Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Di kompetencija klesti iš laboratorijos į rinką

Komunikate „Pradedančiųjų įmonių ir inovacijų skatinimas patikimo dirbtinio intelekto srityje“ išdėstyti konkretūs bendri veiksmai, kurių turi imtis Komisija ir valstybės narės, kad pasaulyje pirmautų patikimo dirbtinio intelekto srityje.

Dirbtinio intelekto kompetencija

fix-empty

Patikimos AIkūrimo ir priėmimo strategijos

Komunikate dėl startuolių ir inovacijų skatinimo patikimo dirbtinio intelekto srityje nustatyta strategine programa siekiama skatinti novatorišką, sąžiningą, atvirą ir konkurencingą DI rinką. Ji ne tik stiprina Europos įmones savo šalyje, bet ir suteikia joms galimybę užtikrintai konkuruoti pasaulinėje arenoje. Šis komunikatas grindžiamas esamu Europos požiūriu į kompetenciją dirbtinio intelekto srityje , visų pirma Suderintu DI planu.

2021 m.suderinto plano peržiūra apima pasiūlymus, kuriais siekiama, kad ES taptų vieta, kurioje dirbtinio intelekto (DI) kompetencija klesti nuo laboratorijos iki rinkos, skatinant dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus, skatinant jo diegimą ir finansuojant inovacijas. Komisijos strategija, kuria remiamas patikimų DI sprendimų kūrimas ir taikymas, yra vertybėmis grindžiamas požiūris, apimantis visą gyvavimo ciklą ir orientuotas į kompetencijos ekosistemos kūrimą. Pagrindiniais veiksmais siekiama:

 • skatinti suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą pasitelkiant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystes (VPSP);
 • kurti ir mobilizuoti dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų pajėgumus;
 • suteikti galimybę kūrėjams ir įmonėms išbandyti naujausias dirbtiniu intelektu grindžiamas technologijas ir eksperimentuoti su jomis realioje aplinkoje;
 • sukurti Europos patikimų DI sprendimų rinką, jungiančią išteklius ir paslaugas;
 • finansuoti ir plėsti novatoriškas DI idėjas ir sprendimus.

Europos partnerystė dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos srityje

Europos partnerystė dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos srityje (ADRA)oficialiai pradėta 2021 m. birželio mėn. pasirašius Europos Komisijos ir AGS asociacijos susitarimo memorandumą. ADRA buvo skirta 2,6 mlrd. EUR pagal finansavimo programas „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir programą „Europos horizontas“ (2021–2027 m.). Ši viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė vienija trijų pagrindinių bendruomenių – dirbtinio intelekto, duomenų ir robotikos – bendruomenes ir penkias organizacijas: BDVA, CLAIRE, ELLIS, EurAI ir euRobotics.

2024 m. ADRA priklauso daugiau kaip 133 nariai iš startuolių, MVĮ, didelių pramonės šakų, taip pat mokslinių tyrimų organizacijų ir mokslinių tyrimų organizacijų. 2023 m. lapkričio mėn. ADRA surengė savo pirmąjį renginį – AGS forumą, kuriame daugiausia dėmesio skirta Generatyviniam DI. ADRA bendradarbiauja su daugeliu suinteresuotųjų subjektų (įskaitant pramonę), kad būtų sprendžiamos su generaciniu dirbtiniu intelektu susijusios problemos. Todėl 2023 m. buvo įsteigtos dvi darbo grupės:

 • GENAI – skirta su generaciniu dirbtiniu intelektu susijusiems uždaviniams spręsti.
 • Generacinis dirbtinis intelektas robotikai – daugiausia dėmesio skiriama generacinėms dirbtinio intelekto prietaikoms robotikos srityje.

Pasaulinio lygio dirbtinio intelekto pajėgumų gavimas Europoje

Europos DI kompetencijos tinklai (NoE) suburia ryškiausius dirbtinio intelekto protus Europoje, kad būtų sprendžiamos sudėtingos DI problemos. Kompetencijos centrai gauna finansavimą tiek pagal programą „Horizontas 2020“, tiek pagal programą „Europos horizontas“, ir skatina mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Šie pasaulinio lygio tinklai apima didelę Europos aukščiausios DI srities ekspertinių žinių dalį. Jie skatina Europos dirbtinio intelekto sinergiją ir kritinę masę, kad dirbtinio intelekto pažanga taptų apčiuopiamu realiuoju poveikiu įvairiose srityse.

   Collection of logos from various AI and robotics organizations and initiatives. AI NoE is the central logo and surrounded by 10 other logos: Adra The AI Data Robotics Association; VISION; AI on Demand; AI4media; elise; HUMANE AI NET; TAILOR; euRobotics; dAIedge; ENFIELD; ELSA (European Lighthouse on Secure and Safe AI); ELIAS

© Vision4ai.eu

Nuo 2023 m. ES dirbtinio intelekto ir robotikos centrų bendruomenė apima šiuos devynis projektus:

Kompetencijos sritys yra glaudžiai susijusios su ADRA. Kompetencijos centrai yra privati viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės, kuri atlieka svarbų vaidmenį perduodant Europos mokslinių tyrimų bendruomenės žinias pramonei, dalis.

Pasaulinio lygio bandymų ir eksperimentavimo įrenginiai

Nuo 2023 m. sausio mėn. keturios sektorinės bandymų ir eksperimentavimo priemonės (TEF) Europos MVĮ pradėjo teikti priemones išbandyti naujausias DI grindžiamas technologijas (6–8 technologinės parengties lygiai) realiomis arba beveik realiomis sąlygomis. TEF paslaugos apima paramą visiškam DI grindžiamų sprendimų integravimui, testavimui, eksperimentavimui ir tvirtinimui sektoriuose, kuriuose naudojami keturi TEF:

TEF bendrai finansuoja Komisija ir valstybės narės, kurių bendra investicijų suma viršija 220 mln. EUR, ir padeda novatoriams išbandyti savo rinkai artimus DI sprendimus prieš juos pateikiant rinkai.

Europos užsakomojo dirbtinio intelekto platforma

Di paklausos platforma siekiama sukurti tiltą tarp Europos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų, pramonės ir viešųjų paslaugų. Tai skatina ne tik akademinės bendruomenės ir įmonių, bet ir kitų suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimą, mažinant atotrūkį tarp dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir novatorių. Europos užsakomuoju dirbtiniu intelektu siekiama sudaryti sąlygas naujausiai dirbtinio intelekto pažangai greitai transformuotis į realius į rinką patenkančius DI produktus ir paslaugas.

Platformą remia projektų, finansuojamų pagal programas „Horizontas 2020“ ir „Europos horizontas“ (daugiausia dėmesio skiriant moksliniams tyrimams) ir Skaitmeninės Europos programą (daugiausia dėmesio skiriant pramonei ir viešajam administravimui), ekosistema. Dabartinėje platformos versijoje yra kelios paslaugos:

 • Turto katalogas
 • Galinga virtuali DI laboratorija, kurioje mokslininkai gali ištirti turinį, susijusį su AIOD (Dirbtinis duomenų intelektas) įvairiose platformose
 • Galimybė kurti savo bibliotekas
 • Dirbtinio intelekto vamzdynų kūrimas, mokymas ir dalijimasis jais
 • Išplėstos ir pritaikytos prekyvietės aprūpinimas pramonės poreikiais būsimose versijose.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Daugiau kaip 200 Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklo, apimančio visus Europos regionus, tikslas – skatinti platų dirbtinio intelekto, našiosios kompiuterijos, kibernetinio saugumo ir kitų skaitmeninių technologijų diegimą. EDIH padeda visoms įmonėms, siekiančioms naudoti dirbtinio intelekto technologijas, tapti konkurencingesnėms verslo ir (arba) gamybos procesų, produktų ar paslaugų srityse. EDIH, kaip vieno langelio principu veikiantys centrai, gali skatinti vietoje naudoti užsakomojo dirbtinio intelekto platformos priemones pramonei, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, ir viešajam sektoriui. Jie padės įmonėms diegti inovacijas savo naujuose produktuose ir paslaugose naudojant dirbtinį intelektą ir skatins jų diegimą, nes padės joms pasirengti rinkai.

Šiuo metu dirbtinio intelekto ir sprendimų priėmimo srityje yra apie 150 EDIH. Dažnai rengiami keli mokymai ir internetiniai seminarai dirbtinio intelekto (įskaitant generacinį dirbtinį intelektą) tema. Be to, buvo sukurta speciali darbo grupė dirbtinio intelektoviešojo administravimosrityje klausimais.

Finansuoti ir plėsti novatoriškas DI idėjas ir sprendimus

Pagal programas „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programą Komisija planuoja kasmet investuoti 1 mlrd. EUR į dirbtinį intelektą, numatant novatoriškų idėjų ir sprendimų finansavimo ir masto didinimo priemones. Taip bus užmegzti ryšiai tarp stiprios Europos dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų bendruomenės ir novatorių, visų pirma startuolių ir MVĮ, tiek jų ankstyvuoju etapu, tiek veiklos plėtros etapu. Tikslas – sutelkti papildomas privačiojo sektoriaus ir valstybių narių investicijas, kad per šį dešimtmetį kasmet būtų investuojama 20 mlrd. EUR. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė – didžiausias kada nors iš ES biudžeto finansuotas paskatų paketas – suteikia 134 mlrd. EUR skaitmeninei veiklai ir suteikia Europai galimybę padidinti savo užmojus ir tapti pasauline lydere kuriant pažangiausią patikimą DI.

Naujausios naujienos

Daugiau šia tema

Bendras vaizdas

Suderintas dirbtinio intelekto planas

Suderintu dirbtinio intelekto planu siekiama paspartinti investicijas į dirbtinį intelektą, įgyvendinti dirbtinio intelekto strategijas ir programas ir suderinti dirbtinio intelekto politiką, kad būtų užkirstas kelias susiskaidymui Europoje.

Taip pat žr.