Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikation

Digitala rättigheter och principer: en digital omställning för EU-medborgarna

Kommissionen välkomnar den överenskommelse som nåddes i går med Europaparlamentet och rådet om den europeiska förklaringen om digitala rättigheter och principer. I förklaringen, som lades fram i januari, fastställs en tydlig referenspunkt för den typ av människocentrerad digital omvandling som EU främjar och försvarar, både hemma och utomlands.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

Den bygger på EU:s viktigaste värden och friheter och kommer att gynna alla individer och företag. Förklaringen kommer också att utgöra en vägledning för beslutsfattare och företag när de hanterar ny teknik. Förklaringen är inriktad på sex nyckelområden: människorna i centrum för den digitala omställningen, solidaritet och inkludering, valfrihet, deltagande i det digitala livet. säkerhet; och hållbarhet.

Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, säger: 

Den digitala omvandlingen handlar om att se till att tekniken är säker. Att de arbetar i våra intressen och respekterar våra rättigheter och värden. Principerna i förklaringen om digitala rättigheter och principer kommer även i fortsättningen att stödjas av EU-lagstiftningen.

Kommissionär Thierry Breton säger: 

Förklaringen om digitala rättigheter och principer kommer att säkerställa att Europa är kontinenten som söker vägledning i den digitala omställningen. Den fastställer värden som vi redan arbetar för, t.ex. uppkoppling i toppklass, tillgång till offentliga tjänster och en säker digital värld.

Närmare upplysningar