Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Alianse nepilngadīgo labākai aizsardzībai tiešsaistē (beidzās 2023. gadā)

***Alianses darbs, lai labāk aizsargātu nepilngadīgos tiešsaistē, ir beidzies.***

Informāciju par rīcības kodeksu attiecībā uz vecumam atbilstošu dizainu skatietīpašajāgrupā par ES rīcības kodeksu attiecībā uz vecumam atbilstošu dizainu.  

 

***************************************************

Alianse nepilngadīgo labākai aizsardzībai tiešsaistē ir pašregulācijas iniciatīva, kuras mērķis ir uzlabot tiešsaistes vidi bērniem un jauniešiem.

Vadošie IKT un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumi, NVO un UNICEF oficiāli izveidoja aliansi 2017. gada Drošāka interneta dienā, pamatojoties uz iepriekšējām iniciatīvām.

Attiecīgie uzņēmumi novērš esošos un jaunos riskus, ar kuriem bērni un jaunieši saskaras tiešsaistē, tostarp:

 • kaitīgs saturs (piemēram, vardarbīgs vai seksuāli ekspluatējošs saturs)
 • kaitējoša rīcība (piemēram, iebiedēšana tiešsaistē)
 • kaitīgs kontakts (piemēram, seksuāla izspiešana)

Iniciatīvas satvars ir izklāstīts alianses mērķa paziņojumā (.pdf), kas ievieš 9 darbības 3 galvenajos virzienos:

 1. lietotāju pilnvarošana
 2. ciešāka sadarbība
 3. izpratnes veicināšana

Lietotāju pilnvarošana

 • apzināt un veicināt paraugpraksi attiecībā uz datu privātuma prakses paziņošanu;
 • nodrošināt pieejamus un stabilus rīkus, kas ir viegli lietojami, un vajadzības gadījumā sniegt atgriezenisko saiti un paziņojumus;
 • Veicināt lietotāju informētību un izmantot informāciju un rīkus, kas var palīdzēt saglabāt viņu drošību tiešsaistē. Tas ietver to, ka viņi tiešsaistē māca savu atbildību un pienākumu izturēties atbildīgi un ar cieņu pret citiem. Tas savukārt veicina uzticēšanos nepilngadīgajiem un sekmē viņu digitālo iespēcinātību;
 • veicināt satura klasifikācijas izmantošanu, kad un kur tas ir lietderīgi;
 • veicināt informētību par vecāku kontroles rīkiem un to izmantošanu.

Ciešāka sadarbība

 • pastiprināt sadarbību ar citām pusēm, piemēram, bērnu drošības organizācijām, valdībām, izglītības dienestiem un tiesībaizsardzības iestādēm, lai uzlabotu paraugprakses apmaiņu;
 • Apzināt jaunu tehnoloģiju attīstību, piemēram, savienotās ierīces, un ar Komisijas atbalstu sadarboties ar citām personām, kurām arī ir nozīme bērnu drošības atbalstīšanā tiešsaistē.

Izpratnes veicināšana

 • atbalstīt izpratnes veicināšanas kampaņu izstrādi par drošību tiešsaistē, digitālo iespēju nodrošināšanu un medijpratību, izmantojot gan ad hoc, gan pašreizējās iniciatīvas;
 • Veicināt bērnu piekļuvi daudzveidīgam tiešsaistes saturam, viedokļiem, informācijai un zināšanām.

Papildus mērķa paziņojuma apstiprināšanai parakstītāji uzņēmumi uzņēmās individuālas saistības atbilstoši savai darījumdarbībai. 2020. gada novembrī TikTok pievienojās aliansei, iesniedzot savas saistības (.pdf).

Alianses locekļi

Alianse aptver visu vērtību ķēdi no vadošajiem IKT un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem līdz NVO, tostarp:

Uzņēmuma parakstītāji

ASKfm, BT Group, Deutsche Telekom, Disney, Facebook, Google, KPN, LEGO Group, Liberty Global, Microsoft, Orange, Rovio, Samsung Electronics, Sky, Snap, Spotify, Sulake, Super RTL/Mediengruppe RTL Deutschland, TikTok, TIM (Telecom Italia), Telefónica, Telenor, Telia Company, Twitter, Vivendi, Vodafone.

Asociētie locekļi

Child Helpline International, COFACE, eNACSO, EUN Partnership, FFTelecoms, FOSI, Foundation T.I.M. (Pret interneta pārpratumiem), MFV, GSMA, IKT koalīcija, NICAM, Toy Industries of Europe, UNICEF.

Dalības politikā (.pdf) ir noteikts, ka šī daudzpusējā ieinteresēto personu platforma ir atvērta jauniem dalībniekiem.

Ziņojums par neatkarīgo novērtējumu

Alianse piekrita neatkarīgai un pārredzamai pārskatīšanai 18 mēnešus pēc tās uzsākšanas. Drošāka interneta dienā 2019. gadā tika publicēts ziņojums par neatkarīgo novērtējumu par "Aliansi nepilngadīgo labākai aizsardzībai tiešsaistē".

Novērtējumā tika novērtēts, kā alianse tiek īstenota, tās vispārējā ietekme un līdz šim veikto darbību atbilstība un efektivitāte. Vēl viens no tās mērķiem bija apzināt stiprās un vājās puses. Pētījums, kurā izklāstīti ieteikumi par alianses turpmāko darbu, ir vērtīgs informācijas avots visiem potenciālajiem jaunajiem dalībniekiem, kuri pievienosies iniciatīvai un kuri varēs mācīties no apzinātajiem veiksmes stāstiem un labas prakses piemēriem.

Sanāksmes

Alianses locekļi regulāri tiekas klātienē:

1. Sanāksme 2019. gada 30. aprīlī, lai apspriestu un vienotos par turpmāko rīcību attiecībā uz iniciatīvu pēc tam, kad būs publicēts ziņojums par neatkarīgo novērtējumu par “Aliansi nepilngadīgo labākai aizsardzībai tiešsaistē”.

Sanāksmes darba kārtība (.pdf) 

Prezentācijas:

2. Sanāksme 2019. gada 14. oktobrī, lai izvērtētu Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” un locekļiem darītu zināmas jaunākās norises un labu praksi.

Sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Prezentācijas:

3. Sanāksme 2020. gada 27. maijā, lai apmainītos ar informāciju par jaunākajām norisēm, atkārtoti uzsvērtu dažādu ieinteresēto personu lomu drošas un labākas tiešsaistes vides izveidē, jo īpaši pašreizējos apstākļos saistībā ar Covid-19, un apspriestu turpmākos pasākumus saistībā ar Jaunatnes solījumu labākam internetam.

Sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Prezentācijas:

4. Sanāksme 2020. gada 23. oktobrī, lai apmainītos ar informāciju par jaunākajām norisēm un informētu grupu par progresu saistībā ar Jaunatnes solījumu labākam internetam.

Sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Prezentācijas:

5. Sanāksme 2021. gada 29. jūnijā, lai apmainītos ar informāciju par jaunākajām norisēm, piemēram, Komisijas priekšlikumiem: par mākslīgo intelektu un par Eiropas digitālās identitātes satvaru. Tika prezentēta arī koncepcija "Bērniem labāks internets" jauniešu solījumu 2.0. posmam.

Sanāksmes darba kārtība (.pdf)

Prezentācijas:

6. Sanāksme 2021. gada 21. oktobrī, lai apspriestos ar locekļiem par stratēģijas “Bērniem labāks internets” atjaunināšanu, uzklausītu viņu viedokļus un apkopotu viņu viedokli par vajadzībām, trūkumiem un jauniem riskiem un iespējām, kas ietekmē bērnu tiesības digitālajā pasaulē.

Sanāksmes darba kārtība (.pdf)

7. Sanāksme 2022. gada 23. maijā, lai iepazīstinātu grupu ar jauno Eiropas stratēģiju “Bērniem labāks internets” (BIK+).

Prezentācijas:

Jaunākās ziņas

NEWS ARTICLE |
Atzīmējot BIK+ stratēģijas 2. gadadienu

Lai atzīmētu BIK+ stratēģijas 2. gadadienu, mēs izlaidām “vecuma nodrošināšanas instrumentu”, pašnovērtējuma anketu nozarei, jauno “BIK politikas uzraudzības ziņojumu” un atjaunināto “ES oficiālo tekstu apkopojumu par bērniem digitālajā pasaulē”.

PRESS RELEASE |
Komisija sāk oficiālu procedūru pret TikTok saskaņā ar Digitālo pakalpojumu aktu

Eiropas Komisija ir uzsākusi oficiālu procedūru, lai novērtētu, vai TikTok, iespējams, ir pārkāpis Digitālo pakalpojumu aktu (DPA) jomās, kas saistītas ar nepilngadīgo aizsardzību, reklāmas pārredzamību, pētnieku piekļuvi datiem, kā arī atkarību izraisoša dizaina un kaitīga satura riska pārvaldību.

Līdzīgs saturs

Lielais attēls

Drošāka interneta centri

Drošāka interneta centri informē, konsultē un palīdz bērniem, vecākiem, skolotājiem un aprūpētājiem digitālos jautājumos un cīņā pret seksuālu vardarbību pret bērniem tiešsaistē.