Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Audiovizualinė žiniasklaida: Komisija ragina valstybes nares visiškai perkelti į nacionalinę teisę ES taisykles dėl audiovizualinio turinio

Šią savaitę Europos Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę Čekijai, Estijai, Airijai, Ispanijai, Kroatijai, Italijai, Kiprui, Slovėnijai ir Slovakijai dėl to, kad jos nepateikė informacijos apie ES Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos (AŽPD) įgyvendinimą savo nacionalinėje teisėje. Naujosios taisyklės taikomos visoms audiovizualinės žiniasklaidos priemonėms: tiek tradicinėms televizijos transliacijoms, tiek užsakomosioms paslaugoms, taip pat dalijimosi vaizdo medžiaga platformoms. Jomis siekiama sukurti skaitmeniniam amžiui pritaikytą reguliavimo sistemą, kuri užtikrintų saugesnę, teisingesnę ir įvairesnę audiovizualinę aplinką.

graphic showing a person with a remote control pointing to a tv set showing different windows

iStock photo Getty Images plus

Valstybės narės turėjo iki 2020 m. rugsėjo 19 d. perkelti direktyvą į nacionalinę teisę ir pranešti Komisijai apie perkėlimo priemones. 2020 m. lapkričio mėn. Komisija išsiuntė oficialius pranešimus 23 valstybėms narėms, kurios nepranešė apie visišką jos perkėlimą į nacionalinę teisę. Komisija pradeda antrąjį pažeidimo nagrinėjimo procedūros etapą ir pirmiau minėtoms devynioms valstybėms narėms, kurios dar nepranešė apie visišką perkėlimą į nacionalinę teisę, siunčia pagrįstą nuomonę. Jos turi per du mėnesius atsakyti Komisijai, priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti jų bylas Europos Sąjungos Teisingumo Teismui.