: Il-konnettività, il-Ħiliet Diġitali, l-Istat Diġitali, in-Negozju Diġitali, l-Innovazzjoni Diġitali, l-Integrazzjoni tat-Teknoloġija f’kull settur tal-ekonomija.

l-assi tal- Konnettività jirrikonoxxi l-objettivi tas-Soċjetà tal-Gigabits:

 • Tiġi żgurata l-konnettività tal-Gigabits għall-muturi soċjoekonomiċi kollha, bħall-istituzzjonijiet edukattivi u l-aġenziji tal-gvern,
 • Jipprovdu kopertura tal-5G mingħajr interruzzjoni fiż-żoni urbani kollha u fir-rotot ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art,
 • Jipprovdu aċċess għall-internet għad-djar kollha b’veloċità minima ta’ 100 Mbps, bil-kapaċità li jaġġornaw għal 1 Gbps.

It-titjib tal-broadband mobbli u fiss u l-kisba ta’ aċċess għall-internet b’veloċità għolja ħafna huma mistennija li jwasslu għal aktar żvilupp tal-ekonomija diġitali Griega. In-netwerks tal-fibra ottika u tal-5G huma l-isfidi ewlenin tal-għaxar snin li ġejjin. Għal din ir-raġuni, l-għan ewlieni tal-istrateġija nazzjonali tal-broadband huwa li jitħeġġeġ l-investiment fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

S’issa huma ppjanati 16-il miżurau azzjonijiet taħt l-assi tal-Konnettività tal- Bibbja Diġitali ta’ Trasformazzjoni 2020–2025. Diġà qed jiġu implimentati ħames azzjonijiet:

 • Vawċer tal-Broadband (Broadband veloċi — SFBB),
 • l-iżvilupp ta’ Infrastruttura tal-Broadband Ultra-Fast (Broadband Ultra-Fast — UFBB),
 • l-iżvilupp ta’ netwerks tal-broadband f’żoni rurali “bojod” — Il-Broadband Rurali,
 • WiFi4GR — Żvilupp ta’ punti ta’ aċċess pubbliku għall-internet broadband bla fili,
 • l-għoti ta’ Drittijiet għall-Użu tal-Ispettru tar-Radju fil-baned tal-frekwenzi tar-radju ta’ 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz u 26 GHz,
 • Pjan ta’ Azzjoni għall-iżvilupp ta’ netwerks (5G) tal-ħames ġenerazzjoni (skedati).

Il-Pjan Grieg għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP) jimpenja EUR 7.1 biljun (23.3 %) għat-trasformazzjoni diġitali.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Greċja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet u dokumenti għall-istampa nazzjonali u tal-UE

l-Ingliż

Il-Grieg

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO l-Greċja (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Segretarjat Ġenerali tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta, Ministeru tal-Governanza Diġitali

Indirizz: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Ateni, il-Greċja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 30 210 909 8890 Sit web

Il-Kummissjoni Ellenika tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta

Indirizz: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Ateni, il-Greċja Kuntatt
permezz tal-email Phone
: + 30 210 615 1000 Website

l-aħħar aħbarijiet

Il-Ġimgħa Ewropea tar-Reġjuni: It-tnaqqis tad-distakk diġitali billi tiġi appoġġjata l-infrastruttura diġitali għal reġjuni intelliġenti u sostenibbli

Dwar it-tema ta’ “tkabbir intelliġenti u sostenibbli għar-reġjuni”, dan il-workshop jindirizza l-kwistjoni kritika tad-distakk diġitali, u jeżamina r-riperkussjonijiet tiegħu fuq il-koeżjoni soċjali u t-tkabbir ġenerali fl-Unjoni Ewropea.

REPORT / STUDY |
Digital Decade 2024: Broadband Coverage in Europe 2023

The Broadband Coverage in Europe study is designed to monitor the progress of EU Member States towards the gigabit coverage and 5G coverage targets as set out in the Digital Decade Policy programme.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Ir-Rumanija tiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Polonja għall-2025 huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Il-broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

l-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands jenħtieġ li jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza vasta jenħtieġ li tkun qed tieħu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

l-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits lil kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija tal-Gigabits 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali tan-networks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għall-broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u l-fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Il-broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks b’Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tal-2025 tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.