Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Digitālās tiesības un principi: digitālā pārveide ES iedzīvotājiem

Komisija atzinīgi vērtē ar Parlamentu un Padomi panākto vienošanos par Eiropas deklarāciju par digitālajām tiesībām un principiem. Janvārī ierosinātā deklarācija nosaka skaidru atsauces punktu par to, kāda veida uz cilvēku vērstu digitālo pārveidi ES veicina un aizstāv gan savā valstī, gan ārvalstīs.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

Tās pamatā ir ES pamatvērtības un brīvības, un tā dos labumu visiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Deklarācija arī sniegs norādes politikas veidotājiem un uzņēmumiem jauno tehnoloģiju jomā. Deklarācijā galvenā uzmanība pievērsta sešām galvenajām jomām: cilvēku izvirzīšana digitālās pārkārtošanās centrā, solidaritāte un iekļautība; izvēles brīvība; līdzdalība digitālajā dzīvē; drošība un drošums; un ilgtspēja.

Priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere sacīja: 

Digitālās pārveides mērķis ir nodrošināt tehnoloģiju drošību. Ka viņi darbojas mūsu interesēs un ievēro mūsu tiesības un vērtības. Digitālo tiesību un principu deklarācijas principi arī turpmāk tiks atbalstīti ar ES tiesību aktiem.

Komisārs Tjerī Bretons sacīja: 

Deklarācija par digitālajām tiesībām un principiem nodrošinās, ka Eiropa ir kontinenta iedzīvotāji, kas vēlas saņemt norādījumus digitālajā pārveidē. Tajā ir nostiprinātas vērtības, pie kurām mēs jau strādājam, piemēram, augstākā līmeņa savienojamība, piekļuve sabiedriskajiem pakalpojumiem un droša digitālā pasaule.

Vairāk informācijas