Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Väljaanne

Digiõigused ja -põhimõtted: digiüleminek ELi kodanike jaoks

Komisjon tervitab parlamendi ja nõukoguga saavutatud kokkulepet digiõigusi ja -põhimõtteid käsitleva Euroopa deklaratsiooni suhtes. Jaanuaris esitatud deklaratsioonis esitatakse selge võrdlusalus inimkeskse digiülemineku kohta, mida EL edendab ja kaitseb nii kodus kui ka välismaal.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

See tugineb ELi peamistele väärtustele ja vabadustele ning toob kasu kõigile üksikisikutele ja ettevõtjatele. Deklaratsioonis esitatakse ka suunised poliitikakujundajatele ja ettevõtjatele uute tehnoloogiatega tegelemisel. Deklaratsioonis keskendutakse kuuele põhivaldkonnale: inimeste seadmine digipöörde keskmesse, solidaarsus ja kaasamine; valikuvabadus; osalemine digielus; ohutus ja turvalisus; ning kestlikkus.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: 

Digiüleminek tähendab tehnoloogia ohutuse tagamist. Et nad töötavad meie huvides ning austavad meie õigusi ja väärtusi. ELi õigusaktid toetavad jätkuvalt digiõiguste deklaratsiooni põhimõtteid ja põhimõtteid.

Volinik Thierry Breton ütles: 

Digiõiguste ja -põhimõtete deklaratsioon tagab, et Euroopa on maailmajagu, kes otsivad suuniseid digiüleminekuks. See kajastab väärtusi, mida me juba praegu teeme, nagu tipptasemel ühenduvus, juurdepääs avalikele teenustele ja turvaline digimaailm.

Rohkem