Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Leidinys

Pasaulinė spaudos laisvės diena. Komisija remia žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą

Pasaulinės spaudos laisvės dienos proga Komisija dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą ginti žiniasklaidos laisvę ir pliuralizmą ES ir už jos ribų.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Už vertybes ir skaidrumą atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourovį pasakė kalbą Europos Parlamente ir sakė:

Šiais metais norėčiau ypač pagerbti žurnalistus, kurie yra priešakinėse linijose Ukrainoje. Jie informuoja mus rizikuodami savo gyvybe. Jie parodo, ko Rusija nenori matyti. Svarbiausias mūsų prioritetas – jų sauga. Be to, praėjusią savaitę pristatome naujus teisės aktus, kuriais kovojama su piktnaudžiavimu bylinėjimusi prieš žurnalistus, ir rengiame Žiniasklaidos laisvės aktą. 

(taip pat žr. jos vaizdo pranešimą).

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pridūrė:

Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą mums priminė, kad žiniasklaidos laisvė ir pliuralizmas, apsaugantys mūsų demokratiją, negali būti laikomi savaime suprantamu dalyku. Toliau remsime savo žiniasklaidos pramonę, kad apsaugotume žurnalistus, kuriems kyla grėsmė, ir nepaliaujamai kovotume už mūsų laisvą ir nepriklausomą spaudą. Būsimu Žiniasklaidos laisvės aktu skatinsime atsparią žiniasklaidos rinką, kurioje piliečiams būtų teikiama įvairi ir patikima informacija.

Vyriausiasis įgaliotinis ir Komisijos pirmininko pavaduotojas Josepas Borrellis ES vardupaskelbė deklaraciją. 2020 m. Komisija pirmą kartą pristatė visapusišką europinį požiūrį į žiniasklaidą, grindžiamą Europos demokratijos veiksmų planu ir Žiniasklaidos ir audiovizualinio sektoriaus veiksmų planu, kuriuo siekiama skatinti Europos žiniasklaidą ir padėti išlaikyti Europos kultūrinį ir technologinį savarankiškumą skaitmeniniame dešimtmetyje.

Praėjusią savaitę Komisija priėmė dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama kovoti su strateginiais ieškiniais prieš visuomenės dalyvavimą (SLAPP), suteikiant žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams priemonių kovoti su piktnaudžiaujamojo pobūdžio teismo procesais. Šiuo dokumentų rinkiniu papildoma Komisijos rekomendacija dėl žurnalistų saugumo, kurioje nustatyti tokie veiksmai kaip nepriklausomų nacionalinių paramos tarnybų, įskaitant pagalbos linijas, teisines konsultacijas, psichologinę pagalbą ir prieglaudas, sukūrimas ir jų saugumo internete užtikrinimo priemonės.

Vėliau šiais metais Komisija taip pat priims Europos žiniasklaidos laisvės aktą, kuriame pirmą kartą ES teisėje bus įtvirtintos apsaugos priemonės žiniasklaidos pliuralizmui ir redakcinei žiniasklaidos nepriklausomybei apsaugoti. Žiniasklaidos pliuralizmas yra vienas iš pagrindinių metinės teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos elementų, todėl Komisija toliau stebi padėtį visose ES valstybėse narėse.

Komisija taip pat toliau teikia finansinę paramą žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui skatinti

Daugiau informacijos

Žiniasklaidos laisvės ir pliuralizmo politika