Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikācija

Pasaules preses brīvības diena: Komisija iestājas par plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu

Saistībā ar Pasaules preses brīvības dienu Komisija atkārtoti apstiprināja savu apņemšanos aizsargāt plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu ES un ārpus tās.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova uzrunāja Eiropas Parlamentu un teica:

Šogad vēlos apliecināt cieņu jo īpaši žurnālistiem, kuri atrodas Ukrainas priekšplānā. Viņi mūs informē par savu dzīvību. Tie mums parāda, ko Krievija nevēlas redzēt. Mūsu pirmā prioritāte ir viņu drošība. Tajā pašā laikā mēs pastiprinām savu rīcību ES, pagājušajā nedēļā nākot klajā ar jauniem tiesību aktiem pret ļaunprātīgu tiesvedību pret žurnālistiem un izstrādājot Plašsaziņas līdzekļu brīvības aktu. 

(skatīt arī viņas video vēstījumu).

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons piebilda:

Krievijas militārā agresija pret Ukrainu mums atgādināja, ka plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu, kas aizsargā mūsu demokrātiju, nevar uzskatīt par pašsaprotamu. Mēs turpināsim atbalstīt mūsu mediju nozari, aizsargāt apdraudētos žurnālistus un neatlaidīgi cīnīties par mūsu brīvo un neatkarīgo presi. Ar gaidāmo Plašsaziņas līdzekļu brīvības aktu mēs veicināsim noturīgu mediju tirgu, kas iedzīvotājiem sniedz daudzveidīgu un uzticamu informāciju.

Augstais pārstāvis/Komisijas priekšsēdētājas vietnieks Žuzeps Borels nāca klajā ar deklarāciju ES vārdā. 2020. gadā Komisija pirmo reizi nāca klajā ar visaptverošu Eiropas pieeju medijiem, kuras pamatā ir Eiropas Demokrātijas rīcības plāns un Mediju un audiovizuālās jomas rīcības plāns (MAAP), kura mērķis ir stiprināt Eiropas plašsaziņas līdzekļus un palīdzēt saglabāt Eiropas kultūras un tehnoloģisko autonomiju digitālajā desmitgadē.

Pagājušajā nedēļā Komisija pieņēma tiesību aktu kopumu, lai vērstos pret stratēģisku tiesvedību pret sabiedrības līdzdalību (SLAPP), nodrošinot žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem instrumentus, lai cīnītos pret ļaunprātīgu tiesvedību. Šī pakete papildina Komisijas Ieteikumu par žurnālistu drošību, nosakot tādas darbības kā neatkarīgu valsts atbalsta dienestu izveide, tostarp palīdzības tālruņu, juridisku konsultāciju, psiholoģiska atbalsta un patversmju izveide, kā arī pasākumi viņu drošības garantēšanai tiešsaistē.

Vēlāk šogad Komisija pieņems arī Eiropas Plašsaziņas līdzekļu brīvības aktu, kas pirmo reizi ES tiesību aktos paredzēs aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu plašsaziņas līdzekļu plurālismu un plašsaziņas līdzekļu redakcionālo neatkarību. Plašsaziņas līdzekļu plurālisms ir viens no galvenajiem elementiem ikgadējā ziņojumā par tiesiskumu, un šajā kontekstā Komisija turpina uzraudzīt situāciju visās ES dalībvalstīs.

Komisija arī turpina sniegt finansiālu atbalstu, lai veicinātu plašsaziņas līdzekļu brīvību un plurālismu

Vairāk informācijas

Plašsaziņas līdzekļu brīvības un plurālisma politika