Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Di kompetencija klesti iš laboratorijos į rinką

Suderintame dirbtinio intelekto plane Europos Komisijai ir valstybėms narėms pateikiami konkretūs bendri veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti pasaulinį lyderystę patikimo dirbtinio intelekto srityje.

Dirbtinio intelekto kompetencija
fix-empty

2021 m. suderinto plano peržiūra apima pasiūlymus, kuriais siekiama, kad ES taptų vieta, kurioje dirbtinio intelekto (DI) kompetencija klesti nuo laboratorijos iki rinkos, skatinant dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus, skatinant jo diegimą ir finansuojant inovacijas. Europos Komisijos strategija, kuria remiamas patikimų DI sprendimų kūrimas ir taikymas, yra vertybėmis grindžiamas požiūris, apimantis visą gyvavimo ciklą ir orientuotas į kompetencijos ekosistemos kūrimą. Pagrindiniais veiksmais siekiama:

  • skatinti suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes (VPSP);
  • kurti ir mobilizuoti dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų pajėgumus;
  • suteikti galimybę kūrėjams ir įmonėms išbandyti naujausias dirbtiniu intelektu grindžiamas technologijas ir eksperimentuoti su jomis realioje aplinkoje;
  • sukurti Europos patikimų DI sprendimų rinką, jungiančią išteklius ir paslaugas;
  • finansuoti ir plėsti novatoriškas DI idėjas ir sprendimus.

Europos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos srityse

Europos viešojo irprivačiojo sektorių partnerystė dirbtinio intelekto , duomenų ir robotikos srityje suburia trijų bendruomenių partnerius, kadjie galėtų spręsti kai kuriuos aktualiausius Europos uždavinius ir pritraukti finansavimą naujoms rinkoms skatinti. Tai leidžia klestėti Europos į žmogų orientuoto ir patikimo dirbtinio intelekto vizijai. Juo nustatomi ryšiai su valstybėmis narėmis ir skatinamas koordinavimas su nacionalinėmis ar regioninėmis iniciatyvomis. Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė vienija steigėjų narių viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes, pagrindines Europos asociacijas ir iniciatyvas, pavyzdžiui, Didžiųjų duomenų vertės asociaciją (BDVA), euRobotics , CLAIRE , ELLIS ir EurAI.

Kurti ir mobilizuoti pasaulinio etaloninio dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų pajėgumus Europoje

Europos dirbtinio intelekto švyturys suburia mokslinių tyrimų, inovacijų ir diegimo suinteresuotuosius subjektus, kad taptų pasauliniu standartu dirbtinio intelekto srityje, galinčiu pritraukti investicijas ir geriausiusšios srities talentus. Švyturys grindžiamas pagrindiniais ramsčiais – kiekvienas iš jų yra dirbtinio intelekto kompetencijos centrų tinklas, kurio specializacija – tam tikra tema, kurioje Europa gali tapti pasauline lydere. Švyturys sutelkia DI bendruomenę bendradarbiauti sprendžiant pagrindinius DI mokslinių tyrimų uždavinius ir sparčiau siekti bendrų pastangų kuriant saugias, patikimas ir patikimas DI prietaikas, o ne dirbti izoliuotose srityse. Jis grindžiamas gyvybingu Europos dirbtinio intelekto kompetencijos centrų tinklu, sukurtu pagal programą „Horizontas 2020“, ir jį papildo.

Pasaulinio lygio bandymų ir eksperimentavimo įrenginiai

Siekdama panaikinti atotrūkį tarp dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir diegimo ir skatinti platų patikimo dirbtinio intelekto diegimą visoje Europoje, Komisija kartu su valstybėmis narėmis bendrai finansuoja naujas bandymų ir eksperimentavimo priemones (TEF). Šie įrenginiai suteiks įmonėms galimybę išbandyti naujausias dirbtiniu intelektu grindžiamas technologijas realiomis arba beveik realiomis sąlygomis prieš pateikiant jas rinkai. Pirmieji TEF daugiausia dėmesio skiria didelio poveikio sritims: gamybai, sveikatos priežiūrai, žemės ūkio maisto produktams, pažangiesiems miestams ir bendruomenėms bei pažangiajam dirbtiniam intelektui.

Europos užsakomojo dirbtinio intelekto platforma

Numatoma, kad Europos užsakomoji dirbtinio intelekto platforma, kaip centrinė Europos dirbtinio intelekto sprendimų rinka, suteikia lengvą prieigą prie DI išteklių ir paslaugų. Tai apima algoritmus, dirbtiniu intelektu grindžiamus produktus ir sprendimus, ekspertines žinias, paslaugas ir prieigą prie duomenų ir debesijos infrastruktūros. Suburdama suinteresuotuosius subjektus, žinias ir išteklius, užsakomojo dirbtinio intelekto platforma taps dirbtinio intelekto rinkos varomąja jėga Europoje, siūlančia kritinę paslaugų masę, aktyvią bendruomenę ir greitą priemonių kūrimą.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Maždaug 200Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklo, apimančio visus Europos regionus, tikslas – skatinti platų dirbtinio intelekto, našiosios kompiuterijos, kibernetinio saugumo ir kitų skaitmeninių technologijų diegimą. EDIH padės visoms įmonėms, siekiančioms naudoti dirbtinio intelekto technologijas, tapti konkurencingesnėms savo verslo ir (arba) gamybos procesų, produktų ar paslaugų atžvilgiu. EDIH, kaip vieno langelio principu veikiantys centrai, gali skatinti vietoje naudoti užsakomojo dirbtinio intelekto platformos priemones pramonei, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, ir viešajam sektoriui. Jie padės įmonėms diegti inovacijas savo naujuose produktuose ir paslaugose naudojant dirbtinį intelektą ir skatins jų diegimą, nes padės joms pasirengti rinkai.

Finansuoti ir plėsti novatoriškas DI idėjas ir sprendimus

Pagal programas „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programą Komisija planuoja kasmet investuoti 1 mlrd. EUR į dirbtinį intelektą, numatant novatoriškų idėjų ir sprendimų finansavimo ir masto didinimo priemones. Taip bus užmegzti ryšiai tarp stiprios Europos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų bendruomenės ir novatorių, visų pirma startuolių ir MVĮ, tiek jų ankstyvuoju etapu, tiek veiklos plėtros etapu. Tikslas – sutelkti papildomas privačiojo sektoriaus ir valstybių narių investicijas, kad per šį dešimtmetį kasmet būtų investuojama 20 mlrd. EUR. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė – didžiausias kada nors iš ES biudžeto finansuotas paskatų paketas – suteikia 134 mlrd. EUR skaitmeninei veiklai ir suteikia Europai galimybę padidinti savo užmojus ir tapti pasauline lydere kuriant pažangiausią patikimą DI.

Naujausios naujienos

PRESS RELEASE |
ES investuoja 216 mln. EUR puslaidininkių moksliniams tyrimams ir inovacijoms skatinti

Šiandien Puslaidininkių bendroji įmonė (Lustų bendroji įmonė) paskelbė apie 216 mln. EUR vertės kvietimą teikti pasiūlymus siekiant remti mokslinių tyrimų ir inovacijų iniciatyvas puslaidininkių, mikroelektronikos ir fotonikos srityse. Šis pranešimas paskelbtas po 2023 m. lapkričio mėn. paskelbto pirmojo kvietimo teikti pasiūlymus dėl novatoriškų bandomųjų linijų etapo, per kurį buvo užtikrintas 1,67 mlrd. EUR ES finansavimas.

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Suderintas dirbtinio intelekto planas

Suderintu dirbtinio intelekto planu siekiama paspartinti investicijas į dirbtinį intelektą, įgyvendinti DI strategijas ir programas ir suderinti DI politiką, kad būtų išvengta susiskaidymo Europoje.

Taip pat žr.