Skip to main content
Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy
Press release | Publikacja

Prawa i zasady cyfrowe: transformacja cyfrowa dla obywateli UE

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte wczoraj porozumienie z Parlamentem i Radą w sprawie europejskiej deklaracji praw i zasad cyfrowych. W deklaracji, zaproponowanej w styczniu, ustanowiono jasny punkt odniesienia dla rodzaju transformacji cyfrowej ukierunkowanej na człowieka, którą UE promuje i broni, zarówno w kraju, jak i za granicą.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

Opiera się on na kluczowych wartościach i wolnościach UE i przyniesie korzyści wszystkim osobom fizycznym i przedsiębiorstwom. Deklaracja ta będzie również wskazówką dla decydentów i przedsiębiorstw zajmujących się nowymi technologiami. W deklaracji skupiono się na sześciu kluczowych obszarach: ukierunkowanie transformacji cyfrowej na człowieka; solidarność i włączenie społeczne; swoboda wyboru; uczestnictwo w życiu cyfrowym; bezpieczeństwo i ochronę; oraz zrównoważony charakter.

Wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej Margrethe Vestager powiedziała: 

Transformacja cyfrowa polega na zapewnieniu bezpieczeństwa technologii. Że działają w naszym interesie i szanują nasze prawa i wartości. Zasady zawarte w deklaracji praw i zasad cyfrowych będą nadal wspierane przez prawodawstwo UE.

Komisarz Thierry Breton powiedział: 

Deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych zagwarantuje, że Europa jest kontynentem, który poszukuje wskazówek w transformacji cyfrowej. Zapisuje wartości, do których już dążymy, takie jak łączność najwyższej klasy, dostęp do usług publicznych i bezpieczny świat cyfrowy.

Więcej informacji