Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikácia

Digitálne práva a zásady: digitálna transformácia pre občanov EÚ

Komisia víta dohodu dosiahnutú s Parlamentom a Radou o európskom vyhlásení o digitálnych právach a zásadách. Vo vyhlásení navrhnutom v januári sa stanovuje jasný referenčný bod týkajúci sa druhu digitálnej transformácie zameranej na človeka, ktorú EÚ podporuje a obhajuje doma aj v zahraničí.

graphic showing a circle with text Your Digital Principles and different icons with a text below the circle At the heart of Europe's digital transformation

European Commission

Vychádza z kľúčových hodnôt a slobôd EÚ a bude prínosom pre všetkých jednotlivcov a podniky. Vyhlásenie poskytne aj usmernenie pre tvorcov politík a spoločnosti pri riešení nových technológií. Vyhlásenie sa zameriava na šesť kľúčových oblastí: ľudia ako stredobod digitálnej transformácie, solidarita a začlenenie; slobodná voľba, účasť na digitálnom živote; bezpečnosť a zabezpečenie; a udržateľnosť.

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová uviedla: 

Cieľom digitálnej transformácie je zabezpečiť, aby boli technológie bezpečné. Že pracujú v našom záujme a rešpektujú naše práva a hodnoty. Zásady uvedené v deklarácii digitálnych práv a zásad budú naďalej podporované právnymi predpismi EÚ.

Komisár Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol: 

Vyhlásenie o digitálnych právach a zásadách zabezpečí, aby Európa bola kontinentom, ktorý hľadajú usmernenia pri digitálnej transformácii. Sú v ňom zakotvené hodnoty, na ktorých už pracujeme, ako je pripojiteľnosť najvyššej triedy, prístup k verejným službám a bezpečný digitálny svet.

Viac informácií