Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Breedband in Griekenland

De Griekse digitale transformatie Bijbel 2020-2025 benadrukt connectiviteit als een van de vijf strategische assen en erkent de Gigabit Society 2025-doelstellingen.

  vlag van Griekenland

Samenvatting van de ontwikkeling van breedband in Griekenland

De Digitale Transformatie Bijbel 2020-2025 werd geïntroduceerd door het Griekse Ministerie van Digitaal Bestuur. Het schetst de strategie, de doelstellingen, de strategische assen en acties die de digitale transformatie in Griekenland zullen leiden. De connectiviteitsas erkent de doelstellingen van de Gigabit Society en geeft een overzicht van de geplande maatregelen en acties.

Nationale breedbandstrategie en -beleid

Verantwoordelijke autoriteiten

Belangrijkste doelstellingen voor de ontwikkeling van breedband

De digitale transformatie Bijbel 2020-2025, geïntroduceerd door het Griekse ministerie van Digitale Governance in 2020, schetst de strategie, leidende principes, de strategische assen, de horizontale en verticale interventies die zullen leiden tot de digitale transformatie van de Griekse samenleving en economie. Door samenwerkingen met belanghebbenden uit de publieke en private sector, evenals met de onderzoeks- en academische gemeenschap en het maatschappelijk middenveld, beschrijft de strategie de doelstellingen, maar ook de uitvoeringsmaatregelen van de strategie voor digitale transformatie. De interventies en de acties van de strategie zijn open en dynamisch en zullen jaarlijks in samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten worden vormgegeven en geactualiseerd.

De strategie stelt zeven doelstellingen vast:

 1. Veilige, snelle en betrouwbare toegang tot het internet voor iedereen
 2. Een digitale staat die de burgers betere digitale diensten biedt voor alle levensgebeurtenissen
 3. Ontwikkeling van digitale vaardigheden voor alle burgers
 4. De transformatie naar digitale onderneming vergemakkelijken
 5. Ondersteuning en versterking van digitale innovatie
 6. Productief gebruik maken van overheidsgegevens
 7. Integratie van digitale technologieën in alle economische sectoren

De belangrijkste interventies van digitale transformatie omvatten een reeks acties en projecten die worden georganiseerd in zes strategische assen: Connectiviteit, digitale vaardigheden, digitale staat, digitaal bedrijfsleven, digitale innovatie, integratie van technologie in elke sector van de economie.

De Connectivity-as erkent de Gigabit Society-doelstellingen:

 • Zorgen voor Gigabit-connectiviteit voor alle sociaaleconomische actoren, zoals onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen,
 • Zorgen voor ononderbroken 5G-dekking in alle stedelijke gebieden en alle belangrijke transportroutes over land;
 • Zorg voor internettoegang voor alle huishoudens met een minimumsnelheid van 100 Mbps, met de mogelijkheid om te upgraden naar 1 Gbps.

De verbetering van mobiele en vaste breedband en de verwezenlijking van ultrasnelle internettoegang zullen naar verwachting leiden tot verdere ontwikkeling van de Griekse digitale economie. Glasvezel- en 5G-netwerken zijn de belangrijkste uitdagingen van het komende decennium. Om deze reden is het primaire doel van de nationale breedbandstrategie om investeringen in netwerken van de volgende generatie aan te moedigen.

Nationale en regionale financieringsinstrumenten voor breedband

Tot nu toe zijn 16maatregelen en acties gepland onder de Connectiviteitsas van de Digital Transformation Bible 2020-2025. Er worden al vijf acties uitgevoerd:

 • Breedband Voucher (Supersnelle Breedband — SFBB)
 • Ontwikkeling van ultrasnelle breedbandinfrastructuur (Ultra-Fast Broadband — UFBB)
 • Ontwikkeling van breedbandnetwerken in „witte” plattelandsgebieden — Rural Broadband
 • WiFi4GR — Ontwikkeling van openbare draadloze breedbandinternettoegangspunten
 • Verlening van gebruiksrechten voor radiospectrum in de radiofrequentiebanden 700 MHz, 2 GHz, 3400-3 800 MHz en 26 GHz

Er is een voorbereiding gepland voor het actieplan voor de ontwikkeling van 5G-netwerken van de vijfde generatie.

Gegevens over breedbandontwikkeling en -technologieën in Griekenland

Voor de meest recente gegevens over breedbanddekking, abonnementen en penetraties, de dekking van verschillende breedbandtechnologieën en -kosten, zie de scorebordrapporten en de landenverslagen van de Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrumtoewijzingen voor draadloze breedband

Raadpleeg de Europese 5G-waarnemingspost voor meer informatie over geharmoniseerde spectrumtoewijzingen.

Nationale publicaties en persdocumenten

Nederlands

Grieks

Contact informatie

BCO Griekenland (national Broadband Competence Office): Secretariaat-generaal Telecommunicatie en Post, ministerie van Digitaal Bestuur

Adres: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Athene, Griekenland Contact via e-mail Telefoon: + 30 210 909 8890 Website

Helleense Telecommunicatie- en Postcommissie

Adres: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Athens, Griekenland Contact via e-mail Telefoon: + 30 210 615 1000 Website

Laatste nieuws

WEBseries 11: Training for Broadband Competence Offices

The eleventh season of online knowledge exchange and capacity-building sessions provided to the European Broadband Competence Offices (BCOs) Network will delve into a variety of topics.

REPORT / STUDY |
Breedbanddekking in Europa 2022

De studie over breedbanddekking 2022 monitort de vooruitgang van de lidstaten bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het beleidsprogramma voor het digitale decennium, namelijk: „Gigabitconnectiviteit voor iedereen tegen 2030” en „ten minste 5G in alle bevolkte gebieden”.

NEWS ARTICLE |
Solliciteren voor de Europese Breedbandprijzen 2023

De Europese Breedbandprijzen 2023 belichten projecten die ons naar het digitale decennium van Europa leiden. De projecten die toegang bieden tot gigabitconnectiviteit en 5G-diensten hebben de laatste kans om zich uiterlijk op 15 september aan te melden voor de prijzen.

Gerelateerde inhoud

Grote afbeelding

Breedband in EU-landen

Vind actuele informatie over de ontwikkeling van breedband in elk land, evenals nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de ontwikkeling van breedband.

Zie ook

Breedband in Zweden

Het in 2016 aangenomen nationale breedbandplan van Zweden heeft de visie op een volledig verbonden Zweden en heeft doelstellingen voor zowel mobiele dekking als hogesnelheidsbreedbandverbindingen voor huishoudens en bedrijven.

Breedband in Spanje

Digitale connectiviteit en 5G-implementatie behoren tot de tien strategische prioriteiten van de Spaanse Digitale Agenda 2025.

Breedband in Slovenië

De doelstellingen van Slovenië inzake breedband zijn in overeenstemming met de doelstellingen van de gigabitmaatschappij.

Breedband in Slowakije

Slowakije heeft de langetermijndoelstelling vastgesteld om alle huishoudens tegen 2030 toegang te bieden tot ultrasnel internet.

Breedband in Roemenië

Het Roemeense breedbandplan is gericht op de opbouw van een nationaal breedbandnetwerk als eerste stap in de richting van de verwezenlijking van de connectiviteitsdoelstellingen van de EU.

Breedband in Portugal

De Agenda Portugal Digital is gericht op de ontwikkeling van een digitale infrastructuur die burgers in staat stelt te profiteren van de nieuwe kansen die technologieën bieden.

Breedband in Polen

Het nationale breedbandplan 2025 van Polen is in overeenstemming met de doelstellingen van de Gigabit Society van de EU.

Broadband - Nederland

De Nederlandse overheid ondersteunt de doelstellingen van de Gigabit Society. Dat houdt in dat alle huishoudens in 2020 de mogelijkheid moeten hebben om een breedbandverbinding met een snelheid van tenminste 100 Mbps te gebruiken en een overgrote meerderheid zou tegen 2023...

Breedband in Malta

Het breedbandbeleid van Malta is technologieneutraal en bevordert een concurrerende marktomgeving.

Breedband in Luxemburg

De ontwikkeling van een communicatie-infrastructuur met een doel van gigabit breedbandtoegang in het hele land is een van de prioriteiten in het overheidsprogramma van Luxemburg.

Breedband in Litouwen

Litouwen wil tegen 2027 100 Mbps leveren aan plattelandsgebieden en de Gigabit-doelstellingen voor de samenleving voor 2025 ondersteunen.

Breedband in Italië

De Italiaanse strategie voor Ultra Broadband Towards the Gigabit Society is bedoeld om gigabit-connectiviteit aan iedereen te bieden tegen 2026.

Breedband in Ierland

In het nationale breedbandplan voor Ierland is bepaald dat tegen 2026 alle gebouwen in Ierland toegang zullen hebben tot snelle breedband.

Breedband in Hongarije

Met het ontwerp van de nationale digitaliseringsstrategie 2021-2030 van Hongarije wordt beoogd om tegen 2030 95 % van de huishoudens die onder gigabitnetwerken vallen, te bereiken.

Breedband in Duitsland

Het regeerakkoord 2021, de Digitale Strategie en de Gigabit Strategie 2022 van de Duitse Bondsregering geven prioriteit aan de landelijke levering van FTTH- en 5G-netwerken.

Breedband in Frankrijk

Het nationale breedbandprogramma France Très Haut Débit stelt een doelstelling vast van snelle breedbandtoegang voor alle huishoudens tegen 2022 en glasvezel voor iedereen tegen 2025.

Breedband in Finland

De Finse autoriteiten zijn voorstander van een op mededinging gebaseerde, op glasvezel gebaseerde uitrol van netwerken, ondersteund door overheidsmiddelen voor gebieden met een onderbenutting en advies aan lokale gemeenten over de wijze waarop breedbandnetwerken kunnen worden...

Breedband in Estland

Estland heeft in het hele land basisbreedbanddekking ingesteld. In de Estse digitale agenda worden ambitieuze doelstellingen voor 2030 vastgesteld.

Breedband in Denemarken

Een aantal politieke initiatieven die gericht zijn op landelijke vaste en mobiele breedbanddekking ondersteunen Deense breedbanddoelstellingen. De regering streeft ernaar van Denemarken een digitale koploper te maken door een basis te creëren voor Deense bedrijven om digitale...

Breedband in Tsjechië

Het nationale plan voor de ontwikkeling van netwerken met zeer hoge capaciteit, dat in maart 2021 is goedgekeurd, bepaalt de strategische aanpak van de Tsjechische Republiek voor de bouw van VHCN.

Breedband in Cyprus

Het breedbandplan van Cyprus bevat strategische doelstellingen voor 2021-2025 en omvat maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en praktische steun voor de ontwikkeling van breedbandinfrastructuur.

Breedband in Kroatië

Het Kroatische nationale plan voor breedbandontwikkeling 2021-2027 beantwoordt aan de doelstellingen van de Europese gigabitmaatschappij voor 2025 en gedeeltelijk op de digitale doelstellingen voor 2030.

Breedband in Bulgarije

Het National Broadband Infrastructure Plan for Next Generation Access „Connected Bulgaria” en het beleid inzake elektronische communicatie zijn in augustus 2020 bijgewerkt en goedgekeurd.

Breedband in België

De breedbandstrategie van België is geïntegreerd in een bredere beleidsstrategie Digitaal België. Het doel van het nationale plan voor vaste en mobiele breedband is het elimineren van de resterende witte gebieden waar hogesnelheidsdiensten niet beschikbaar zijn. Door de kosten te...

Breedband in Oostenrijk

De Oostenrijkse breedbandstrategie richt zich op het landelijke aanbod van Gigabit-verbindingen (vast en mobiel) tegen 2030.