Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Akt o gigabitnoj infrastrukturi

Aktom o gigabitnoj infrastrukturi odgovara se na sve veće potrebe za bržom i pouzdanom povezivosti s velikom količinom podataka te se zamjenjuje Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa iz 2014.

    Bakrene žice

© iStock by Getty Images -1072960902 kasezo

Olakšavanje uvođenja mreža vrlo velikog kapaciteta 

Razvoj pametnijih, fleksibilnijih i inovativnih usluga ovisi o dostupnosti brzih, pouzdanih i podatkovno intenzivnih veza. Te se usluge temelje na napretku i upotrebi tehnologija kao što su računalstvo u oblaku, umjetna inteligencija, podatkovni prostori i virtualna stvarnost. To rezultira rastućom potražnjom za većom pojasnom širinom i većim brzinama. Međutim, u izvješću iz 2018. utvrđeno je da se Direktiva o smanjenju troškova širokopojasnog pristupa iz 2014. ne primjenjuje dosljedno u EU-u. Stoga je Komisija predložila njegovu zamjenu Aktom o gigabitnoj infrastrukturi. 

Politički dogovor postignut je u veljači 2024., a Akt o gigabitnoj infrastrukturi stupio je na snagu 11. svibnja 2024. U potpunosti će se primjenjivati u studenome 2025.

Aktom se ažuriraju pravila kako bi se osiguralo brže, jeftinije i jednostavnije uvođenje instalacije gigabitnih mreža, čime se uklanjaju glavne prepreke kao što su skupi i složeni postupci za uvođenje mreže. Akt je ključan i za postizanje cilja digitalnog desetljeća do 2030. u pogledu povezivosti: osiguravanje pristupa brzoj gigabitnoj povezivosti i brzim mobilnim podacima diljem EU-a do 2030. 

Aktom o gigabitnoj infrastrukturi uvodi se nekoliko mjera usmjerenih na pojednostavnjenje uvođenja mreža: 

  • Zajednička upotreba infrastrukture – poticanje zajedničke upotrebe vodova i stupova za uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta (VHCN) kako bi se optimizirali resursi i smanjili troškovi. 
  • Zajedničko uvođenje i koordinacija građevinskih radova – omogućivanje telekomunikacijskim operaterima da surađuju s projektima javnih radova na istodobnoj ugradnji svjetlovodnih kabela, čime se smanjuju poremećaji i ubrzava širenje širokopojasne mreže. 
  • pojednostavnjenje administrativnih postupaka: Pojednostavnjenje administrativnih postupaka povezanih s uvođenjem mreža diljem EU-a kako bi se smanjile birokratske prepreke i poboljšala učinkovitost. 
  • Opremanje zgrada infrastrukturom spremnom za velike brzine: Poticanje izgradnje zgrada s infrastrukturom spremnom za velike brzine i osiguravanje pristupa toj infrastrukturi kako bi se olakšalo uvođenje i prihvaćanje širokopojasnog interneta. 

Aktom o gigabitnoj infrastrukturi nastoji se smanjiti i ekološki otisak elektroničkih komunikacijskih mreža promicanjem uvođenja ekološki učinkovitijih tehnologija, kao što su svjetlovodne i 5G mreže. Ponovna uporaba postojeće fizičke infrastrukture i bolja koordinacija građevinskih radova također će doprinijeti smanjenju ukupnog utjecaja postavljanja mreža na okoliš učinkovitijim korištenjem resursa. 

Preporuka o gigabitnom društvu 

Komisija je istodobno donijela Preporuku o gigabitnom društvu u veljači 2024. Preporuka se temelji na uredbi kojom se nacionalnim regulatornim tijelima pružaju smjernice o tome kako osmisliti obveze korektivnih mjera za pristup za operatore sa značajnom tržišnom snagom, čime se promiče tržišno natjecanje. Konkretno, pruža smjernice o situacijama u kojima je pristup građevinskoj infrastrukturi nužan za rješavanje pitanja tržišnog natjecanja. Osim toga, u njemu se navode zahtjevi za nacionalna regulatorna tijela da nadziru nesmetan prijelaz s bakra na vlakna. 

Preporuka o gigabitnom pristupu zamjenjuje Preporuku o pristupu nove generacije iz 2010. i Preporuku o nediskriminaciji i metodologiji izračuna troškova iz 2013.  

 

Najnovije vijesti

Povezani sadržaj

Šira slika

Potpora uvođenju širokopojasnog pristupa

Europska komisija podupire poduzeća, voditelje projekata i nadležna tijela u EU-u u povećanju mrežne pokrivenosti kako bi se postigli ciljevi EU-a u pogledu gigabitnog društva.

Pogledajte i sljedeći sadržaj

Mreža ureda za širokopojasne usluge

Europska mreža ureda za širokopojasne usluge podupire države članice EU-a u postizanju ciljeva gigabitnog društva i uvođenju širokopojasnog pristupa.