Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Audiovizuālie plašsaziņas līdzekļi: Komisija aicina dalībvalstis pilnībā transponēt ES noteikumus par audiovizuālo saturu

Eiropas Komisija šonedēļ ir nosūtījusi argumentētu atzinumu Čehijai, Igaunijai, Īrijai, Spānijai, Horvātijai, Itālijai, Kiprai, Slovēnijai un Slovākijai par to, ka tās savos tiesību aktos nav sniegušas informāciju par ES Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvas (AVMPD) īstenošanu. Jaunie noteikumi attiecas uz visiem audiovizuālajiem medijiem, gan uz tradicionālo TV apraidi, gan uz pieprasījumpakalpojumiem, kā arī uz video koplietošanas platformām. To mērķis ir izveidot digitālajam laikmetam piemērotu tiesisko regulējumu, tādējādi radot drošāku, taisnīgāku un daudzveidīgāku audiovizuālo vidi.

graphic showing a person with a remote control pointing to a tv set showing different windows

iStock photo Getty Images plus

Dalībvalstīm direktīva bija jātransponē un valsts transponēšanas pasākumi Komisijai jāpaziņo līdz 2020. gada 19. septembrim. 2020. gada novembrī Komisija nosūtīja oficiāla paziņojuma vēstules 23 dalībvalstīm, jo tās nebija paziņojušas par pilnīgu transponēšanu. Komisija tagad sper nākamo soli pārkāpuma procedūrā, nosūtot argumentētu atzinumu minētajām deviņām dalībvalstīm, kuras joprojām nav paziņojušas par pilnīgu transponēšanu. Šīm dalībvalstīm ir divi mēneši, lai sniegtu atbildi Komisijai; pretējā gadījumā Komisija var lietu nodot izskatīšanai Eiropas Savienības Tiesā.