Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Julkaisu

Digitaaliset oikeudet ja periaatteet: digitalisaatio EU:n kansalaisille

Komissio on tyytyväinen parlamentin ja neuvoston kanssa saavutettuun yhteisymmärrykseen digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevasta eurooppalaisesta julistuksesta. Tammikuussa ehdotetussa julistuksessa esitetään selkeä vertailukohta ihmiskeskeiselle digitaaliselle muutokselle, jota EU edistää ja puolustaa sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

Se perustuu EU:n keskeisiin arvoihin ja vapauksiin ja hyödyttää kaikkia yksityishenkilöitä ja yrityksiä. Julkilausuma tarjoaa myös ohjeita poliittisille päättäjille ja yrityksille uusien teknologioiden käsittelyssä. Julkilausumassa keskitytään kuuteen keskeiseen alaan: digitalisaation toteuttaminen ihmislähtöisesti; yhteisvastuu ja osallisuus; valinnanvapaus; osallistuminen digitaaliseen elämään; turvallisuus ja turvatoimet, ja kestävyys.

Euroopan digitaalisesta valmiudesta vastaavan johtavan varapuheenjohtajan Margrethe Vestagerin mukaan 

Digitalisaatiossa on kyse siitä, että teknologiat ovat turvallisia. Että he toimivat etujemme mukaisesti ja kunnioittavat oikeuksiamme ja arvojamme. Digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevan julistuksen periaatteita tuetaan edelleen EU:n lainsäädännöllä.

Komissaari Thierry Breton totesi, että 

Digitaalisia oikeuksia ja periaatteita koskevalla julistuksella varmistetaan, että Eurooppa on se maanosa, joka haluaa ohjausta digitalisaatiossa. Se tuo esiin arvoja, joihin jo pyrimme, kuten huippuluokan yhteydet, julkisten palvelujen saatavuus ja turvallinen digitaalinen maailma.

Lisätietoja