Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Objava

Avdiovizualni mediji: Komisija poziva države članice k popolnemu prenosu pravil EU o avdiovizualnih vsebinah

Evropska komisija je ta teden poslala obrazloženo mnenje Češki, Estoniji, Irski, Španiji, Hrvaški, Italiji, Cipru, Sloveniji in Slovaški, ker niso zagotovile informacij o prenosu direktive EU o avdiovizualnih medijskih storitvah v nacionalno zakonodajo. Nova pravila se uporabljajo za vse avdiovizualne medije, tako tradicionalno televizijsko oddajanje in storitve na zahtevo kot platforme za izmenjavo videov. Njihov namen je oblikovati regulativni okvir, primeren za digitalno dobo, ki omogoča varnejše, pravičnejše in bolj raznoliko avdiovizualno okolje.

graphic showing a person with a remote control pointing to a tv set showing different windows

iStock photo Getty Images plus

Države članice so morale direktivo prenesti v nacionalno zakonodajo in o ukrepih za prenos obvestiti Komisijo do 19. septembra 2020. Novembra 2020 je Komisija poslala uradni opomin 23 državam članicam, ker niso priglasile popolnega prenosa. Komisija zdaj nadaljuje postopek za ugotavljanje kršitev in navedenim devetim državam članicam, ki še vedno niso priglasile popolnega prenosa, pošilja obrazloženo mnenje. Zadevne države članice imajo zdaj na voljo dva meseca za odgovor, sicer se Komisija lahko odloči, da zadevo predloži Sodišču.