Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Digitālie sabiedriskie pakalpojumi digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksā

Komisija uzrauga digitālo publisko pakalpojumu rādītājus ES, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji un valdības pilnībā izmanto šīs tehnoloģijas potenciālu.

2022. gada ziņojums par digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksu — digitālie sabiedriskie pakalpojumi

2022. gada e-pārvaldes etalons

E-pārvaldes etalons novērtē e-pārvaldes pakalpojumu sniegšanu un sniegšanu 35 valstīs visā Eiropā, 27 ES dalībvalstīs un Islandē, Norvēģijā, Šveicē, Albānijā, Melnkalnē, Ziemeļmaķedonijā, Serbijā un Türkiye. Iedzīvotāji no iesaistītajām valstīm novērtēja digitālās pārvaldes pakalpojumus, apmeklējot un novērtējot vairāk nekā 14 000 tīmekļa vietņu.

DESI 2022 digitālo sabiedrisko pakalpojumu grafiks, kurā parādīts Igaunijas, Somijas un Maltas vērtējums trijās pirmajās pozīcijās

Arhīvs Dokumenti

Dokumenti 2021

Dokumenti 2020

Dokumenti 2019

Dokumenti 2018

2017. gada dokumenti

Dokumenti 2016

Dokumenti 2015

2014. gada dokumenti

 

Jaunākās ziņas

PRESS RELEASE |
Digital Economy and Society Index 2021

The Commission published the results of the 2021 Digital Economy and Society Index (DESI), which tracks digital progress made in EU Member States in key areas.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI)

Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss (DESI) apkopo rādītājus par Eiropas digitālo sniegumu un seko līdzi ES valstu progresam.

Skatīt arī

Saistītais saturs