Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopasovna povezava v Grčiji

Grška digitalna preobrazba Svetega pisma 2020–2025 poudarja povezljivost kot eno od petih strateških osi in priznava cilje gigabitne družbe 2025.

  zastava Grčije

Povzetek razvoja širokopasovnih povezav v Grčiji

Sveto pismo o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025 je predstavilo grško ministrstvo za digitalno upravljanje. V njem so opisani strategija, cilji, strateške osi in ukrepi, ki bodo vodili digitalno preobrazbo v Grčiji. Os povezljivosti priznava cilje gigabitne družbe in navaja načrtovane ukrepe in ukrepe.

Nacionalna strategija in politika širokopasovnih povezav

Pristojni organi

Glavni cilji za razvoj širokopasovnih povezav

Sveto pismo o digitalni preobrazbi za obdobje 2020–2025, ki ga je leta 2020 predstavilo grško ministrstvo za digitalnoupravo, opisuje strategijo, vodilna načela, strateške osi ter horizontalne in vertikalne posege, ki bodo vodili k digitalni preobrazbi grške družbe in gospodarstva. S sodelovanjem z zainteresiranimi stranmi iz javnega in zasebnega sektorja ter z raziskovalno in akademsko skupnostjo ter civilno družbo strategija opisuje cilje, pa tudi izvedbene ukrepe strategije za digitalno preobrazbo. Intervencije in ukrepi strategije so odprti in dinamični ter se bodo še naprej pripravljali in posodabljali vsako leto v sodelovanju s pristojnimi organi javne uprave.

Strategija določa sedem ciljev:

 1. Varen, hiter in zanesljiv dostop do interneta za vse
 2. Digitalna država, ki državljanom ponuja boljše digitalne storitve za vse življenjske dogodke
 3. Razvoj digitalnih znanj in spretnosti za vse državljane
 4. Olajšanje preobrazbe v digitalno podjetje
 5. Podpora in krepitev digitalnih inovacij
 6. Produktivna uporaba podatkov javne uprave
 7. Vključevanje digitalnih tehnologij v vse gospodarske sektorje

Ključne intervencije digitalne preobrazbe vključujejo vrsto ukrepov in projektov, organiziranih v šestih strateških oseh: Povezljivost, digitalna znanja in spretnosti, digitalna država, digitalno podjetništvo, digitalne inovacije, vključevanje tehnologije v vseh gospodarskih sektorjih.

Os Povezljivost priznava cilje gigabitne družbe:

 • Zagotoviti gigabitno povezljivost za vse spodbujevalce socialno-ekonomskega razvoja, kot so izobraževalne ustanove in vladne agencije,
 • Zagotavljanje neprekinjene pokritosti 5G na vseh mestnih območjih in vseh glavnih kopenskih prometnih poteh,
 • Zagotoviti dostop do interneta za vsa gospodinjstva z minimalno hitrostjo 100 Mbps, z možnostjo nadgradnje na 1 Gbps.

Pričakuje se, da bo izboljšanje mobilnih in fiksnih širokopasovnih povezav ter doseganje ultrahitrostnega dostopa do interneta vodilo k nadaljnjemu razvoju grškega digitalnega gospodarstva. Omrežja iz optičnih vlaken in omrežja 5G so glavna izziva naslednjega desetletja. Zato je glavni cilj nacionalne širokopasovne strategije spodbujanje naložb v omrežja naslednje generacije.

Nacionalni in regionalni finančni instrumenti za širokopasovna omrežja

Doslej je v okviru osi Povezljivost iz Svetega pisma o digitalni preobrazbi 2020–2025 načrtovanih 16ukrepov in dejanj. Pet ukrepov se že izvaja:

 • Širokopasovni bon (Superfast Broadband – SFBB)
 • Razvoj ultrahitre širokopasovne infrastrukture (Ultra-Fast Broadband – UFBB)
 • Razvoj širokopasovnih omrežij na „belih“ podeželskih območjih – širokopasovna podeželska omrežja
 • WiFi4GR – Razvoj javnih brezžičnih širokopasovnih internetnih točk
 • Podelitev pravic do uporabe radijskega spektra v radiofrekvenčnih pasovih 700 MHz, 2 GHz, 3400–3 800 MHz in 26 GHz

Predvidena je priprava akcijskega načrta za razvoj omrežij pete generacije (5G).

Podatki o razvoju širokopasovnih povezav in tehnologijah v Grčiji

Za najnovejše podatke o pokritosti s širokopasovnimi povezavami, naročninah in penetracijah, pokritosti različnih širokopasovnih tehnologij in stroških preverite poročila iz preglednice in poročila o državah indeksa digitalnega gospodarstva in družbe (DESI).

Dodelitve spektra za brezžične širokopasovne povezave

Za podrobnosti o usklajenih dodelitvah spektra se posvetujte z Evropskim observatorijem 5G.

Nacionalne publikacije in dokumenti za medije

Angleščina

Grščina

Kontaktni podatki

BCO Grčija (nacionalni kompetenčni urad za širokopasovne povezave): Generalni sekretariat za telekomunikacije in pošto, Ministrstvo za digitalno upravljanje

Naslov: 11 Fragkoudi Str. & Al. Pantou, Kallithea, 10163, Atene, Grčija Kontakt preko e-pošte Telefon: +30 210 909 8890 Spletna stran

Helenska komisija za telekomunikacije in pošto

Naslov: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Athens, Grčija Kontakt preko e-pošte Telefon: +30 210 615 1000 Spletna stran

Najnovejše novice

Prijavite se za evropske nagrade za širokopasovne povezave 2023

Evropske nagrade za širokopasovne povezave za leto 2023 poudarjajo projekte, ki nas vodijo v evropsko digitalno desetletje. Projekti, ki zagotavljajo dostop do gigabitne povezljivosti in storitev 5G, imajo zadnjo možnost, da se prijavijo za nagrade do 15. septembra.

Povezane vsebine

Širša slika

Širokopasovne povezave v državah EU

Poiščite aktualne informacije o razvoju širokopasovnih povezav v vsaki državi ter nacionalne strategije in politike za razvoj širokopasovnih povezav.

Glej tudi

Širokopasovna povezava v Romuniji

Načrt Romunije za širokopasovne povezave se osredotoča na izgradnjo nacionalnega širokopasovnega omrežja kot prvi korak k doseganju ciljev EU glede povezljivosti.

Širokopasovna povezava na Portugalskem

Cilj agende Portugalska Digital je razvoj digitalne infrastrukture, ki državljanom omogoča, da izkoristijo nove priložnosti, ki jih ponujajo tehnologije.

Širokopasovna povezava na Nizozemskem

Vsa gospodinjstva na Nizozemskem bi morala imeti možnost dostopa do širokopasovnih omrežij s hitrostjo najmanj 100 Mb/s, velika večina pa bi morala do leta 2023 izkoristiti 1 Gbps.

Širokopasovna povezava v Luksemburgu

Razvoj komunikacijske infrastrukture s ciljem gigabitnega širokopasovnega dostopa po vsej državi je ena od prednostnih nalog v vladnem programu Luksemburga.

Širokopasovna povezava v Italiji

Cilj italijanske strategije za ultraširokopasovne povezave proti gigabitni družbi je zagotoviti gigabitno povezljivost za vse do leta 2026.

Širokopasovna povezava na Irskem

Nacionalni širokopasovni načrt za Irsko predvideva, da bodo do leta 2026 vsi prostori na Irskem imeli dostop do visokohitrostnih širokopasovnih povezav.

Širokopasovna povezava na Madžarskem

Namen osnutka madžarske nacionalne strategije za digitalizacijo za obdobje 2021–2030 je doseči cilj, da se do leta 2030 doseže 95 % gospodinjstev, ki jih pokrivajo gigabitna omrežja.

Širokopasovna povezava v Nemčiji

Koalicijski sporazum iz leta 2021, digitalna strategija in gigabitna strategija nemške zvezne vlade 2022 dajejo prednost nacionalni ponudbi omrežij FTTH in 5G.

Širokopasovna povezava v Franciji

Nacionalni širokopasovni program France Très Haut Débit določa cilj hitrega širokopasovnega dostopa za vsa gospodinjstva do leta 2022 in optičnega omrežja za vse do leta 2025.

Širokopasovna povezava na Finskem

Finski organi dajejo prednost vzpostavitvi optičnega omrežja, ki temelji na konkurenci, s pomočjo javnih sredstev za premalo pokrita območja in svetovanjem lokalnim občinam o tem, kako vzpostaviti širokopasovna omrežja.

Širokopasovna povezava v Estoniji

Estonija je vzpostavila osnovno širokopasovno pokritost po vsej državi. Estonska digitalna agenda določa ambiciozne cilje za leto 2030.

Širokopasovna povezava na Danskem

Številne politične pobude, katerih cilj je pokritost s fiksnimi in mobilnimi širokopasovnimi povezavami na nacionalni ravni, podpirajo danske cilje na področju širokopasovnih povezav. Vlada si prizadeva, da bi Danska postala vodilna na digitalnem področju z ustvarjanjem temeljev...

Širokopasovna povezava na Češkem

Nacionalni načrt za razvoj zelo visokozmogljivih omrežij, odobren marca 2021, opredeljuje strateški pristop Češke republike k izgradnji VHCN.

Širokopasovna povezava na Cipru

Ciprski načrt za širokopasovne povezave določa strateške cilje za obdobje 2021–2025 ter vključuje zakonodajne in regulativne ukrepe ter praktično podporo za razvoj širokopasovne infrastrukture.

Širokopasovna povezava na Hrvaškem

Hrvaški nacionalni načrt za razvoj širokopasovnih povezav 2021–2027 je odziv na cilje evropske gigabitne družbe 2025 in delno na digitalne cilje za leto 2030.

Širokopasovna povezava v Bolgariji

Nacionalni načrt za širokopasovno infrastrukturo za dostop naslednje generacije „Povezana Bolgarija“ in politika o elektronskih komunikacijah sta bila posodobljena in sprejeta avgusta 2020.

Širokopasovna povezava v Belgiji

Belgijska širokopasovna strategija je vključena v širšo strategijo politike Digitalna Belgija. Cilj nacionalnega načrta za fiksne in mobilne širokopasovne povezave je odpraviti preostala bela območja, kjer visokohitrostne storitve niso na voljo. Belgija z znižanjem stroškov in...