Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Il-broadband fil-Greċja

Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G. Il-Bibbja tat-Trasformazzjoni Diġitali Griega 2020–2025 tenfasizza l-konnettività bħala waħda mill-ħames assi strateġiċi u tirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits 2025.

  il-bandiera tal-Greċja

Sommarju tal-iżvilupp tal-broadband fil-Greċja

Il- Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 għandu l-għan li jippromwovi l-użu ta’ netwerks fissi b’kapaċità għolja ħafna u tal-5G bħala katalisti u aċċelleraturi tat-trasformazzjoni diġitali tal-pajjiż. Il- Bibbja ta’ Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025 ġiet introdotta mill- Ministeru Grieg għall-Governanza Diġitali. Hija tiddeskrivi l-istrateġija, l-objettivi, l-assi strateġiċi kif ukoll l-azzjonijiet li se jmexxu t-trasformazzjoni diġitali fil-Greċja. l-assi tal-konnettività jirrikonoxxi l-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits u jelenka l-miżuri u l-azzjonijiet ippjanati.

Strateġija u politika nazzjonali għall-broadband

Awtoritajiet responsabbli

 • Il-Ministeru tal-Governanza Diġitali (l-Ippjanar ul-Implimentazzjoni tal-PolitikaNazzjonali dwar il-Broadband) huwa responsabbli għall-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-politika nazzjonali dwar il-broadband. Il-Ministeru huwa responsabbli wkoll għall-forniment ta’ servizzi elettroniċi liċ-ċittadini u t-trasformazzjoni diġitali usa’ tal-pajjiż.
 • Il-Kummissjoni tat-Telekomunikazzjonijiet u l-Posta Ellenika tal-NRA ( HTPC, Ελληνικπ Εsτιτρο and and πηλεаικοινπνι καιandαπδρομεааν) hija responsabbli għar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni tas-servizzi tat-telekomunikazzjoni u postali. Hija tipprovdi mappa interattiva li turi d-disponibbiltà u l-infrastruttura tal-broadband.

l-għanijiet ewlenin għall-iżvilupp tal-broadband

Il- Pjan Nazzjonali għall-Broadband 2021–2027 għandu żewġ objettivi ewlenin: tħaffef l-investiment privat billi tneħħi l-ostakli amministrattivi biex jinħoloq ambjent li jiffavorixxi l-investiment u tiżgura d-disponibbiltà wiesgħa u l-adozzjoni ta’ servizzi tal-broadband b’kapaċità għolja ħafna. Il-Pjan Nazzjonali għall-Broadband jistabbilixxi l-miri ta’ konnettività u penetrazzjoni li ġejjin li għandhom jintlaħqu sal-2027:

 • Il-konnettività tal-Gigabits għall-muturi soċjoekonomiċi ewlenin kollha,
 • Il-bini kollu (urban jew rurali) għandu aċċess għall-konnettività tal-internet b’veloċità tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps, li tista’ tiġi aġġornata għal 1 Gbps,
 • 100 % tal-popolazzjoni li tgħix f’komunitajiet organizzati (urbani jew rurali) u r-rotot ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art għandhom kopertura tal-5G mingħajr interruzzjonijiet b’veloċità tat-tniżżil ta’ mill-inqas 100 Mbps,
 • 50 % tal-unitajiet domestiċi għandu jkollhom konnessjoni tal-internet (penetrazzjoni) b’veloċità tad-download ta’ mill-inqas 100 Mbps.

Il- Bibbja ta’ Trasformazzjoni Diġitali 2020–2025, introdotta mill- Ministeru Grieg tal-Gvern Diġitalifl-2020, tiddeskrivi l-istrateġija, il-prinċipji gwida, l-assi strateġiċi, l-interventi orizzontali u vertikali li se jwasslu għat-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija Griegi. Permezz ta’ kollaborazzjonijiet ma’ partijiet ikkonċernati mis-settur pubbliku u privat kif ukoll mal-komunità tar-riċerka u akkademika u mas-soċjetà ċivili, l-istrateġija tiddeskrivi l-objettivi iżda wkoll il-miżuri ta’ implimentazzjoni tal-istrateġija tat-trasformazzjoni diġitali. l-interventi u l-azzjonijiet tal-istrateġija huma miftuħa u dinamiċi, u se jkomplu jiġu kkoformati u aġġornati kull sena f’kooperazzjoni mal-korpi kompetenti tal-amministrazzjoni pubblika.

l-istrateġija tistabbilixxi seba’ għanijiet:

 1. Aċċess sikur, veloċi u affidabbli għall-Internet għal kulħadd
 2. Stat diġitali li joffri servizzi diġitali aħjar liċ-ċittadini għall-avvenimenti kollha tal-ħajja
 3. l-iżvilupp ta’ ħiliet diġitali għaċ-ċittadini kollha
 4. l-iffaċilitar tat-trasformazzjoni għall-intrapriża diġitali
 5. Appoġġ u tisħiħ tal-innovazzjoni diġitali
 6. l-użu produttiv tad-data tal-amministrazzjoni pubblika
 7. l-inkorporazzjoni tat-teknoloġiji diġitali fis-setturi ekonomiċi kollha

l-interventi ewlenin tat-Trasformazzjoni Diġitali jinkorporaw serje ta’ azzjonijiet u proġetti organizzati f’sitt assi strateġiċi: Il-konnettività, il-Ħiliet Diġitali, l-Istat Diġitali, in-Negozju Diġitali, l-Innovazzjoni Diġitali, l-Integrazzjoni tat-Teknoloġija f’kull settur tal-ekonomija.

l-assi tal- Konnettività jirrikonoxxi l-objettivi tas-Soċjetà tal-Gigabits:

 • Tiġi żgurata l-konnettività tal-Gigabits għall-muturi soċjoekonomiċi kollha, bħall-istituzzjonijiet edukattivi u l-aġenziji tal-gvern,
 • Jipprovdu kopertura tal-5G mingħajr interruzzjoni fiż-żoni urbani kollha u fir-rotot ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art,
 • Jipprovdu aċċess għall-internet għad-djar kollha b’veloċità minima ta’ 100 Mbps, bil-kapaċità li jaġġornaw għal 1 Gbps.

It-titjib tal-broadband mobbli u fiss u l-kisba ta’ aċċess għall-internet b’veloċità għolja ħafna huma mistennija li jwasslu għal aktar żvilupp tal-ekonomija diġitali Griega. In-netwerks tal-fibra ottika u tal-5G huma l-isfidi ewlenin tal-għaxar snin li ġejjin. Għal din ir-raġuni, l-għan ewlieni tal-istrateġija nazzjonali tal-broadband huwa li jitħeġġeġ l-investiment fin-netwerks tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Strumenti finanzjarji nazzjonali u reġjonali tal-broadband

S’issa huma ppjanati 16-il miżurau azzjonijiet taħt l-assi tal-Konnettività tal- Bibbja Diġitali ta’ Trasformazzjoni 2020–2025. Diġà qed jiġu implimentati ħames azzjonijiet:

 • Vawċer tal-Broadband (Broadband veloċi — SFBB),
 • l-iżvilupp ta’ Infrastruttura tal-Broadband Ultra-Fast (Broadband Ultra-Fast — UFBB),
 • l-iżvilupp ta’ netwerks tal-broadband f’żoni rurali “bojod” — Il-Broadband Rurali,
 • WiFi4GR — Żvilupp ta’ punti ta’ aċċess pubbliku għall-internet broadband bla fili,
 • l-għoti ta’ Drittijiet għall-Użu tal-Ispettru tar-Radju fil-baned tal-frekwenzi tar-radju ta’ 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz u 26 GHz,
 • Pjan ta’ Azzjoni għall-iżvilupp ta’ netwerks (5G) tal-ħames ġenerazzjoni (skedati).

Il-Pjan Grieg għall-Irkupru u r-Reżiljenza (RRP) jimpenja EUR 7.1 biljun (23.3 %) għat-trasformazzjoni diġitali.

Data dwar l-iżvilupp tal-broadband u t-teknoloġiji fil-Greċja

Għall-aħħar data dwar il-kopertura tal-broadband, l-abbonamenti u l-penetrazzjonijiet, il-kopertura ta’ teknoloġiji differenti tal-broadband u l-ispejjeż iċċekkja r- rapporti tat -tabella ta’ valutazzjoni u r-rapporti tal-pajjiżi tal-Indiċi tal-Ekonomija u s-Soċjetà Diġitali (DESI).

Assenjazzjonijiet tal-ispettru għall-broadband mingħajr fili

Għad-dettalji dwar l-assenjamenti armonizzati tal-ispettru, ikkonsulta l- Osservatorju Ewropew tal-5G.

Pubblikazzjonijiet nazzjonali u dokumenti għall-istampa

l-Ingliż

Il-Grieg

Informazzjoni ta’ kuntatt

BCO l-Greċja (l-Uffiċċju Nazzjonali ta’ Kompetenza fil-Broadband): Segretarjat Ġenerali tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta, Ministeru tal-Governanza Diġitali

Indirizz: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Ateni, il-Greċja
Kuntatt permezz tal- email
Phone: + 30 210 909 8890 Sit web

Il-Kummissjoni Ellenika tat-Telekomunikazzjoni u l-Posta

Indirizz: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Ateni, il-Greċja Kuntatt
permezz tal-email Phone
: + 30 210 615 1000 Website

l-aħħar aħbarijiet

l-UE39 tilħaq kopertura FTTH/B ta’ 70 % skont it-TTFH Council Europe

Skont il-Panorama tas-Suq tal-Fibra għad-Dar/Bini (FTTTH/B), l-UE39 (is-27 Stat Membru tal-UE, ir-Renju Unit, 4 pajjiżi tal-KSI, l-Iżlanda, l-Iżrael, il-Maċedonja ta’ Fuq, in-Norveġja, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija) laħqu rata ta’ kopertura FTTH/B ta’ 70 %, għaddew 244 miljun dar u 121 miljun abbonat FTTH/B minn Settembru 2023.

VIDEO |
Il-FEŻR jiffinanzja l-espansjoni tal-broadband tal-gigabits tal-Belt ta’ Halle

Il-belt ta’ Halle fil-Ġermanja tal-Lvant tibda vjaġġ trasformattiv biex tespandi l-infrastruttura tal-broadband tagħha, filwaqt li tqis il-popolazzjoni dejjem tikber tagħha u l-aspirazzjonijiet tal-ekonomija diġitali. Billi jżid l-aċċess għall-gigabits, dan il-proġett irawwem l-innovazzjoni u l-iżvilupp soċjoekonomiku fir-reġjun u jgħin lir-reġjun jilħaq l-objettivi tad-Deċennju Diġitali tal-UE.

Kontenut Relatat

Ħarsa globali

Il-broadband fil-pajjiżi tal-UE

Sib l-informazzjoni attwali dwar l-iżvilupp tal-broadband f’kull pajjiż, kif ukoll l-istrateġiji u l-politiki nazzjonali għall-iżvilupp tal-broadband.

Ara Wkoll

Il-broadband fl-Iżvezja

Il-pjan nazzjonali tal-broadband tal-Iżvezja, adottat fl-2016, għandu l-viżjoni ta’ Iżvezja kompletament konnessa u għandu miri kemm għall-kopertura mobbli kif ukoll għall-konnessjonijiet tal-broadband b’veloċità għolja għall-unitajiet domestiċi u n-negozji.

Broadband fi Spanja

Il-konnettività diġitali u t-tnedija tal-5G huma fost l-għaxar prijoritajiet strateġiċi tal-Aġenda Diġitali 2025 ta’ Spanja.

Il-broadband fis-Slovenja

Is-Slovenja tagħżel in-newtralità teknoloġika u d-dinamika tas-suq fl-iżvilupp tan-netwerks tal-broadband, b’mod partikolari l-kompetizzjoni bbażata fuq l-infrastruttura u s-servizzi.

Il-broadband fis-Slovakkja

Is-Slovakkja stabbiliet l-objettiv fit-tul li tipprovdi lill-unitajiet domestiċi kollha b’aċċess għal internet ultraveloċi sal-2030.

Il-broadband fil-Portugall

l-Aġenda Portugall Diġitali u l-Istrateġija Nazzjonali għall-Konnettività f’Networks ta’ Komunikazzjoni Elettronika b’Kapaċità Għolja Ħafna għall-2023–2030 jiffurmaw l-iżvilupp ta’ infrastruttura diġitali fil-Portugall.

Il-broadband fil-Polonja

Il-pjan nazzjonali għall-broadband tal-2025 tal-Polonja huwa konformi mal-miri tas-Soċjetà tal-Gigabits tal-UE.

Broadband fil-Pajjiżi l-Baxxi

L-unitajiet domestiċi kollha fin-Netherlands għandu jkollhom l-opportunità li jaċċessaw netwerks tal-broadband ta’ mill-inqas 100 Mbps u l-maġġoranza l-kbira tagħhom għandhom jieħdu vantaġġ minn 1 Gbps sal-2023.

Il-broadband f’Malta

Il-politika ta’ Malta dwar il-broadband hija teknoloġikament newtrali u tiffavorixxi ambjent ta’ suq kompetittiv.

Broadband fil-Lussemburgu

l-iżvilupp ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni b’mira ta’ aċċess għall-broadband tal-gigabits fil-pajjiż kollu hija waħda mill-prijoritajiet fil-programm governattiv tal-Lussemburgu.

Il-broadband fil-Litwanja

Il-Litwanja għandha l-għan li tipprovdi 100 Mbps sal-2027 liż-żoni rurali kif ukoll tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits għall-2025.

Il-broadband fil-Latvja

Il-Latvja tappoġġa l-miri tas-soċjetà tal-Gigabits u għandha l-għan li ttejjeb il-gigabits, għaż-żoni urbani u rurali kif ukoll il-kopertura tal-5G għaż-żoni urbani l-kbar kollha.

Il-broadband fl-Italja

L-Istrateġija Taljana għall-Broadband Ultra Lejn is-Soċjetà tal-Gigabits għandha l-għan li tipprovdi konnettività tal-gigabits għal kulħadd sal-2026.

Il-broadband fl-Irlanda

Il-pjan nazzjonali għall-broadband għall-Irlanda jipprevedi li sal-2026 il-bini kollu fl-Irlanda se jkollu aċċess għal broadband b’veloċità għolja.

Il-broadband fl-Ungerija

l-Istrateġija Nazzjonali tad-Diġitalizzazzjoni tal-Ungerija 2021–2030 għandha l-għan li tilħaq mira ta’ 95 % tal-unitajiet domestiċi koperti min-networks tal-gigabits sal-2030.

Il-broadband fil-Ġermanja

Il-ftehim ta’ koalizzjoni tal-2021, l-Istrateġija Diġitali u l-Istrateġija ta’ Gigabit 2022 tal-Gvern Federali Ġermaniż jagħtu prijorità lill-provvista nazzjonali ta’ netwerks FTTH u 5G.

Il-broadband fi Franza

Il-programm nazzjonali tal-broadband France Très Haut Débit jistabbilixxi mira ta’ aċċess għal broadband veloċi għall-unitajiet domestiċi kollha sal-2022 u fibra għal kulħadd sal-2025.

Il-broadband fil-Finlandja

l-awtoritajiet Finlandiżi jiffavorixxu introduzzjoni ta’ netwerk ibbażata fuq il-fibra ottika, immexxija mill-kompetizzjoni megħjuna minn fondi pubbliċi għal żoni li mhumiex moqdijin tajjeb u pariri għall-muniċipalitajiet lokali dwar kif għandhom jiġu implimentati n-netwerks tal...

Il-broadband fl-Estonja

l-Estonja stabbiliet kopertura tal-broadband bażiku fil-pajjiż kollu. l-Aġenda Diġitali Estonjana tistabbilixxi miri ambizzjużi għall-2030.

Il-broadband fid-Danimarka

Għadd ta’ inizjattivi politiċi li għandhom l-għan li jkopru l-broadband fiss u mobbli madwar il-pajjiż kollu jappoġġaw il-miri Daniżi tal-broadband. Il-Gvern jaħdem biex jagħmel lid-Danimarka minn ta’ quddiem fid-diġitali billi joħloq pedament għan-negozji Daniżi biex jisfruttaw...

Broadband fir-Repubblika Ċeka

Il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp ta’ Networks ta’ Kapaċità Għolja Ħafna, approvat f’Marzu 2021, jiddefinixxi l-approċċ strateġiku tar-Repubblika Ċeka għall-kostruzzjoni tal-VHCN.

Il-broadband f’Ċipru

Il-pjan tal-broadband ta’ Ċipru jistabbilixxi objettivi strateġiċi għall-2021–2025 u jinkludi interventi leġiżlattivi u regolatorji kif ukoll appoġġ prattiku għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-broadband.

Il-broadband fil-Kroazja

Il-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Iżvilupp tal-Broadband 2021–2027 iwieġeb għall-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits 2025 u parzjalment għall-miri diġitali tal-2030.

Il-broadband fil-Bulgarija

Il-Pjan Nazzjonali għall-Infrastruttura tal-Broadband għall-Aċċess tal-Ġenerazzjoni li Jmiss “Il-Bulgarija Konnessa” u l-Politika dwar il-komunikazzjonijiet elettroniċi ġew aġġornati u adottati f’Awwissu 2020.

Broadband fil-Belġju

l-istrateġija tal-broadband tal-Belġju hija inkorporata fi strateġija ta’ politika usa’ għal Digital Belgium. l-għan tal-pjan nazzjonali għall-broadband fiss u mobbli huwa li jelimina ż-żoni bojod li fadal fejn is-servizzi ta’ veloċità għolja mhumiex disponibbli. Billi jnaqqas l...

Il-broadband fl-Awstrija

l-istrateġija tal-broadband tal-Awstrija tiffoka fuq il-provvista nazzjonali ta’ konnessjonijiet tal-Gigabits (fissi u mobbli) sal-2030.