Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publicație

Mass-media audiovizuală: Comisia invită statele membre să transpună integral normele UE privind conținutul audiovizual

Comisia Europeană a trimis săptămâna aceasta un aviz motivat Cehiei, Estoniei, Irlandei, Spaniei, Croației, Italiei, Ciprului, Sloveniei și Slovaciei pentru că nu au furnizat informații cu privire la punerea în aplicare a Directivei UE privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) în legislația lor națională. Noile norme se aplică tuturor mijloacelor de comunicare audiovizuale, atât transmisiilor TV tradiționale, cât și serviciilor la cerere, precum și platformelor de partajare a materialelor video. Aceste noi norme vizează crearea unui cadru de reglementare adecvat erei digitale, care să conducă la un peisaj audiovizual mai sigur, mai echitabil și mai diversificat.

graphic showing a person with a remote control pointing to a tv set showing different windows

iStock photo Getty Images plus

Statele membre au avut obligația de a transpune această directivă și de a comunica Comisiei măsurile lor de transpunere până la 19 septembrie 2020. În noiembrie 2020, Comisia a trimis scrisori de punere în întârziere unui număr de 23 state membre pentru că nu au notificat transpunerea integrală. Comisia trece acum la a doua etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând un aviz motivat celor nouă state membre menționate anterior care nu au notificat încă transpunerea integrală. Ele au la dispoziție două luni pentru răspunde Comisiei, în caz contrar Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz.