Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) apkopo rādītājus par Eiropas digitālo sniegumu un seko līdzi ES valstu progresam.

  ziņojuma galveno konstatējumu grafiks

Eiropas Komisija kopš 2014. gada uzrauga dalībvalstu progresu digitālajā jomā, izmantojot digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI) ziņojumus. Katru gadu DESI ietver valstu profilus, kas palīdz dalībvalstīm apzināt jomas, kurās nepieciešama prioritāra rīcība, kā arī tematiskās nodaļas, kas piedāvā Eiropas līmeņa analīzi par visām svarīgākajām digitālajām jomām, kas ir būtiskas politikas lēmumu pamatošanai.

2022. gada DESI ziņojumu pamatā galvenokārt ir 2021. gada dati, un tie seko līdzi progresam, kas ES dalībvalstīs panākts digitālajā jomā. Covid-19 pandēmijas laikā dalībvalstis ir pavirzījušās uz priekšu digitalizācijas centienos, bet joprojām cīnās, lai novērstu nepilnības digitālo prasmju jomā, MVU digitālo pārveidi un progresīvu 5G tīklu izvēršanu.

ES ir piešķīrusi ievērojamus resursus digitālās pārveides atbalstam. 127 miljardi EUR ir paredzēti ar digitālo jomu saistītām reformām un investīcijām nacionālajos atveseļošanas un noturības plānos. Tā ir vēl nepieredzēta iespēja paātrināt digitalizāciju, palielināt Savienības noturību un samazināt ārējo atkarību gan ar reformām, gan investīcijām. Dalībvalstis no Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) piešķīruma vidēji 26 % atvēlēja digitālajai pārveidei, pārsniedzot obligāto 20 % robežvērtību. Dalībvalstis, kuras izvēlējās ieguldīt vairāk nekā 30 % no ANM piešķīruma digitālajā jomā, ir Austrija, Vācija, Luksemburga, Īrija un Lietuva.

DESI 2022

Grafiks, kurā norādīti valstu rādītāji DESI: Dānija, Somija un Nīderlande ir vadošās digitālās veiktspējas jomā  

Lejupielādēt Eiropas analīzi 2022 (.pdf) 

Lejupielādēt metodoloģiju DESI 2022 (.pdf) 

Apskatīt ziņojumus par valstīm 

Desi galvenās jomas

 1. Cilvēkkapitāls
 2. Interneta pieslēgums
 3. Digitālo tehnoloģiju integrācija
 4. Digitālie sabiedriskie pakalpojumi 

Sieviešu digitālajā jomā (WiD) rezultātu apkopojums

WiD rezultātu pārskats ir viens no pasākumiem, kas ieviests, lai novērtētu sieviešu iekļaušanu digitālajās darbvietās, karjerā un uzņēmējdarbībā. Rezultātu kopsavilkumā ir novērtēts dalībvalstu veikums tādās jomās kā interneta izmantošana, interneta lietotāju prasmes, kā arī speciālistu prasmes un nodarbinātība, pamatojoties uz 12 rādītājiem.

Lejupielādēt WiD Country Profiles 2022 (.pdf) 

Lejupielādēt metodiku WiD 2022 (.pdf) 

Izpētiet datus

   

  Atgriezeniskā saite

  Mēs atzinīgi vērtējam jūsu atsauksmes par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu. 

  Līdzīgs saturs

  Lielais attēls

  Eiropas digitālā desmitgade

  Visā digitālajā desmitgadē ES īstenos uz cilvēku vērstu, ilgtspējīgu redzējumu par digitālo sabiedrību, lai dotu iespējas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

  Rociet dziļāk!

  Skatīt arī

  DigitalEU vēstnieki

  DigitalEU vēstnieki apvieno žurnālistus, redaktorus un ietekmētājus, kas aktīvi darbojas digitālo un tehnoloģiju tēmu jomā.