Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Der er data overalt, og mængden af data vokser i et hidtil uset tempo. Kommissionen har udviklet en europæisk datastrategi med henblik på at udnytte fordelene herved.

    Visual representation of data

© iStock by Getty Images

Data indgår som en vigtig byggesten i moderne samfund, og vi genererer konstant flere af dem: borgere genererer data, når de browser på internettet, reserverer rejser eller køber tøj online, og offentlige organer genererer data fra vejrsporing og trafikovervågning. Det er måske derfor ikke overraskende at høre, at den eksisterende mængde data forventes at blive femdoblet mellem 2018 og 2025.

I den digitale tidsalder er vi i stand til at behandle disse enorme mængder af data hurtigere, end vi nogensinde havde forestillet os, og at anvende dem på næsten endeløse måder. Hvis data anvendes korrekt, kan de være til gavn for borgerne i form af f.eks. personlige lægemidler, billigere offentlige tjenester, sikrere og renere offentlig transport og meget mere.

Data er en drivkraft for innovation i industrien og SMV'er med henblik på at udvikle nye produkter og tjenesteydelser. Data bidrager også til den europæiske grønne pagt. de er med til at beskytte vores planet ved at optimere vores energieffektivitet og reducere vores CO2-fodaftryk. Ved at indsamle oplysninger om miljøet kan data hjælpe os med at bekæmpe klimakatastrofer såsom oversvømmelser og skovbrande, og takket være overvågningen af energiforbruget i bygninger og biler kan vi reducere vores CO2-udledning. 

For at udnytte dette potentiale skal data deles på en pålidelig måde under overholdelse af EU's regler og værdier, f.eks. på databeskyttelsesområdet, og ved beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder og forretningshemmeligheder. Det er derfor, vi er ved at skabe en ny model med klare regler: et europæisk indre marked for data, som er åbent, men suverænt. Det vil blive en stærk drivkraft for innovation og nye job. 

2020 var et afgørende år på dataområdet Den europæiske datastrategi, der blev forelagt i februar 2020, indeholder foranstaltninger med henblik på at sikre, at vi oplever det fulde potentiale af, hvad data kan. Den vil medføre beskyttelse af data og sikre, at de lagres på en sikker og pålidelig måde. Og heri fastsættes mål og regler for udnyttelse af data på en klar og pålidelig måde til gavn for borgere, virksomheder, forskere og offentlige forvaltninger.

Blandt de vigtigste elementer i den europæiske datastrategi er:

  • at gøre det muligt, at data frit kan flyde inden for EU og på tværs af sektorer
  • at overvinde hindringer for deling gennem teknisk infrastruktur, retlige regler og etiske retningslinjer
  • at fremme udviklingen af samlinger af sektorspecifikke data
  • at sikre EU's autonomi med hensyn til levering af europæiske cloudtjenester.

For at nå disse mål fremsatte Kommissionen i november 2020 forslag til en datastyringsforordning. Datastyringsforordningen har til formål at gøre det lettere at udveksle data i hele EU og mellem sektorer for at skabe vækst, at øge både borgernes og virksomhedernes kontrol med og tillid til deres data samt at tilbyde en europæisk datahåndteringsmodel, der adskiller sig fra den på de store teknologivirksomheders platforme. Denne milepæl i datapolitikken vil også understøtte europæiske dataområder, hvor dataudvekslingen vil blive styrket på flere områder lige fra energi til mobilitet og fra sundhed til den europæiske grønne pagt.

Der vil blive flere milepæle i løbet af det digitale årti. Forslaget til en dataretsakt vil være med til at skabe en fair dataøkonomi, hvor europæiske virksomheder og borgere har mere kontrol over deres data, og regeringerne i højere grad kan udnytte de big data, som den private sektor ligger inde med, til gavn for samfundet. Derudover vil nye regler om datasæt af høj værdi i henhold til direktivet om åbne data sikre gratis adgang til bestemte datasæt på tværs af EU, f.eks. meteorologiske data og mobilitetsdata.

Se også

Grav dybere

Cloud computing

Kommissionen sigter mod at give europæiske virksomheder adgang til sikre, bæredygtige og interoperable cloudinfrastrukturer og -tjenester.

En europæisk strategi for data

Strategien for data fokuserer på at sætte folk i første række med hensyn til at udvikle teknologi og forsvare og fremme europæiske værdier og rettigheder i den digitale verden.