Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovna povezava v Grčiji

Nacionalni načrt za širokopasovna omrežja za obdobje 2021–2027 spodbuja uporabo fiksnih zelo visokozmogljivih omrežij in omrežij 5G. Grška digitalna transformacija Biblija 2020–2025 poudarja povezljivost kot eno od petih strateških osi in priznava cilje gigabitne družbe za leto 2025.

  zastava Grčije

Povzetek razvoja širokopasovnih povezav v Grčiji

Cilj nacionalnega načrta za širokopasovna omrežja za obdobje 2021–2027 je spodbujati uporabo fiksnih zelo visokozmogljivih omrežij in omrežij 5G kot katalizatorjev in pospeševalcev digitalne preobrazbe države. Sveto pismo o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025 je predstavilo grško ministrstvo za digitalno upravljanje. V njem so opisani strategija, cilji, strateške osi in ukrepi, ki bodo vodili digitalno preobrazbo v Grčiji. Os povezljivosti priznava cilje gigabitne družbe ter navaja načrtovane ukrepe in dejavnosti.

Nacionalna širokopasovna strategija in politika

Pristojni organi

 • Za načrtovanje in izvajanje nacionalne politike širokopasovnih povezav je pristojno ministrstvo za digitalno upravljanje (Υπουργείο нηδιακίς Διακυβίρνησης). Ministrstvo je odgovorno tudi za zagotavljanje elektronskih storitev državljanom in širšo digitalno preobrazbo države.
 • Za regulacijo in nadzor telekomunikacij in poštnih storitev je odgovorna grška komisija za telekomunikacije in pošto nacionalnega regulativnega organa (HTPC, Ελληνικн Επιτροπн ηλεπικοινίνικν και καιδρομείίν). Zagotavlja interaktivni zemljevid, ki prikazuje razpoložljivost širokopasovnih povezav in infrastrukturo.

Glavni cilji razvoja širokopasovnih povezav

Nacionalni načrt za širokopasovna omrežja za obdobje 2021–2027 ima dva glavna cilja: pospešiti zasebne naložbe z odpravo upravnih ovir za ustvarjanje naložbam prijaznega okolja ter zagotoviti široko razpoložljivost in sprejetje zelo visokozmogljivih širokopasovnih storitev. Nacionalni načrt za širokopasovna omrežja določa naslednje cilje glede povezljivosti in penetracije, ki jih je treba doseči do leta 2027:

 • Gigabitna povezljivost za vse glavne spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja,
 • Vse stavbe (mestne ali podeželske) imajo dostop do internetne povezljivosti s hitrostjo prenosa vsaj 100 Mb/s, ki jo je mogoče nadgraditi na 1 Gb/s,
 • 100 % prebivalstva, ki živi v organiziranih skupnostih (mestnih ali podeželskih) in vseh glavnih kopenskih prometnih poteh, neprekinjeno pokriva 5G s hitrostjo prenosa vsaj 100 Mb/s,
 • 50 % gospodinjstev ima internetno povezavo (penetracija) s hitrostjo prenosa vsaj 100 Mb/s.

Sveto pismo o digitalni preobrazbi 2020–2025, ki ga je leta 2020 uvedlo grško ministrstvo za digitalno ekonomijo e, opisuje strategijo, vodilna načela, strateške osi ter horizontalne in vertikalne posege, ki bodo privedli do digitalne preobrazbe grške družbe in gospodarstva. Strategija s sodelovanjem z zainteresiranimi stranmi iz javnega in zasebnega sektorja ter raziskovalno in akademsko skupnostjo in civilno družbo opisuje cilje, pa tudi izvedbene ukrepe strategije digitalne preobrazbe. Ukrepi in ukrepi strategije so odprti in dinamični ter se bodo še naprej pripravljali in posodabljali vsako leto v sodelovanju s pristojnimi organi javne uprave.

Strategija določa sedem ciljev:

 1. Varen, hiter in zanesljiv dostop do interneta za vse
 2. Digitalna država, ki državljanom ponuja boljše digitalne storitve za vse življenjske dogodke
 3. Razvoj digitalnih znanj in spretnosti za vse državljane
 4. Olajšanje prehoda v digitalno podjetništvo
 5. Podpora in krepitev digitalnih inovacij
 6. Produktivna uporaba podatkov javne uprave
 7. Vključevanje digitalnih tehnologij v vse gospodarske sektorje

Ključni ukrepi digitalne preobrazbe vključujejo vrsto ukrepov in projektov, organiziranih v šestih strateških oseh: Povezljivost, digitalne spretnosti, digitalno stanje, digitalno poslovanje, digitalne inovacije, integracija tehnologije v vseh sektorjih gospodarstva.

Os povezljivosti priznava cilje gigabitne družbe:

 • Zagotoviti gigabitno povezljivost za vse spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja, kot so izobraževalne ustanove in vladne agencije,
 • Zagotavljanje neprekinjene pokritosti 5G na vseh mestnih območjih in na vseh glavnih kopenskih prometnih poteh,
 • Zagotoviti dostop do interneta za vsa gospodinjstva z najmanjšo hitrostjo 100 Mb/s, z možnostjo nadgradnje na 1 Gb/s.

Izboljšanje mobilnih in fiksnih širokopasovnih povezav ter doseganje ultravisokih internetnih dostopov naj bi po pričakovanjih pripeljali do nadaljnjega razvoja grškega digitalnega gospodarstva. Optična omrežja in omrežja 5G so glavna izziva naslednjega desetletja. Zato je glavni cilj nacionalne širokopasovne strategije spodbujanje naložb v omrežja naslednje generacije.

Nacionalni in regionalni finančni instrumenti za širokopasovne povezave

Do zdaj je v okviru osi povezljivosti v Svetem pismu o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025 načrtovanih 16ukrepov in ukrepov. Pet ukrepov se že izvaja:

 • Širokopasovni vavčer (Superfast Broadband – SFBB),
 • Razvoj ultrahitrih širokopasovnih infrastruktur (Ultra-Fast Broadband – UFBB),
 • Razvoj širokopasovnih omrežij na „belih“ podeželskih območjih – širokopasovne povezave na podeželju,
 • WiFi4GR – Razvoj javnih brezžičnih širokopasovnih internetnih dostopovnih točk,
 • Podelitev pravic do uporabe radiofrekvenčnega spektra v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz in 26 GHz,
 • Akcijski načrt za razvoj omrežij pete generacije (5G) (načrtovano).

Grški načrt za okrevanje in odpornost (RRP) za digitalno preobrazbo namenja 7,1 milijarde EUR (23,3 %).

Podatki o razvoju širokopasovnih povezav in tehnologijah v Grčiji

Za najnovejše podatke o pokritosti s širokopasovnimi povezavami, naročninah in prodorih, pokritosti različnih širokopasovnih tehnologij in stroških preverite poročila iz preglednice in poročila o državah indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).

Dodelitve spektra za brezžične širokopasovne povezave

Za podrobnosti o usklajenih dodelitvah spektra se posvetuje z evropskim observatorijem 5G.

Nacionalne publikacije in dokumenti za medije

Angleščini

Grščini

Kontaktni podatki

BCO Grčija (nacionalni kompetenčni urad za širokopasovne povezave): Generalni sekretariat za telekomunikacije in pošto, Ministrstvo za digitalno upravljanje

Naslov: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Atene, Grčija
Kontakt po e-pošti
Telefon: +30 210 909 8890 Spletna stran

Grška komisija za telekomunikacije in pošto

Naslov: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Athens, Grčija Kontakt
po e-pošti Telefon
: +30 210 615 1000 Spletna stran

Najnovejše novice

EU39 dosega 70 % pokritosti FTTH/B po podatkih FTTH Sveta Evrope

Po podatkih panorame trga Fibre to the Home/B (FTTTH/B) je EU39 (27 držav članic EU, Združeno kraljestvo, 4 države SND, Islandija, Izrael, Severna Makedonija, Norveška, Srbija, Švica in Turčija) dosegla 70-odstotno stopnjo pokritosti FTTH/B, od septembra 2023 244 milijonov domov in 121 milijonov naročnikov FTTH/B.

VIDEO |
ESRR financira širitev gigabitnih širokopasovnih povezav mesta Halle

Mesto Halle v vzhodni Nemčiji se odpravi na preobrazbeno pot, da bi razširilo svojo širokopasovno infrastrukturo, ki bo zadovoljila vse večje število prebivalcev in želje digitalnega gospodarstva. S povečanjem gigabitnega dostopa ta projekt spodbuja inovacije in socialno-ekonomski razvoj v regiji ter pomaga regiji pri doseganju ciljev digitalnega desetletja EU.

Povezane vsebine

Širša slika

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Glej tudi

Širokopasovna povezava na Švedskem

Švedski nacionalni širokopasovni načrt, sprejet leta 2016, ima vizijo popolnoma povezane Švedske in ima cilje tako za mobilno pokritost kot za visokohitrostne širokopasovne povezave za gospodinjstva in podjetja.

Širokopasovna povezava v Romuniji

Načrt Romunije za širokopasovne povezave se osredotoča na izgradnjo nacionalnega širokopasovnega omrežja kot prvi korak k doseganju ciljev EU glede povezljivosti.

Širokopasovna povezava na Portugalskem

Cilj agende Portugalska Digital je razvoj digitalne infrastrukture, ki državljanom omogoča, da izkoristijo nove priložnosti, ki jih ponujajo tehnologije.

Širokopasovna povezava na Nizozemskem

Vsa gospodinjstva na Nizozemskem bi morala imeti možnost dostopa do širokopasovnih omrežij s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, velika večina pa bi morala do leta 2023 izkoristiti 1 Gbps.

Širokopasovna povezava na Malti

Politika Malte na področju širokopasovnih povezav je tehnološko nevtralna in daje prednost konkurenčnemu tržnemu okolju.

Širokopasovna povezava v Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnega širokopasovnega dostopa po vsej državi je ena od prednostnih nalog v vladnem programu Luksemburga.

Širokopasovne povezave v Litvi

Litva namerava do leta 2027 zagotoviti 100 Mb/s za podeželska območja in podpreti cilje gigabitne družbe za leto 2025.

Širokopasovna povezava v Latviji

Latvija podpira cilje gigabitne družbe in si prizadeva doseči 100 Mb/s, ki jih je mogoče nadgraditi na gigabitna, za mestna in podeželska območja ter pokritost z omrežjem 5G za vsa velika mestna območja.

Širokopasovna povezava v Italiji

Cilj italijanske strategije za ultraširokopasovne povezave proti gigabitni družbi je zagotoviti gigabitno povezljivost za vse do leta 2026.

Širokopasovna povezava na Irskem

Nacionalni širokopasovni načrt za Irsko predvideva, da bodo do leta 2026 vsi prostori na Irskem imeli dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav.

Širokopasovna povezava na Madžarskem

Cilj madžarske nacionalne strategije za digitalizacijo za obdobje 2021–2030 je doseči cilj, da bo do leta 2030 95 % gospodinjstev pokritih z gigabitnimi omrežji.

Širokopasovna povezava v Nemčiji

Koalicijski sporazum iz leta 2021, digitalna strategija in gigabitna strategija nemške zvezne vlade 2022 dajejo prednost nacionalni ponudbi omrežij FTTH in 5G.

Širokopasovna povezava v Franciji

Nacionalni širokopasovni program France Très Haut Débit določa cilj hitrega širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva do leta 2022 in optičnega omrežja za vse do leta 2025.

Širokopasovna povezava na Finskem

Finski organi podpirajo vzpostavitev optičnega omrežja, ki temelji na konkurenci, s pomočjo javnih sredstev za manj pokrita območja in svetovanje lokalnim občinam o tem, kako vzpostaviti širokopasovna omrežja.

Širokopasovna povezava v Estoniji

Estonija je vzpostavila osnovno širokopasovno pokritost po vsej državi. Estonska digitalna agenda določa ambiciozne cilje za leto 2030.

Širokopasovna povezava na Danskem

Številne politične pobude, katerih cilj je pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami po vsej državi, podpirajo danske cilje glede širokopasovnih povezav. Vlada si prizadeva, da bi Danska postala vodilna na digitalnem področju, in sicer z ustvarjanjem temeljev...

Širokopasovna povezava na Češkem

Nacionalni načrt za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij, odobren marca 2021, opredeljuje strateški pristop Češke republike k izgradnji VHCN.

Širokopasovna povezava na Cipru

Ciprski načrt za širokopasovne povezave določa strateške cilje za obdobje 2021–2025 ter vključuje zakonodajne in regulativne ukrepe ter praktično podporo za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Širokopasovna povezava na Hrvaškem

Hrvaški nacionalni načrt za razvoj širokopasovnih povezav 2021–2027 je odziv na cilje evropske gigabitne družbe 2025 in delno na digitalne cilje za leto 2030.

Širokopasovna povezava v Bolgariji

Nacionalni načrt za širokopasovno infrastrukturo za dostop naslednje generacije „Povezana Bolgarija“ in politika o elektronskih komunikacijah sta bila posodobljena in sprejeta avgusta 2020.

Širokopasovna povezava v Belgiji

Belgijska širokopasovna strategija je vključena v širšo strategijo politike Digitalna Belgija. Cilj nacionalnega načrta za fiksne in mobilne širokopasovne povezave je odpraviti preostala bela območja, kjer visokohitrostne storitve niso na voljo. Belgija z znižanjem stroškov in...

Širokopasovna povezava v Avstriji

Avstrijska širokopasovna strategija se osredotoča na ponudbo gigabitnih povezav (fiksnih in mobilnih) po vsej državi do leta 2030.