Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Az adatok mindenütt körülvesznek bennünket, mennyiségük pedig soha nem látott ütemben növekszik. A Bizottság európai adatstratégiát dolgozott ki, hogy segítsen az adatok kínálta előnyök kiaknázásában.

    Visual representation of data

© iStock by Getty Images

Az adatok a modern társadalmak alapvető építőkövei. Az előállított adatmennyiség egyre növekszik: adatokat hozunk létre amikor az interneten böngészünk, lefoglalunk egy utazást vagy ruhákat vásárolunk online, az állami szervek pedig az időjárási megfigyelésekből és a járműforgalom nyomon követéséből nyernek adatokat. Így talán nem meglepő, hogy a rendelkezésre álló adatok mennyisége 2018 és 2025 között várhatóan ötszörösére nő majd.

A digitális korban ezt a hatalmas adatmennyiséget a korábbi elképzeléseinket jóval felülmúló ütemben tudjuk feldolgozni, az adatok felhasználására pedig végtelen lehetőség kínálkozik. Az adatok helyes felhasználásával pl. személyre szabott gyógyszerek válhatnak elérhetővé, olcsóbbak lehetnek a közszolgáltatások, a tömegközlekedés biztonságosabbá és tisztábbá válhat; az előnyök sora hosszan folytatható.

Az adatok az innováció motorjai, segítségükkel a különböző iparágak és kkv-k új termékeket és szolgáltatásokat fejleszthetnek ki. Az adatok emellett hozzájárulnak az európai zöld megállapodáshoz is: közrejátszanak bolygónk védelmében; optimalizálják energiahatékonyságunkat és csökkentik szénlábnyomunkat. A környezetre vonatkozó információk gyűjtése révén az adatok segíthetnek az olyan klímavészhelyzetek elleni küzdelemben, mint az árvizek és az erdőtüzek. Az épületek és a gépkocsik energiafogyasztásának nyomon követése révén kapott adatok pedig segítségünkre lehetnek a szén-dioxid-termelés csökkentésében. 

E potenciál kiaknázása érdekében az adatokat biztonságosan, az uniós szabályokat és értékeket szem előtt tartva kell megosztani. Az érintett területek között találjuk például az adatvédelmet, valamint a szellemi tulajdon és az üzleti titkok tiszteletben tartását. Ezért olyan új modellt hozunk létre, amely egyértelmű szabályokat ír elő: az adatok európai egységes piacát, amely nyitott, ám ugyanakkor szuverén is. Mindez erőteljesen előmozdítja az innovációt és a munkahelyteremtést. 

2020 kulcsfontosságú év volt; az EU folyamatosan napirenden tartotta az adatokkal kapcsolatos szempontokat. A 2020 februárjában előterjesztett európai adatstratégia intézkedéseinek köszönhetően teljes körűen kiaknázhatjuk az adatok kínálta lehetőségeket. A stratégia az adatvédelmet sem hagyja figyelmen kívül, és gondoskodik az adatok biztonságos és megbízható tárolásáról. Emellett a stratégia meghatározza azokat a célokat és szabályokat, amelyek mentén az adatokat egyértelmű és megbízható módon, a polgárok, a vállalkozások, a kutatók és a közigazgatás javára állíthatjuk szolgálatunkba.

Az adatstratégia kulcsfontosságú elemei a következők:

·       az adatok szabad áramlása az Unión belül és az ágazatok között;

·       az adatmegosztás akadályainak felszámolása technikai infrastruktúra, jogi szabályok és etikai iránymutatások révén;

·       az ágazatspecifikus adatgyűjtés fejlesztése;

·       az EU autonómiájának biztosítása az európai felhőszolgáltatások nyújtása terén.

E célok elérése érdekében a Bizottság 2020 novemberében javaslatot tett az adatkormányzási rendeletre. Az adatkormányzási rendelet célja, hogy egyszerűsítse az adatmegosztást az Unióban és az ágazatok között, ezáltal hozzájáruljon a növekedéshez, bővítse a polgárok és vállalatok saját adataik feletti ellenőrzési jogkörét és növelje az adatmegosztásba vetett bizalmukat, valamint egy alternatív, európai modellt kínáljon a főbb technológiai platformok adatkezelési gyakorlatával szemben. Ez a mérföldkőnek számító adat-szakpolitika az európai adattereket is támogatja, hogy ezáltal több területen is ösztönözze az adatmegosztást, az energiától kezdődően a mobilitáson és az egészségügyön át az európai zöld megállapodásig.

A digitális évtized során további mérföldkövekre számíthatunk. A javaslat értelmében az adatmegosztási jogszabály hozzá fog járulni egy olyan tisztességes adatgazdaság kialakításához, amelyben az európai vállalkozások és polgárok nagyobb ellenőrzést gyakorolnak adataik felett, a kormányok pedig a társadalmi érdekeket szem előtt tartva felhasználhatják a magánszektor kezelésében álló nagy adathalmazokat. Emellett a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv nagy értékű adatkészletekre vonatkozó új szabályai EU-szerte ingyenes hozzáférést biztosítanak majd bizonyos adatkészletekhez, például a meteorológiai és a mobilitási adatokhoz.

Kapcsolódó tartalom

Mélyedjen el alaposabban a témában

Felhőalapú számítástechnika

Az Európai Bizottság célja, hogy az európai vállalkozások és hatóságok számára hozzáférést biztosítson a biztonságos, fenntartható és interoperábilis felhőinfrastruktúrákhoz és szolgáltatásokhoz.

Európai adatstratégia

Az adatstratégia középpontjában az emberek előtérbe helyezése a technológia fejlesztésében, valamint az európai értékek és jogok védelme és előmozdítása a digitális világban.