Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-Greċja

Il-Bibbja Griega tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

  il-bandiera tal-Greċja

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Greċja

Il- Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 ġiet introdotta mill- Ministeru Grieg għall-Governanza Diġitali. Huwa jiddeskrivi l-istrateġija, l-objettivi, l-assi strateġiċi kif ukoll l-azzjonijiet li se jmexxu t-trasformazzjoni diġitali fil-Greċja. L-assi tal-konnettività jirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits u jelenka l-miżuri u l-azzjonijiet ippjanati.

Strateġija u politika nazzjonali dwar il-broadband

Awtoritajiet responsabbli

Għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025, introdotta mill- Ministeru Grieg tal-Gvern Diġitalifl-2020, tiddeskrivi l-istrateġija, il-prinċipji gwida, l-assi strateġiċi, l-interventi orizzontali u vertikali li se jwasslu għat-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija Griega. Permezz ta’ kollaborazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati mis-settur pubbliku u privat kif ukoll mal-komunità tar-riċerka u akkademika u mas-soċjetà ċivili, l-istrateġija tiddeskrivi l-objettivi iżda wkoll il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-istrateġija tat-trasformazzjoni diġitali. L-interventi u l-azzjonijiet tal-istrateġija huma miftuħa u dinamiċi, u se jkomplu jiġu ffurmati b’mod konġunt u aġġornati kull sena f’kooperazzjoni mal-korpi kompetenti tal-amministrazzjoni pubblika.

L-istrateġija tistabbilixxi seba’ għanijiet:

 1. Aċċess sikur, veloċi u affidabbli għall-Internet għal kulħadd
 2. Stat diġitali li joffri servizzi diġitali aħjar liċ-ċittadini għall-avvenimenti kollha tal-ħajja
 3. L-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għaċ-ċittadini kollha
 4. L-iffaċilitar tat-trasformazzjoni għal intrapriża diġitali
 5. Appoġġ u tisħiħ tal-innovazzjoni diġitali
 6. L-użu produttiv tad-data tal-amministrazzjoni pubblika
 7. L-inkorporazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fis-setturi ekonomiċi kollha

L-interventi ewlenin tat-Trasformazzjoni Diġitali jinkorporaw sensiela ta’ azzjonijiet u proġetti organizzati f’sitt assi strateġiċi: Konnettività, Ħiliet Diġitali, Stat Diġitali, Negozju Diġitali, Innovazzjoni Diġitali, Integrazzjoni tat-Teknoloġija f’kull settur tal-ekonomija.

L-assi tal- Konnettività jirrikonoxxi l-għanijiet tas-Soċjetà tal-Gigabits:

 • Tiġi żgurata l-konnettività tal-Gigabits għall-muturi soċjoekonomiċi kollha, bħall-istituzzjonijiet edukattivi u l-aġenziji tal-gvern,
 • Jipprovdu kopertura 5G mingħajr interruzzjoni fiż-żoni urbani kollha u fir-rotot ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art,
 • Jipprovdu aċċess għall-internet għall-unitajiet domestiċi kollha b’veloċità minima ta’ 100 Mbps, bil-kapaċità li jaġġornaw għal 1 Gbps.

It-titjib tal-broadband mobbli u fiss u l-kisba ta’ aċċess għall-internet b’veloċità għolja ħafna huma mistennija li jwasslu għal aktar żvilupp tal-ekonomija diġitali Griega. In-netwerks tal-fibrottika u tal-5G huma l-isfidi ewlenin tad-deċennju li jmiss. Għal din ir-raġuni, l-għan primarju tal-istrateġija nazzjonali tal-broadband huwa li jitħeġġeġ l-investiment fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali għall-broadband

Sa issa huma ppjanati 16-il miżurau azzjoni taħt l-assi tal-Konnettività tal- Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025. Ħames azzjonijiet diġà qed jiġu implimentati:

 • Broadband Voucher (Broadband Superveloċi — SFBB)
 • Żvilupp ta’ Infrastruttura tal-Broadband Ultra-Fast (Ultra-Fast Broadband — UFBB)
 • L-iżvilupp ta’ netwerks tal-broadband f’żoni rurali “bojod” — Broadband Rurali
 • WiFi4GR — Żvilupp ta’ punti pubbliċi ta’ aċċess għall-internet broadband mingħajr fili
 • Għoti ta’ Drittijiet għall-Użu tal-Ispettru tar-Radju fil-meded ta’ frekwenzi tar-radju 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz u 26 GHz

Hija skedata tħejjija tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-iżvilupp tan-netwerks tal-ħames ġenerazzjoni (5G).

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Greċja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-kostijiet iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjamenti tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għal dettalji dwar assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u dokumenti tal-istampa

Ingliż

Grieg

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO Greece (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Segretarjat Ġenerali tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta, Ministeru tal-Governanza Diġitali

Indirizz: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Ateni, il-Greċja Kuntatt permezz ta’ email Phone: + 30 210 909 8890 Website

Il-Kummissjoni Ellenika tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta

Indirizz: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Ateni, il-Greċja Kuntatt permezz tal-email Phone: + 30 210 615 1000 Website

L-aħħar aħbarijiet

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

NEWS ARTICLE |
Applika għall-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023

Il-Premjijiet Ewropej għall-Broadband 2023 jenfasizzaw proġetti li jwassluna għad-deċennju diġitali tal-Ewropa. Il-proġetti li jipprovdu aċċess għall-konnettività tal-gigabits u għas-servizzi tal-5G għandhom l-aħħar opportunità li japplikaw għall-Premjijiet sal-15 ta’ Settembru.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-Iżvezja għall-broadband, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Svezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet broadband b’veloċità għolja għad-djar u n-negozji.

Il-broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u l-introduzzjoni tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fir-Rumanija

Il-pjan tal-broadband tar-Rumanija jiffoka fuq il-bini ta’ netwerk nazzjonali tal-broadband bħala l-ewwel pass lejn il-kisba tal-miri tal-konnettività tal-UE.

Il-broadband fil-Portugall

L-Aġenda tal-Portugall Diġitali għandha l-għan li tiżviluppa infrastruttura diġitali li tippermetti liċ-ċittadini jieħdu vantaġġ mill-opportunitajiet ġodda offruti mit-teknoloġiji.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Il-broadband fil-Lussemburgu

L-iżvilupp ta’ infrastruttura tal-komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu huwa waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li sal-2027 tipprovdi 100 Mbps liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali tal-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

L-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għad-Diġitalizzazzjoni 2021–2030 tal-Ungerija għandu l-għan li jilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti minn netwerks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

L-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu l-introduzzjoni ta’ netwerk ibbażat fuq il-kompetizzjoni, ibbażat fuq il-fibra, megħjun minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

L-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. L-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli mal-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka fuq quddiem diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw it-teknoloġiji...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

L-istrateġija tal-Awstrija għall-broadband tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.