Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Kiadvány

Digitális jogok és elvek: digitális átalakulás az uniós polgárok számára

A Bizottság üdvözli a digitális jogokról és elvekről szóló európai nyilatkozattal kapcsolatban a Parlamenttel és a Tanáccsal elért megállapodást. A januárban javasolt nyilatkozat egyértelmű referenciapontot határoz meg arra vonatkozóan, hogy az EU milyen típusú emberközpontú digitális átalakulást mozdít elő és védelmez belföldön és külföldön egyaránt.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

A kulcsfontosságú uniós értékekre és szabadságokra épül, és minden egyén és vállalkozás javát szolgálja. A nyilatkozat iránymutatással szolgál majd a politikai döntéshozók és a vállalatok számára az új technológiák kezelése során. A nyilatkozat hat kulcsfontosságú területre összpontosít: az emberek középpontba helyezését a digitális átalakulás során; szolidaritás és inkluzivitás, a választás szabadsága, részvétel a digitális életben; biztonság és védelem; és a fenntarthatóság.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: 

A digitális átalakulás a technológiák biztonságosságának garantálásáról szól. Hogy érdekeinket szem előtt tartva tevékenykedjenek, és tiszteletben tartsák jogainkat és értékeinket. Az uniós jogszabályok továbbra is támogatják a digitális jogokról szóló nyilatkozatban foglalt elveket és elveket.

Thierry Breton biztos így nyilatkozott: 

A digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozat biztosítani fogja, hogy Európa legyen az a kontinens, amelyet az emberek iránymutatásért keresnek a digitális átalakulás során. Rögzíti azokat az értékeket, amelyeken már dolgozunk, például a legmagasabb színvonalú konnektivitást, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést és a biztonságos digitális világot.

További információk