Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Bandă largă în Grecia

Biblia grecească de transformare digitală 2020-2025 evidențiază conectivitatea ca fiind una dintre cele cinci axe strategice și recunoaște obiectivele Societății Gigabit 2025.

  drapelul Greciei

Rezumatul dezvoltării benzii largi în Grecia

Biblia Transformării Digitale 2020-2025 a fost introdusă de Ministerul Grec al Guvernării Digitale. Acesta prezintă strategia, obiectivele, axele strategice, precum și acțiunile care vor conduce transformarea digitală în Grecia. Axa de conectivitate recunoaște obiectivele Societății Gigabit și enumeră măsurile și acțiunile planificate.

Strategia și politica națională în domeniul benzii largi

Autorități responsabile

 • Ministerul Guvernării Digitale (Ministerul Guvernării Digitale) este responsabilde planificarea și punerea în aplicare a politicii naționale în domeniul benzii largi. Ministerul este, de asemenea, responsabil de furnizarea de servicii electronice pentru cetățeni și de transformarea digitală mai largă a țării.
 • Comisia Elenă pentru Telecomunicații și Poștă a ANR (HTPC, Ελληνικδ Επιτροπр рηλεπικοινινινινννν καικαιυρομομείνν) este responsabilă de reglementarea și supravegherea serviciilor de telecomunicații și poștale. Acesta oferă o hartă interactivă care arată disponibilitatea și infrastructura în bandă largă.

Principalele obiective pentru dezvoltarea benzii largi

Biblia Transformării Digitale 2020-2025, introdusă de Ministerul grec al Governanc Digitalîn 2020, prezintă strategia, principiile directoare, axele strategice, intervențiile orizontale și verticale care vor conduce la transformarea digitală a societății și economiei grecești. Prin colaborarea cu părțile interesate din sectorul public și privat, precum și cu comunitatea de cercetare și academică și societatea civilă, strategia descrie obiectivele, dar și măsurile de implementare a strategiei de transformare digitală. Intervențiile și acțiunile strategiei sunt deschise și dinamice și vor continua să fie co-formate și actualizate anual, în cooperare cu organismele competente ale administrației publice.

Strategia stabilește șapte obiective:

 1. Acces sigur, rapid și fiabil la Internet pentru toți
 2. Un stat digital care oferă cetățenilor servicii digitale mai bune pentru toate evenimentele de viață
 3. Dezvoltarea competențelor digitale pentru toți cetățenii
 4. Facilitarea transformării în întreprinderi digitale
 5. Sprijinirea și consolidarea inovării digitale
 6. Utilizarea productivă a datelor administrației publice
 7. Integrarea tehnologiilor digitale în toate sectoarele economice

Principalele intervenții ale transformării digitale includ o serie de acțiuni și proiecte organizate în șase axe strategice: Conectivitate, competențe digitale, starea digitală, afaceri digitale, inovare digitală, integrarea tehnologiei în fiecare sector al economiei.

Axa Conectivitate recunoaște obiectivele Societății Gigabiților:

 • Asigurarea conectivității gigabiților pentru toți factorii socioeconomici, cum ar fi instituțiile de învățământ și agențiile guvernamentale;
 • Să asigure o acoperire 5G neîntreruptă în toate zonele urbane și în toate rutele principale de transport terestru;
 • Asigurarea accesului la internet pentru toate gospodăriile cu o viteză minimă de 100 Mbps, cu posibilitatea de a face upgrade la 1 Gbps.

Se preconizează că îmbunătățirea benzii largi mobile și fixe și realizarea accesului la internet de mare viteză vor conduce la dezvoltarea în continuare a economiei digitale a Greciei. Rețelele de fibră optică și 5G sunt principalele provocări ale următorului deceniu. Din acest motiv, obiectivul principal al strategiei naționale în bandă largă este de a încuraja investițiile în rețelele de generație următoare.

Instrumente financiare naționale și regionale în bandă largă

Până în prezent, 16 măsuriși acțiuni sunt planificate în cadrul axei de conectivitate a Bibliei Transformării Digitale 2020-2025. Cinci acțiuni sunt deja puse în aplicare:

 • Voucher în bandă largă (Superfast Broadband – SFBB)
 • Dezvoltarea infrastructurii de bandă largă ultra-rapidă (Ultra-Fast Broadband – UFBB)
 • Dezvoltarea rețelelor în bandă largă în zonele rurale „albe” – bandă largă rurală
 • WiFi4GR – Dezvoltarea de puncte publice de acces la internet wireless în bandă largă
 • Acordarea drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio în benzile de frecvențe radio 700 MHz, 2 GHz, 3400-3 800 MHz și 26 GHz

Este programată pregătirea planului de acțiune pentru dezvoltarea rețelelor de a cincea generație (5G).

Date privind dezvoltarea și tehnologiile în bandă largă în Grecia

Pentru cele mai recente date privind acoperirea în bandă largă, abonamentele și pătrunderile, acoperirea diferitelor tehnologii în bandă largă și costurile, verificați rapoartele din tabloul de bord și rapoartele de țară ale indicelui economiei și societății digitale (DESI).

Alocarea spectrului pentru banda largă fără fir

Pentru detalii privind asignarea armonizată a spectrului, consultați Observatorul european 5G.

Publicații naționale și documente de presă

Română

Română

Informații de contact

BCO Grecia (Biroul național de competențe în materie de bandă largă): Secretariatul General al Telecomunicațiilor și Poștei, Ministerul Guvernării Digitale

Adresă: 11 Fragkoudi Str. Și Al. Pantou, Kallithea, 10163, Atena, Grecia Contact prin e-mail Telefon: + 30 210 909 8890 Site-ul web

Comisia Elenă pentru Telecomunicații și Poștă

Adresă: 60 Kifissias Avenue 151 25 Maroussi Atena, Grecia Contact prin e-mail Telefon: + 30 210 615 1000 Site-ul web

Cele mai recente știri

Înscrieți-vă la Premiile europene pentru banda largă 2023

Premiile europene pentru banda largă 2023 evidențiază proiecte care ne conduc în deceniul digital al Europei. Proiectele care oferă acces la conectivitate la nivel de gigabit și la servicii 5G au ultima șansă de a solicita premiile până la 15 septembrie.

VIDEO |
Politica agricolă comună ca motor al transformării digitale rurale

Prin politica agricolă comună (PAC), UE face ca zonele rurale și agricultura să devină mai competitive și mai durabile. O parte din aceasta se realizează prin investiții în transformarea digitală, ca parte a planurilor strategice PAC ale statelor membre.

Conținut asociat

Imaginea de ansamblu

Bandă largă în țările UE

Găsiți informații actuale privind dezvoltarea benzii largi în fiecare țară, precum și strategii și politici naționale pentru dezvoltarea benzii largi.

Citiți și

Bandă largă în Suedia

Planul național de bandă largă al Suediei, adoptat în 2016, are viziunea unei suedeze complet conectate și are obiective atât pentru acoperirea mobilă, cât și pentru conexiunile în bandă largă de mare viteză pentru gospodării și întreprinderi.

Bandă largă în Spania

Conectivitatea digitală și implementarea tehnologiei 5G se numără printre cele zece priorități strategice ale Agendei digitale 2025 a Spaniei.

Bandă largă în Slovacia

Slovacia a stabilit obiectivul pe termen lung de a oferi tuturor gospodăriilor acces la internet ultrarapid până în 2030.

Broadband - România

Planul României privind rețeaua de bandă largă se axează pe înființarea unei rețele naționale de bandă largă ca prim pas în atingerea țintelor stabilite de către Agenda Digitală pentru Europa.

Bandă largă în Portugalia

Agenda Portugalia Digital vizează dezvoltarea unei infrastructuri digitale care să permită cetățenilor să profite de noile oportunități oferite de tehnologii.

Broadband în Polonia

Planul național privind banda largă al Poloniei pentru 2025 este în conformitate cu obiectivele societății gigabiților din UE.

Bandă largă în Țările de Jos

Toate gospodăriile din Țările de Jos ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa rețele în bandă largă de cel puțin 100 Mbps, iar marea majoritate ar trebui să profite de 1 Gbps până în 2023.

Bandă largă în Malta

Politica Maltei în materie de bandă largă este neutră din punct de vedere tehnologic și favorizează un mediu de piață competitiv.

Bandă largă în Luxemburg

Dezvoltarea unei infrastructuri de comunicații cu un obiectiv de acces în bandă largă gigabit în întreaga țară este una dintre prioritățile programului guvernamental al Luxemburgului.

Bandă largă în Lituania

Lituania își propune să furnizeze 100 Mbps până în 2027 zonelor rurale, precum și să sprijine obiectivele societății gigabiților pentru 2025.

Bandă largă în Italia

Strategia italiană pentru bandă în bandă largă către societatea Gigabit își propune să ofere conectivitate gigabit tuturor până în 2026.

Bandă largă în Irlanda

Planul național în materie de bandă largă pentru Irlanda prevede că, până în 2026, toate sediile din Irlanda vor avea acces la banda largă de mare viteză.

Bandă largă în Ungaria

Proiectul de strategie națională de digitalizare a Ungariei pentru perioada 2021-2030 vizează atingerea obiectivului ca 95 % din gospodăriile populației să fie acoperite de rețelele de gigabiți până în 2030.

Bandă largă în Germania

Acordul de coaliție din 2021, Strategia digitală și Strategia Gigabit 2022 a guvernului federal german acordă prioritate furnizării la nivel național de rețele FTTH și 5G.

Bandă largă în Franța

Programul național în bandă largă France Très Haut Débit stabilește un obiectiv de acces rapid în bandă largă pentru toate gospodăriile până în 2022 și de fibră optică pentru toți până în 2025.

Bandă largă în Finlanda

Autoritățile finlandeze sunt în favoarea unei rețele bazate pe concurență, bazate pe fibră optică, asistată de fonduri publice pentru zonele insuficient deservite și de consiliere pentru municipalitățile locale cu privire la modul de implementare a rețelelor în bandă largă.

Bandă largă în Estonia

Estonia a stabilit o acoperire de bază în bandă largă în întreaga țară. Agenda digitală estoniană stabilește obiective ambițioase pentru 2030.

Bandă largă în Danemarca

O serie de inițiative politice care vizează acoperirea în bandă largă fixă și mobilă la nivel național sprijină obiectivele daneze în materie de bandă largă. Guvernul depune eforturi pentru a transforma Danemarca într-un lider digital prin crearea unei baze pentru ca...

Bandă largă în Republica Cehă

Planul național de dezvoltare a rețelelor de foarte mare capacitate, aprobat în martie 2021, definește abordarea strategică a Republicii Cehe în ceea ce privește construcția VHCN.

Bandă largă în Cipru

Planul Ciprului în materie de bandă largă stabilește obiective strategice pentru perioada 2021-2025 și include intervenții legislative și de reglementare, precum și sprijin practic pentru dezvoltarea infrastructurii de bandă largă.

Bandă largă în Croația

Planul național croat pentru dezvoltarea benzii largi 2021-2027 răspunde obiectivelor societății europene a gigabiților pentru 2025 și parțial obiectivelor digitale pentru 2030.

Broadband în Bulgaria

Planul național privind infrastructura de bandă largă pentru accesul de nouă generație „Bulgaria conectată” și politica privind comunicațiile electronice au fost actualizate și adoptate în august 2020.

Bandă largă în Belgia

Strategia Belgiei în materie de bandă largă este încorporată într-o strategie politică mai amplă „Belgia digitală”. Scopul planului național pentru banda largă fixă și mobilă este de a elimina zonele albe rămase în care serviciile de mare viteză nu sunt disponibile. Prin...

Bandă largă în Austria

Strategia Austriei în bandă largă se concentrează pe furnizarea la nivel național de conexiuni Gigabit (fixe și mobile) până în 2030.