Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Griekenland

Het nationale breedbandplan 2021-2027 bevordert het gebruik van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G-netwerken. De Griekse Digital Transformation Bible 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de doelstellingen van de Gigabit Society 2025.

  vlag van Griekenland

Overzicht van de ontwikkeling van breedband in Griekenland

Het nationale breedbandplan 2021-2027 heeft tot doel het gebruik van vaste netwerken met zeer hoge capaciteit en 5G-netwerken te bevorderen als katalysatoren en versnellers van de digitale transformatie van het land. De Digital Transformation Bible 2020-2025 werd geïntroduceerd door het Griekse ministerie van Digital Governance. Het bevat een overzicht van de strategie, de doelstellingen, de strategische assen en de acties die de digitale transformatie in Griekenland zullen leiden. De connectiviteitsas erkent de Gigabit Society-doelstellingen en somt de geplande maatregelen en acties op.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

 • Het ministerie van Digitale Governance (hierna:„Dienstenποτρεσο”ηησιασςς Διαετβςρνησηηηηηηηηηιαιαςς Διαετβςρνησηης) is verantwoordelijk voor de planning en tenuitvoerlegging van het nationale breedbandbeleid. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor de levering van elektronische diensten aan burgers en de bredere digitale transformatie van het land.
 • De NRI Helleense Commissie voor telecommunicatie en postdiensten (HTPC; hierna: „HTPC”), is verantwoordelijk voor de regulering en het toezicht op de telecommunicatie- en postdiensten. Het biedt een interactieve kaart met de beschikbaarheid en infrastructuur van breedband.

Belangrijkste doelstellingen voor breedbandontwikkeling

Het nationale breedbandplan 2021-2027 heeft twee hoofddoelstellingen: particuliere investeringen versnellen door administratieve belemmeringen weg te nemen om een investeringsvriendelijk klimaat te creëren en de brede beschikbaarheid en invoering van breedbanddiensten met zeer hoge capaciteit te waarborgen. Het nationale breedbandplan stelt de volgende doelstellingen voor connectiviteit en penetratie vast die tegen 2027 moeten worden bereikt:

 • Gigabit-connectiviteit voor alle belangrijke sociaal-economische actoren,
 • Alle gebouwen (stedelijk of landelijk) toegang hebben tot internetconnectiviteit met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps, die kan worden opgewaardeerd naar 1 Gbps,
 • 100 % van de bevolking in georganiseerde gemeenschappen (stedelijk of landelijk) en alle belangrijke vervoersroutes over land beschikken over ononderbroken 5G-dekking met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps;
 • 50 % van de huishoudens heeft een internetverbinding (penetratie) met een downloadsnelheid van ten minste 100 Mbps.

De Digital Transformation Bible 2020-2025, geïntroduceerd door het Griekse ministerie van Digitale Bestuur ein 2020, schetst de strategie, leidende beginselen, de strategische assen, de horizontale en verticale interventies die zullen leiden tot de digitale transformatie van de Griekse samenleving en economie. Door middel van samenwerkingen met belanghebbenden uit de publieke en private sector, evenals met de onderzoeks- en academische gemeenschap en het maatschappelijk middenveld, beschrijft de strategie de doelstellingen, maar ook de uitvoeringsmaatregelen van de strategie voor digitale transformatie. De interventies en de acties van de strategie zijn open en dynamisch en zullen jaarlijks in samenwerking met de bevoegde overheidsorganen worden geco-formeerd en geactualiseerd.

De strategie stelt zeven doelstellingen vast:

 1. Veilige, snelle en betrouwbare toegang tot internet voor iedereen
 2. Een digitale staat die de burgers betere digitale diensten biedt voor alle levensgebeurtenissen
 3. Ontwikkeling van digitale vaardigheden voor alle burgers
 4. Faciliteer de transformatie naar digitale onderneming
 5. Ondersteuning en versterking van digitale innovatie
 6. Productief gebruik maken van overheidsgegevens
 7. Integratie van digitale technologieën in alle economische sectoren

De belangrijkste interventies van digitale transformatie omvatten een reeks acties en projecten die zijn georganiseerd in zes strategische assen: Connectiviteit, digitale vaardigheden, digitale staat, digitaal bedrijfsleven, digitale innovatie, integratie van technologie in elke sector van de economie.

De Connectiviteitsas erkent de doelstellingen van de Gigabit Society:

 • Zorgen voor gigabit-connectiviteit voor alle sociaal-economische actoren, zoals onderwijsinstellingen en overheidsinstanties;
 • Zorgen voor ononderbroken 5G-dekking in alle stedelijke gebieden en alle belangrijke vervoersroutes over land;
 • Bieden internettoegang voor alle huishoudens met een minimale snelheid van 100 Mbps, met de mogelijkheid om te upgraden naar 1 Gbps.

De verbetering van mobiele en vaste breedband en de verwezenlijking van ultrasnelle internettoegang zullen naar verwachting leiden tot een verdere ontwikkeling van de Griekse digitale economie. Glasvezel- en 5G-netwerken zijn de belangrijkste uitdagingen van het komende decennium. Daarom is het primaire doel van de nationale breedbandstrategie om investeringen in netwerken van de volgende generatie aan te moedigen.

Nationale en regionale financieringsinstrumenten voor breedband

Tot nu toe zijn 16maatregelen en acties gepland onder de Connectiviteitsas van de Digital Transformation Bible 2020-2025. Er worden al vijf acties uitgevoerd:

 • Breedbandvoucher (supersnelle breedband — SFBB),
 • Ontwikkeling van ultrasnelle breedbandinfrastructuur (Ultra-Fast Broadband — UFBB),
 • Ontwikkeling van breedbandnetwerken in „witte” plattelandsgebieden — Plattelandsbreedband;
 • WiFi4GR — Ontwikkeling van openbare draadloze breedbandinternettoegangspunten,
 • Verlening van gebruiksrechten voor radiospectrum in de radiofrequentiebanden 700 MHz, 2 GHz, 3400-3 800 MHz en 26 GHz;
 • Actieplan voor de ontwikkeling van netwerken van de vijfde generatie (5G) (gepland).

In het Griekse herstel- en veerkrachtplan wordt 7,1 miljard EUR (23,3 %) vastgelegd voor de digitale transformatie.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Griekenland

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en kosten controleren de scorebordrapporten en de landenrapporten van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumopdrachten voor draadloze breedband

Voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen raadpleegt u de Europese waarnemingspost 5G.

Nationale publicaties en persdocumenten

Engels

Grieks

Contactgegevens

BCO Griekenland (nationaal kennisbureau voor breedband): Secretariaat-generaal Telecommunicatie en Post, ministerie van Digitale Governance

Adres: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Athene, Griekenland
Contact via e-mail
Telefoon: + 30 210 909 8890 Website

Griekse Commissie voor Telecommunicatie en Posten

Adres: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Athens, Griekenland Neem contact op
via e-mail Telefoon
: + 30 210 615 1000 Website

Laatste nieuws

EU39 bereikt 70 % FTTH/B dekking volgens de FTTH Raad Europa

Volgens het Fibre to the Home/Building Market Panorama (FTTTH/B) bereikte de EU39 (27 EU-lidstaten, Verenigd Koninkrijk, 4 GOS-landen, IJsland, Israël, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië, Zwitserland, Turkije) 70 % FTTH/B dekkingspercentage, 244 miljoen woningen passeerden en 121 miljoen FTTH/B-abonnees vanaf september 2023.

VIDEO |
EFRO financiert de gigabit-breedbanduitbreiding van de stad Halle

De stad Halle in Oost-Duitsland begint aan een transformatieve reis om zijn breedbandinfrastructuur uit te breiden, tegemoet te komen aan de groeiende bevolking en de digitale economie aspiraties. Door de gigabittoegang te vergroten, bevordert dit project innovatie en sociaal-economische ontwikkeling in de regio en helpt de regio de doelstellingen van het digitale decennium van de EU te verwezenlijken.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 goedgekeurde nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie van een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als voor snelle breedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-uitrol behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

Slovenië kiest voor technologische neutraliteit en marktdynamiek bij de ontwikkeling van breedbandnetwerken, met name concurrentie op basis van infrastructuur en diensten.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Roemenië richt zich op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als een stap in de richting van de verwezenlijking van de EU-connectiviteitsdoelstellingen.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital en de nationale strategie voor connectiviteit in elektronische communicatienetwerken met zeer hoge capaciteit voor 2023-2030 vormen de ontwikkeling van een digitale infrastructuur in Portugal.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan 2025 van Polen is in overeenstemming met de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU.

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met als doel gigabit-breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten van het regeringsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen streeft ernaar om tegen 2027 100 Mbps te leveren aan plattelandsgebieden en de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij voor 2025 te ondersteunen.

Breedband in Letland

Letland ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit-maatschappij en streeft naar 100 Mbps, die kan worden aangepast aan gigabit, voor stedelijke en landelijke gebieden en 5G-dekking voor alle grote stedelijke gebieden.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society is bedoeld om gigabit-connectiviteit aan iedereen te bieden tegen 2026.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot hogesnelheidsbreedband.

Breedband in Hongarije

Met de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die door gigabitnetwerken worden gedekt, te bereiken.

Breedband in Duitsland

Het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering geven prioriteit aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt een doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op concurrentie gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor achtergestelde gebieden, en advies aan lokale gemeenten over de uitrol van breedbandnetwerken.

Breedband in Estland

Estland heeft een basisbreedbanddekking in het hele land. De Estse digitale agenda stelt ambitieuze doelstellingen voor 2030 vast.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven gericht op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering werkt eraan om van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

Het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, bepaalt de strategische aanpak van de Tsjechische Republiek voor de bouw van VHCN.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij voor 2025 en gedeeltelijk op de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 bijgewerkt en goedgekeurd.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De breedbandstrategie van Oostenrijk richt zich op de landelijke levering van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.